Specialsmøremidler forbedrer energieffektiviteten og livscyklusser i vandkraftinstallationer, samtidigt med at reducere slid og forbedre miljøbeskyttelse.

 • ✔ Bæredygtig optimering

  Vores rådgivning hjælper dig med at opnå dine bæredygtighedsmål. Forbedre effektiviteten, reducere emissioner og omkostninger, opfylde miljøstandarder.

 • ✔	Høj produktivitet og lang levetid

  ✔ Høj produktivitet og lang levetid

  Smøremidler fra Klüber Lubrication har fremragende smøreevne, temperaturmodstandsdygtighed og ældningsmodstandsdygtighed. Dette betyder, at nedetid til reparationer og vedligeholdelse kan reduceres betydeligt.

 • ✔	 Høj systemtilgængelighed og lange vedligeholdelsesintervaller

  ✔ Høj systemtilgængelighed og lange vedligeholdelsesintervaller

  Vores smøremidler er afpasset til dit specifikke anvendelsesområde. De kan forhindre korrosion og slitage. Det giver dine systemer længere levetid.

 • ✔ Kvantificerede resultater

  De energibesparelser, der opnås med vores specialsmøremidler, kan kvantificeres.

 • ✔ Ekspertrådgivning

  Vores eksperter tilbyder dig betydelig merværdi ved hjælp af vores omfattende serviceydelser og ekspertise fra mere end 90 års erfaring.

 • ✔ Omkostningsbesparelser

  Højtydende smøremidler hjælper dig med at maksimere produktiviteten og tilgængeligheden med minimal nedetid. Maskiner bliver mere pålidelige med længere levetid.

Generationen af vandkraftenergiens udfordringer

Med stadigt stigende omkostningstryk og strengere miljøkrav søger vandkraftindustrien kontinuerligt at forbedre energieffektiviteten. Dette gælder for alle typer vandkraftinstallationer, herunder vandstrømskraftværk, reservoir- og anlæg med oplagret vand. Og vandkraftgenerationens rækkevidde er enorm, fra store flere hundrede megawatt-steder til meget mindre enheder.

Anlægs ineffektiviteten, især i ældre installationer, er vigtige, men er ikke de eneste hindringer for rentabilitet. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger, som f.eks. fisketrapper, bortleder vand fra generatorer samtidigt med, at friktion og slitage øger lejeeffektivitetstab, og skumning påvirker produktiviteten.

Én måde, man kan forbedre energieffektiviteten på og opnå omkostningsoptimering, er ved at skifte til specialsmøremidler, der er skræddersyet præcist til vandkraftanvendelsesområder. Dette er et attraktivt, mindre forstyrrende og lavere omkostningsalternativ til opgradering af generatorer, turbiner og andre kraftværkskomponenter, men det kan dog gøre det muligt for operatører at generere mere energi fra samme volumen af vand samtidigt med at forbedre anlæggets økologiske fodaftryk.

Hvor specialsmøremidler kan gøre en forskel – og hvorfor

Generatorglidelejer og lejer i oliesmurte turbiner smøres med store mængder olie. Skønt disse maskiner allerede er yderst effektive, kan specialsmøremidler gøre dem endnu mere effektive.

De typiske turbinedesigns, som f.eks. Kaplan-, Francis- eller Pelton-turbiner, kræver pålidelig smøring, hvor specialsmøremidler kan give yderligere fordele med hensyn til effektivitet og bæredygtighed. For Kaplan-løbenavdesigns, der sædvanligvis fyldes med olie, giver moderne smøremidler mulighed for potentielt at skifte til bionedbrydelige, oliefrie opløsninger.

Specialsmøremidler kan desuden gavne wicketlåger, som styrer vandgennemstrømningen, stålwirer til kraner eller rengøring af affaldsracks, åbne gear i lås og dæmningsanvendelsesområder samt gearkasser til generel energitransmission.

Der er dog også anvendelsesområder, der involverer direkte kontakt med vand. For disse udgør bæredygtighed og minimeret miljøpåvirkning hovedovervejelserne, og specialsmøremidler kan levere løsninger.

