Viskositeetti-indeksilaskuri

Nesteen viskositeetti on sen virtausvastustuskyky ja lämpötila vaikuttaa siihen merkittävästi. Viskositeetti laskee lämpötilan noustessa, toisin sanoen neste muuttuu juoksevammaksi. Kinemaattisen viskositeetin riippuvuus lämpötilasta voidaan arvioida suhteellisesti viskositeetti-indeksin avulla. Pohjimmiltaan se kuvaa viskositeetin muutosta lämpötilan mukaan.

Viskositeetti-indeksin määrittäminen perustuu kahteen öljytyyppiin, joilla on sama lähtöviskositeetti ja viskositeetin voimakkaasti poikkeavat muutokset lämpötilan noustessa. Öljylle, jolla on voimakas lämpötilariippuvuus, määritetään viskositeetti-indeksi 0, kun taas öljylle, jolla on pienempi viskositeetin muutos, annetaan viskositeetti-indeksi 100. DIN 2909:n mukainen viskositeetti-indeksi lasketaan vertaamalla öljyn viskositeetin muutosta verrattuna näihin kahteen öljyyn.

Voiteluaineiden viskositeetti-indeksi

Klüber Lubricationin öljyjen ja voitelurasvojen perusöljyjen toimintaviskositeetti voidaan määrittää suurin piirtein tunnetun kinemaattisen viskositeetin avulla lämpötilassa 40 °C ja 100 °C. Mitä korkeampi viskositeetti-indeksi on, sitä alhaisempi öljyn viskositeetin muutos vaihtelevissa lämpötiloissa. Korkea viskositeetti-indeksi varmistaa tasaiset voiteluominaisuudet laajalla lämpötila-alueella. 

Kinemaattinen perusviskositeetti

mm²/s
mm²/s

Tämän verkkosivuston laskelmat perustuvat yleiseen kokemukseen ja tietoihin standardin DIN 2909 julkaisuhetkellä ja ovat vain tiedoksi. Tiedot eivät ole sitovia, ominaisuuksien tai tuotteiden soveltuvuudesta erityisiin sovelluksiin. Kaikki tiedot voivat muuttua, eivätkä ole oikeita tai tarkkoja. Klüber Lubricationin tuotteita parannetaan jatkuvasti. Siksi Klüber Lubrication pidättää oikeuden muuttaa kaikkia teknisiä tietoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Ota yhteyttä

Voit ottaa yhteyttä meidän asiakaspalveluun joko lomakkeella, soittaen (+358 (0)20 7497 970) tai sähköpostitse (klueber.fi@klueber.com). Odotamme saavamme sinulta viestin!

Saadaksesi lisätietoja, kuinka käytämme tietojasi yhteydenottopyynnöstä, ole hyvä ja tutustu tietosuojailmoitus.