Klüber Lubricationilla ympäristönsuojelu ja siihen liittyvät toiminnot kulkevat käsi kädessä. Otamme yritysvastuumme vakavasti ja tuemme ympäristönsuojelua ja kestävyyttä monin tavoin ̶ erikoisvoiteluaineillamme ja käyttäjälähtöisillä palveluillamme sekä kestävillä jatkuvan parantamisen edistämistoimilla.

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat näkyvissä: Vastuullinen toiminta ihmisten ja luonnon hyväksi

Kokonaisvaltaisen lähestymistapamme mukaisesti pyrimme aina parantamaan kestävästi omaa jalanjälkeämme sekä asiakkaidemme kädenjälkeä. Toimintaamme ohjaa myös UNSDG (United Nations Sustainable Development Goals).

Olemme sitoutuneet UNSDG: n toimintaan ja YK: n Ten Principles of the UN Global Compact periaatteeseen, jonka jäsen olemme emoyhtiömme Freudenbergin kautta, eli otamme huomioon vastuumme tuleville sukupolville.

Katso kattavaa tietoa sitoutumisestamme kestävyyteen ja käy tutustumassa Klüber Lubricationin kestävän kehityksen raporttiin.

Olisimme iloisia, jos Klüber Lubrication auttaa sinua saavuttamaan kestävyystavoitteesi nopeammin, esimerkiksi luonnonvarojen säilyttämisen, energiatehokkuuden parantamisen, jätteiden vähentämisen ja muiden toimenpiteiden avulla.

Kestävyyskonseptimme energian ja resurssien tehokkuuden lisäämiseksi

Teollisuuden kestävyyden parantamiseksi käytämme Klüber Lubricationissa kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka perustuu emoyhtiömme Freudenbergin kestävän kehityksen strategiaan ja sisältää koko arvoketjun. Kaksi näkökohtaa on välttämättömiä ja ne ohjaavat toimintaamme:

1. Hiilijalanjälki

Kluber Lubrication - Footprint

Hiilijalanjäljellä tarkoitamme tavoitetta parantaa ja vähentää jatkuvasti energian ja resurssien käyttöä. Teemme tämän lähinnä valitsemalla ja käyttämällä tehokkaasti hyödyllisiä raaka-aineita  ̶  myös uusiutuvia   ̶  tuotteisiimme ja vähentämällä energian ja luonnonvarojen kulutusta omassa arvoketjussamme.

Kestävä toiminta tuotantolaitoksillamme on meille yhtä tärkeää kuin asiakkaidemme kestävän kehityksen parantaminen. Siksi olemme asettaneet tavoitteeksemme kasvattaa uusiutuvien energialähteiden, kuten tuulen tai auringon, tuottaman sähköenergian osuutta 50 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Vaihe vaiheelta siirrymme vihreään energiaan.

Vihreä energia
Tuotantolaitoksessamme Itävallassa käytämme pienten vesivoimalaitosten alueellista vihreää energiaa ympäristön hyväksi, mikä antaa merkittävän panoksen vähäpäästöisiin energiatoimituksiin.

Sähköautot
Tavaroiden kuljetukseen Münchenin tuotantolaitoksen ja Maisachin logistiikkakeskuksen välillä käytämme sähköajoneuvojen vihreää energiaa ja olemme päivittäneet infrastruktuuriamme vastaavasti.

Aurinkosähkö
Asensimme Meksikossa sijaitsevaan tuotantolaitokseemme aurinkosähköjärjestelmän, joka säästää yli 200 tonnia hiilidioksidia vuodessa.

2. Kädenjälki

Kluber Lubrication - Handprint

Kädenjäljellä tarkoitamme toimia, joilla tuemme kestävää arvonluontia asiakkaillamme. Sen tavoitteena on auttaa asiakkaitamme saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa, jossa ratkaisumme ja palvelumme ovat avainasemassa.

Edistä kestävyyttä   ̶  varmista mahdollisuudet tuleville sukupolville: kestävyys teollisuudessa on entistä enemmän haaste yrityksille.

