"Vi flytter grænserne" – det er essensen af vores brand og en påstand vi praktiserer, at flytte grænser. For at kunne imødegå den udfordring hver dag, bringer vi personer med vidt forskellige erfaringer, tilgange og kompetencer sammen. Vi byder ikke bare diversitet velkommen, vi opfordrer til diversitet, fordi vi er overbevist om, at vores medarbejdere kun kan opnå optimale resultater, når de har mulighed for at udvikle sig frit.

Diversitet hos Klüber Lubrication

Vores interaktioner hos Klüber Lubrication og vores relationer til partnere og kunder er fri for forudindtagede meninger og er kendetegnet ved gensidig påskønnelse og respekt, uanset herkomst og nationalitet, livsudsyn og religion, uddannelse og handicaps, alder, køn og seksuel identitet. Vi giver mulighed for personlig vækst og skaber muligheder for, at vores medarbejdere kan implementere deres egne idéer.

Denne åbenhed og diversiteten hos vores medarbejdere fremmer vores kreativitet og innovative muligheder. På samme tid afspejler vi dermed vores kunders og leverandørers diversitet, og vi kan tilpasse os til en lang række varierende og udfordrende behov. Frem for at være en pligt her hos os i Klüber Lubrication, er diversitet en nøglefaktor i vores økonomiske succes.

Overblik: Diversitet som en faktor til succes

Diversity as a factor of success
  • Fri for forudindtagede meninger! Større påskønnelse og respekt er praktiserede værdier i hver af vores 31 salgs- og produktionssteder
  • Talenter af alle slags er velkomne! Vi lægger vægt på diversitet, nye idéer og personlig vækst

  • Balance mellem arbejde og fritid: for os er det en realitet i livet

  • Forpligtet til socialt ansvar! Vi har underskrevet Diversity Charter

  • Vi holder os i fronten. Vi former aktivt diversiteten – det er en faktor i vores succes

Vi former aktivt diversiteten: På lige fod - lighed for alle.

Equality for all!

Konkurrence er ikke et spørgsmål om alder. Innovation stammer fra interaktion mellem smarte idéer og praktisk erfaring. Det er derfor vi gør en indsats for at bevare et arbejdsmiljø hos Klüber Lubrication, hvor fire generationer effektivt arbejder sammen og på lig fod. På samme tid er vi fuldt ud opmærksomme på demografisk udvikling, især i Tyskland. Med fokus på generationsstyring, promoverer vi uddannelse af specialister og sørger for at udfylde ledige stillinger.

Fra industriledere via udviklere til tekniske salgsrepræsentanter og skifteholdsledere: kvinder besidder alle slags jobs inden for alle felter. Denne lighed i behandlingen af mænd og kvinder er en hjørnesten i vores diversitetspolitik. Vi søger også yderligere at fremme forfremmelser af kvinder til ledende stillinger og specialistjobs. For at kunne gøre dette går vi målrettet efter kvindelige ansøgere og bestræber os på, at rekruttere et større antal kvinder til de tekniske områder. Vi måler og dokumenterer tilgangen og kan derfor garantere transparente, forståelige medarbejdervalg.

International. Personlig.

53 nationaliteter, 41 af dem i vores hovedkvarter i München: Kulturel diversitet kendetegner vores globalt aktive virksomhed. Vi støtter derfor aktivt udveksling mellem vores 31 salgs- og produktionssteder: Allerede i trainee-programmet får vores medarbejdere muligheden for at lære livet og den fungerende verden i ét af vores salgs- og produktionssteder at kende. Længere fremme i karrieren, giver vi også medarbejderne mulighed for at arbejde i afdelinger rundt om i verden. I forbindelse med vores målrettede ansættelsespolitik, lægger vi derfor vægt på åbenhed og interkulturel bevidsthed i virksomheden.

Erfaringerne har vist, at vi nyder enorm fordel at vores diversitet. Tæt interaktion og samarbejde på tværs af grænser hjælper os med at anerkende og forstå forskellige regionale kundebehov. Sammen udvikler vi produkter, der kan løse specifikke markedsudfordringer og som ofte skaber stærke interesser på andre markeder.