 • Bæredygtigt og effektivt. Specialsmøremidler fra Klüber Lubrication for problemfri, effektiv drift af dine hydrokraftværker.

  Læs mere

Overblik over dine fordele:

 • Sådan boostes effektiviteten økonomisk: Selvom vandkraftinstallationer allerede er yderst effektive, kræver det stigende energipristryk yderligere effektivitetsforbedring. Vores specialsmøremidler gør det muligt for operatører at opnå dette uden behovet for omfattende kapitalinvestering eller afbrydelse.
 • Generatorglidelejer og oliesmurte turbinelejer tilvejebringer særligt gode muligheder for effektivitetsforbedring: Ved at bruge Klüberoil EE 1-46 kan effektivitetstab i generatorlejer reduceres betydeligt.
 • Nemmere vedligeholdelse: Ved at skifte til specialsmøremidler kan man opnå længere levetid og problemfri anlægsdrift.
 • Miljøbeskyttelse: Hvor vandkraftudstyr er i direkte kontakt med vand, yder vores "olie-fri" Klüberbio MW 0-100 Hydro Lubricant-opløsning miljøbeskyttelse med bionedbrydelighed i OECD-standard. 
 • Altoverskyggende fordel: Ved at anvende specialdesignede smøremidler på generatorer, turbiner og andre nøglekomponenter i hydrokraftanlæg kan operatører generere mere kraft fra den samme volumen af vand.   

Reduceret slitage og forøget vandkraft-energieffektivitet

Vores Klüberoil EE 1-46 fremviser alle de tekniske karakteristika, der kræves til generatorlejer, samtidigt med at overstige gældende industristandard DIN ISO 51515-2. Denne definerer specifikke generator- og turbineolieparametre for at sikre korrekt anvendelsesfunktionalitet.

Klüberoil EE 1-46 udviser høj system- og energieffektivitet på tværs af et bredt temperaturområde. Da det overstiger kravene i DIN 51515-2 vedrørende forøget beskyttelse imod slitage, bidrager det også til reducering af tab i glidelejeeffektiviteten. Læs mere om Klüberoil EE 1-46 her.

Forlænget anlægslevetid med problemfri drift

Ved at reducere slitage er vores specialsmøremidler med til at opretholde et vandkraftanlægs livstidscyklus. De fremmer desuden problemfri anlægsdrift gennem lav skumning og byder på god kompatibilitet med lejematerialer gennem et optimeret additivsystem.

Generelt gør disse fordele det muligt for operatører af hydrokraftanlæg at generere mere kraft fra samme vandvolumen uden behovet for dyre modifikationer.

Miljøbeskyttelse

Mange komponenter i vandkraftanlæg fungerer direkte i vandet, og visse designs, som f.eks. Kaplan-turbinen, har et oliefyldt nav. Miljøbeskyttelse skal maksimeres ved at bruge et "olie-frit" og bionedbrydeligt produkt. Svaret ligger i vores miljøvenlige hydrosmøremiddel Klüberbio MW 0-100. Dette nye produkt er bionedbrydeligt i henhold til standard OECD 301 B, samtidigt med, at det giver enestående slitage- og korrosionsbeskyttelse samt vandblandbarhed.

Brug af smøremidler med vand som en funktionel komponent fremfor mineraloliesmøremidler er også med til at understøtte bevarelsen af knappe ressourcer.

Uanset hvor du er

Vi forbedrer til stadighed vores omfattende udvalg med nye løsninger, der omfatter teknisk innovation fra starten.

Vores verdensomspændende tilstedeværelse betyder, at vi altid har R&D-formåen lige ved hånden, mens logistiktid, kompleksitet og omkostninger minimeres.

Get in touch – Stay competitive

Are you looking for the right specialty lubricant for your application area? Do you have questions, or do you need advice on a special solution? We are here to help you – talk with our experts about your project!

For yderligere information om behandlingen af ​​dine data ved brug af kontaktformularen henvises til vores databeskyttelseserklæring.