Tuotantolaitosten seisokit ja häiriöt voivat johtaa korkeisiin kustannuksiin. Automaattisella konevoitelulla voidaan kuitenkin vähentää huomattavasti voiteluun liittyvien seisokkien riskiä. Klüber Lubricationin voiteluaineiden automaattinen annostelija, nimeltään Klübermatic-sarja, auttaa tarjoamaan jatkuvan ja tehokkaan voitelun.

Klüber Lubricationin voiteluaineiden annostelijat tiivistettynä

 • Kestävä suoja ympäristöhaasteille: pöly, lika ja kosteus ovat usein syynä tuotantokatkoksiin
 • Mitattu voiteluaineen annostelu automaattiset voiteluaineannostelijat mahdollistavat annosteltujen määrien yksilöllisen asettelun, jolla estetään yli- ja alivoitelu
 • Täyttää todistetusti vaatimukset: sopii sekä yksipiste- että monipistevoiteluun
 • Korkealaatuiset ratkaisut: osaaminen ja asiantuntemus, joka perustuu 90 vuoden tutkimukseen ja kokemukseen
 • Laaja tuotevalikoima: uudelleentäytettäviä annostelijoita sekä rasvoille että öljyille

Mitä ovat voiteluaineiden annostelijat?

Voiteluaineiden annostelijat toimivat esiasetettuina voiteluaineiden lähteinä. Ne toimittavat määrätyn määrän voitelurasvaa tai voiteluöljyä voitelupisteeseen säännöllisin väliajoin. Tämä auttaa pitämään tuotantolaitteesi käynnissä.

Voit käyttää myös automaattisia voiteluaineannostelijoita optimoimaan voiteluaineen määrän. Tämä varmistaa, että voitelu on tehokasta ja kitkapisteisiin toimitetaan jatkuvasti riittävä määrä voiteluainetta.

Lopputulos: Kun sopivat voiteluaineannostelijat ja voiteluainemäärät on asetettu yksilöllisesti sovellukseesi, vältetään sekä yli- että alivoitelun vaara. Voitelupiste saa optimaalisen määrän voiteluainetta ja suljetun ratkaisun ansiosta se on myös suojattu ympäristötekijöiltä, kuten pölyltä, lialta ja kosteudelta.

Voiteluaineiden annostelijoiden hyödyt: toimivat tehokkaasti varmistaen jatkuvan voitelun

Automaattisia voiteluaineannostelijoita voidaan käyttää monissa eri sovelluksissa ja yleensä ne on aseteltava käyttökohteen vaatimusten mukaisesti. On sovellusalueita, jotka hyötyvät erityisesti automaattisista voiteluaineannostelijoista, kuten:

 • Vierintälaakerit
 • Liukulaakerit
 • Lineaariohjaimet
 • Avoimet vaihteistot
 • Ketjut
 • Akselitiivisteet
 • Karat

Automaattisia voiteluaineannostelijoita kannattaa käyttää kohteissa, joissa on suhteellisen tiheä ja työllistävä uudelleenvoitelutarve. Käytön ansiosta voidaan varmistaa jatkuva optimaalinen voiteluannostus ilman lisäkustannuksia. Näin voidaan vähentää tehokkaasti työtä ja säästää resursseja.

Lisäksi uudelleen täytettävän voiteluaineannostelijan käytöllä voit parantaa merkittävästi työturvallisuutta vähentämällä huoltotoimenpiteet vaarallisilla alueilla vähimmäismäärään.

Lisäksi asianmukaisella voiteluannostuksella on vähemmän tarvetta sammuttaa koneita huoltoa varten, joten voit pidentää huoltovälejä ja vähentää niihin liittyviä kustannuksia.

Todistettua kokemusta auttamaan laitteidesi ja laitoksesi toimintaa

Jotta voiteluaine tarjoaa tehokkaan pitkäaikaisen suojan koneidesi kulumiselta ja ympäristötekijöiltä ja alentaa mahdollisia tuotantotappioita, on tärkeää valita oikea annostelija voiteluaineelle.

Klüber Lubricationin voiteluaineiden automaattiset Klübermatic-voiteluaineannostelijat ovat enemmän kuin ainoastaan korkean suorituskyvyn tuotteita. Monien vuosien tutkimuksen ja käytännön kokemuksen tuloksena ne ovat ainutlaatuisia maailmanlaajuisesti ja asettavat toistuvasti uusia normeja teollisuuteen. Tämän avulla asiakkaamme voivat hyötyä tästä osaamisesta, joka tekee tuotteistamme ainutlaatuisia. Olipa kyse sitten perusversiosta tai premium-tuotteesta, löydämme parhaan ratkaisun jokaiseen kohteeseen.

Yksipisteinen voiteluaineannostelija
Automaattinen yksipisteinen voiteluaineannostelija on kiinnitetty yhteen pisteeseen (voitelunippaan) ja syöttää jatkuvasti oikean määrän öljyä tai rasvaa. Erityisesti työkalujen valmistuksen, koneenrakennuksen tai ajoneuvojen valmistuksen aloilla tämä varmistaa riittävän voiteluaineen pitkäaikaisen toimittamisen tiettyyn kohteeseen.