Overview of the origins of our employees

Kortet viser en oversigt over, hvor vores medarbejdere kommer fra fordelt på kontinenter. Tallene i procent refererer til den samlede arbejdsstyrke. I alt arbejder mere end 2.300 personer fra 53 lande og seks kontinenter sammen i Klüber Lubrication. (pr. april 2020)

Kompatibilitet mellem job og familie

Klüber Lubrication er en globalt aktiv virksomhed med en medarbejderstab over hele verden på over 2.300. Ikke desto mindre tillægger vi det stor betydning, at vi kan tilbyde medarbejderne at kunne nyde optimal sammenhæng mellem job, familie og fritid, i overensstemmelse med, hvor de er i livet og deres karrieremål. Fleksible arbejdstidsmodeller, hjemmekontorer og mobilt arbejde; Vi er overbevist om, at en professionel karriere og et rigt privatliv skal gå hånd i hånd for at sikre vedvarende succes for begge dele. For at støtte mødre og fædre og forenkle en tilbagevenden til arbejdet efter barsel, samarbejder vi med forskellige daginstitutioner i München. Vi tilbyder også et to-ugers børnepasningsprogram i sommerferien.

Socialt ansvar: Vi er aktivt engageret!

Vi er fuldt bevidste om vores sociale ansvar og virksomhedsansvar, og vi er glade for at blive bedømt på vores gerninger. Som underskriver på Diversity Charter er vi hos Klüber Lubrication forpligtede til at skabe en arbejdsverden, som er fri for forudindtagede meninger. Vi sætter derfor stor pris på integration og sammenhold: Vi er stolte over at have ansat flygtninge på permanente arbejdskontrakter.

Vi har også sat et mål for os selv om en langsigtet integrering af personer med handicaps. Med tilsvarende uddannelsesniveauer giver vi højere prioritet til personer med handicaps frem for det frie arbejdsmarked. Derudover støtter vi også inklusion og deltagelse i arbejdslivet ved at tildele kontrakter til værksteder for personer med handicaps.

Diversitetsråd og uddannelse

We actively shape diversity

Vi former aktivt diversitet og vi er fast besluttede op at være rollemodeller og frontløbere i feltet. Seks regionale diversitetråd bringer dedikerede medlemmer fra vidt forskellige discipliner sammen. Sammen udvikler de tiltag for alle vores salgs- og produktionssteder rundt om i verden. De inviterer hovedtalere, organiserer rundbordssamtaler eller direkte arrangerer komplette handlingsuger. Alle i virksomheden opfordres til at deltage og hjælpe med at forme begivenhederne.

Vi ønsker at sikre, at medarbejdernes bevidsthed på området øges, og at forankre diversitet permanent og genkendeligt i vores virksomhedskultur. Vi sørger for, at alle ved at temaet er en høj prioritet, med regelmæssige uddannelsessessioner i vores hovedkvarter og i underafdelingerne. Blandt andet har vi sat os for at sikre fuld opmærksomhed hos både ledelsen og medarbejderne på, hvad "ubevidste forudindtagede meninger" betyder for den enkelte person. Vi giver dem værktøjerne til at se emnet i øjnene og reflektere over deres handlinger og opførsel.

Hvilke talenter kan du bringe med dig?

Diversitet og fri udvikling, international udveksling og promovering af nye idéer og koncepter gør Klüber Lubrication til en innovativ arbejdsgiver. Vi lever med agtelse og respekt for hinanden, og lærer fra hinanden og med hinanden. Vi fremmer diversitet, lighed og samarbejde. Vi værdsætter alle vores medarbejdere, styrker deres talenter og giver dem individuelle karrieremuligheder. Vi nyder godt af et stærkt sammenhold og får det meste ud af vores positive virksomhedskultur.

Nu er det op til dig: Hvilke talenter kan du bringe til Klüber Lubrication? Partner eller kunde, leverandør eller ansøger: Tag del i vores virksomhedskultur. Lær os at kende personligt, snak med os om dine udfordringer eller søg et job hos os. Du kan se ledige jobstillinger og muligheder for uopfordrede ansøgninger på vores Karriereside.

Vi hører gerne fra dig – lad os forme fremtiden sammen.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os via kontaktformularen, alternativt kan du ringe til os (+45 7023 4277) eller sende en e-mail direkte til vores kundeservice (klueber.dk@klueber.com). Vi ser frem til at modtage din forespørgsel!

For yderligere information om behandlingen af ​​dine data ved brug af kontaktformularen henvises til vores databeskyttelseserklæring.