Suurin haaste on varmistaa tehokkuus ja suorituskyky sekä käsitellä ympäristöä ja resursseja vastuullisella tavalla. Meille nämä aiheet eivät ole toisiaan poissulkevia vaan ne voidaan toteuttaa yhdessä.

Erikoisvoiteluaineemme ovat tulosta intensiivisestä tutkimus- ja kehitystoiminnasta, joka toteutetaan vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia: Hyvin suunniteltuina ja innovatiivisina ratkaisuina ne täyttävät tarkalleen käyttäjiemme vaatimukset.

Erikoisvoiteluaineemme tarjoavat seuraavia hyötyjä

 1. Alentavat kitkan aiheuttamaa vastustusta
 2. Vähentävät päästöjä
 3. Säästävät luonnonvaroja
 4. Todentavat parantuneen ympäristöystävällisyyden
 5. Minimoivat hävittämis- ja kierrätyskustannukset
 6. Pidentävät koneiden käyttöikää
 7. Alentavat käyttökustannuksia

Osaamisemme ansiosta tarjoamme globaalia tukea asiakkaillemme noin 20 teollisuus- ja markkinasegmentillä mukaan lukien esimerkiksi auto-, sementti- ja elintarviketeollisuus. Tarjoamme asiakkaillemme kattavaa palvelua ja neuvoja sekä seuraamme aina ympäristönäkökohtia, toimitusvarmuutta ja luonnonvarojen säilyttämistä.

Seuraavat esimerkit osoittavat, kuinka tuotteemme saavuttavat menestystä kestävän kehityksen kannalta:

Tuulivoimateollisuus
Erikoisvoiteluaineet pidentävät tuuliturbiinien käyttöikää vähentäen siten tuulienergian tuotantokustannuksia merkittävästi ja parantavat asiakkaamme kilpailukykyä muihin energialähteisiin verrattuna.

Sementtiteollisuus
Käyttämällä yhtä erikoisvoiteluainetta Brasilian asiakas InterCement onnistui vähentämään resurssien kulutusta merkittävästi ja samalla lisäämään koneidensa käyttöikää.

Hydro Lubricants
Voiteluaineemme, jotka käyttävät vettä perusaineosana, varmistavat erittäin alhaisen kitkakertoimen ja parantavat samalla työpaikan turvallisuutta.

3. Kestävän kehityksen tuloskortti

Kluber Lubrication - Sustainability scorecard

Parannamme tuotteiden jalanjälkeä ja kädenjälkeä koko elinkaaren ajan käyttämällä tuotekehityksessä kestävyyden tuloskorttia.

Kestävän yritysjohtamisen aiheuttamat haasteet ovat meille motivaatio luoda pitkälle suunniteltuja innovatiivisia prosesseja ja ratkaisuja tulevaisuudelle.

Mineraaliöljyihin tai luonnollisiin öljyihin perustuvat erikoisvoiteluaineet eivät yleensä ole pelkästään kuluttavia materiaaleja. Ne ovat itse asiassa avainkomponentteja, jotka mahdollistavat dynaamisten koneiden, asennusten tai muiden komponenttien toiminnan. Voiteluaineidemme ja palveluidemme suunnittelu, kehittäminen tai modifiointi sisältää aina kattavan analyysin kaikista asiaankuuluvista operatiivisista prosesseista niiden kestävyyden kannalta. Koko arvoketjumme otetaan huomioon.

Kestävyyden tuloskortti innovaatioille on tärkeä askel tässä prosessissa. Se ottaa huomioon tuotteen elinkaaren ja tuotteen suunnitellut ominaisuudet. Se arvioi koko arvoketjuamme suhteessa:

 1. Raaka-aineet ja lisäaineet
 2. Jalostus ja tuotanto
 3. Pakkaukset
 4. Liikenne
 5. Hyöty käyttäjälle
 6. Jätehuolto

Jalanjälkemme ja asiakashyöty korreloivat. Jos ne eivät ole riittäviä, tuotekehitystä ei jatketa valmiiseen tuotteeseen saakka.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää kestävyyskonseptista tai tuotteistamme, ota yhteyttä.

Saadaksesi lisätietoja, kuinka käytämme tietojasi yhteydenottopyynnöstä, ole hyvä ja tutustu tietosuojailmoitus.