Monipisteinen voiteluainejärjestelmä
Monipistevoitelujärjestelmässä sitä vastoin on keskusyksikkö, joka toimittaa optimaalisen määrän öljyä tai rasvaa useille voitelunipoille tai komponenteille samanaikaisesti.

Varsinkin tällaisissa monimutkaisissa järjestelmissä voidaan säästää arvokasta aikaa alentaen ylläpitokuluja automatisoimalla laajemman kohteen voitelu.

Klübermatic

Mikä uudelleen täytettävä voiteluaineannostelija soveltuu parhaiten käyttökohteeseeni?

Riippuen siitä, mitä koneita tai sovelluksia haluat optimoida ja suojata, sinun on valittava sopiva voiteluaine sekä optimaalinen voiteluaineannostelija. Klübermatic-tuotesarjamme sisältää viisi automaattista voiteluaineannostelijaa, jotka perustuvat sähkömekaanisiin tai sähkökemiallisiin ratkaisuihin vastaamaan tarkasti kyseistä käyttökohdetta. Nämä ovat:

Klübermatic FLEX – Kompakti ja monipuolinen voiteluyksikkö

Klübermatic FLEX

Klübermatic FLEX on kompakti, käyttövalmis voiteluannostelija. Sitä voidaan käyttää monenlaisiin sovelluksiin lämpötiloissa -20 ° C - +60 ° C. Voiteluaikaväli voidaan valita kuukausiväleittäin ajalle 1 ja 12 kuukautta.

Elektronisesti ohjattu kemiallinen reaktio synnyttää paineen aiheuttaen tuorevoiteluaineen toimituksen voitelupisteeseen asetetuin väliajoin. Klübermatic FLEX on saatavana tilavuuksina 60 cm³ ja 125 cm³.

Klübermatic NOVA – Lämpötilasta riippumaton sähkökemiallinen voitelujärjestelmä

Klübermatic NOVA

Klübermatic NOVA:aa voidaan käyttää kaikkiin kohteisiin lämpötila-alueella −20 °C ja +60 °C.

Klübermatic NOVA -ohjausyksikössä purkausaika 1 - 12 kuukautta voidaan asettaa painikkeella. Ohjausyksikkö laskee sitten tarvittavan kaasumäärän jatkuvalle ja luotettavalle voiteluaineen vapautumiselle kyseisen ajan kuluessa, ottaen huomioon ympäristön lämpötilan. Klübermatic NOVA koostuu uudelleen käytettävästä ohjausyksiköstä, LC-yksiköstä (LC = voiteluainesäiliö), jossa on integroitu öljynpidätysventtiili – täytettynä 125 cm³ rasvaa tai öljyä – ja suojakansi.

Klübermatic STAR VARIO – Lämpötilasta riippumaton tarkkuusvoitelu

Klübermatic STAR VARIO

Klübermatic STAR VARIO on täysin automaattinen ja toimii ympäristön lämpötilasta riippumatta. Se antaa voiteluainetta erittäin tarkasti 1–12 kuukauden ajan.

Se koostuu sähkömekaanisesta käyttöyksiköstä LCD-näytöllä ja painonappisäätimellä, LC-yksiköstä, joka sisältää 250, 120 tai 60 cm³ voiteluainetta ja akkusarjasta. Toimintatilaa voidaan tarkkailla laitteen LED-valoilla, jotta tyhjä LC-yksikkö tai toimintahäiriö voidaan havaita ja korjata viipymättä.

Klübermatic STAR CONTROL – Yksilöllinen automaattinen voiteluvälin asettelu ulkoisella ohjauksella

Klübermatic STAR CONTROL

Klübermatic STAR CONTROL aloittaa kohteen voitelun öljyllä tai rasvalla heti käynnistyksen yhteydessä varmistaen jatkuvan, tarkan ja lämpötilasta riippumattoman voitelun.

Klübermatic STAR CONTROL saa ohjauksen suoraan koneesta, johon se on kytketty, ja se voidaan kytkeä konetta ohjaavaan logiikkayksikköön seurantaa varten. Klübermatic STAR CONTROL purkaa automaattisesti tietyn määrän voiteluainetta niin kauan kuin se on kytkettynä virransyöttöön. LC-yksikkö (LC = voiteluainesäiliö) on saatavana 60 cm³, 120 cm³ tai 250 cm³ määrällä voiteluainetta.

Klübermatic automaattisten voiteluaineannostelijoiden hyödyt:

 • Vähemmän työtä ja kustannuksia automaattisen voitelupisteen ansiosta koko asetetun käyttöjakson ajan
 • Ei ylivoitelua, mikä pienentää voiteluainekustannuksia
 • Ei alivoitelua, mikä mahdollistaa laitteen koko käyttöiän hyödyntämisen
 • Helposti asennettavissa jopa vaikeasti saavutettaviin paikkoihin
 • Parempi tuottavuus vähentyneiden seisokkien ansiosta

Klüber Lubricationin voiteluaineiden annostelijat:

Jos sinulla on kysyttävää uusien voiteluaineannostelijoiden mahdollisista sovelluksista, neuvomme mielellämme milloin tahansa henkilökohtaisesti.

Saadaksesi lisätietoja, kuinka käytämme tietojasi yhteydenottopyynnöstä, ole hyvä ja tutustu tietosuojailmoitus.