Palvelutuotteet

Kokonaisratkaisu: tuotteet ja palvelut

Klüber Lubricationin voiteluainetuotteet ja niitä täydentävät palvelut on sovitettu vastaamaan käyttäjien käytännön tarpeita: laaja tuotevalikoima ja sitä täydentävät palvelut tarjoavat asiakkaille monipuolisen ja hyödyllisen kokonaisratkaisun.

KlüberEfficiencySupport

KlüberEfficiencySupport täydentää monipuolista voiteluainetarjontaa hyödyllisillä palveluilla. Voit käyttää kaikki moduulit sisältävää palvelupakettia tai vain yksittäisiä moduuleita. Kaikki KlüberServiceSystem-järjestelmän moduulit ovat yhteensopivia ja täydentävät toisiaan.

KlüberEfficiencySupport sisältää seuraavat moduulit:

KlüberEnergy

Voiteluainesovelluksen energiatehokkuuden optimointipalvelut. Konkreettisten säästöjen osoitus.

KlüberMaintain

Voiteluaineiden hallinnan ja kunnossapito-ohjelmien / TPM:n (Total Productive Maintenance) tuki voiteluaineiden ja niiden edellyttämien huoltotoimien yhteydessä.

KlüberMonitor

Tuottavuuden parantaminen optimointisuositusten avulla. Perustana ovat sovellusten tribologiset analyysit ja koepenkkitestaukset.

KlüberRenew

Suurien käyttöjen ja ketjujen kalliiden ja kuluvien osien käyttöiän pidentämistä koskevat palvelut sekä siihen liittyvä koulutus.