Hos Klüber Lubrication går miljøbeskyttelse og effektiviserings aktiviteter hånd i hånd. Vi tager vores virksomhedsansvar seriøst og støtter miljøbeskyttelse og bæredygtighed på mange måder – med vores specialsmøremidler og kundeorienterede serviceydelser og foranstaltninger, der forbedrer den bæredygtige interne værdiskabelse.

Mål for bæredygtig udvikling i sigte: At handle ansvarligt for mennesker og naturens skyld

I overensstemmelse med vores holistiske tilgang stræber vi altid efter at forbedre vores eget fodaftryk og vores kunders håndaftryk på en bæredygtig måde. Vores handlinger er også styret af UNSDG (United Nations Sustainable Development Goals).

Med vores forpligtelse over for UNSDG og de ti principper i FN’s Global Compact som vi er medlem af via vores moderselskab Freudenberg, tager vi højde for det ansvar, vi har over for fremtidige generationer.

For udførlige oplysninger om vores forpligtelse til bæredygtighed, se Klüber Lubrications bæredygtighedsrapport.

Det vil glæde os, hvis Klüber Lubrication kan hjælpe dig med at opnå dine bæredygtighedsmål hurtigere, f.eks. ved bevarelse af ressourcerne, højere energieffektivitet, reducering af affald og andre foranstaltninger.

Vores bæredygtighedskoncept til at øge energi- og ressourceeffektiviteten

For at forbedre bæredygtigheden i industrien indtager vi hos Klüber Lubrication en holistisk tilgang, som er baseret på vores moderselskab Freudenbergs bæredygtighedsstrategi, og som omfatter hele værdikæden. Med dette mål for øje er der to afgørende aspekter, som bestemmer vores handlinger og tiltag:

1. Fodaftryk

Kluber Lubrication - Footprint

Med fodaftryk mener vi de foranstaltninger, som vi træffer for konstant at forbedre eller reducere vores forbrug af energi og ressourcer. Dette gør vi primært ved valg og effektiv brug af bæredygtige råstoffer – herunder vedvarende råstoffer – til vores produkter og ved at reducere energi- og ressourceforbruget i vores egen værdikæde.

At handle bæredygtigt på vores produktionssteder er lige så vigtigt for os som at forbedre vores kunders bæredygtighed. Derfor har vi sat os selv det mål at øge vores andel af elektrisk energi, der produceres fra vedvarende kilder som vinden eller solen, til 50 % inden 2025. Vi vil lidt efter lidt skifte til grøn energi.

Grøn energi
Vores produktionssted i Østrig forsynes med energi fra et regionalt hydroelektrisk kraftværk og sikrer dermed strømforsyning med grøn energi.

E-mobilitet
Til transport mellem vores produktionssted i München og vores lager i Maisach bruger vi elektriske nulemissionskøretøjer og har udvidet vores infrastruktur i overensstemmelse dermed.

Solenergi
På vores produktionssted i Mexico bruger vi solenergi fra et solcelleanlæg. Dermed opnår vi en betydelig reducering af emissioner på 200 tons CO2 om året.

2. Håndaftryk

Kluber Lubrication - Handprint

Med håndaftryk mener vi de foranstaltninger, vi træffer for at støtte en bæredygtig værdiskabelse for vores kunder. Det har til formål at hjælpe vores kunder med at nå deres bæredygtighedsmål ved at stille vores løsninger og serviceydelser til rådighed.

Fremmer bæredygtighed – sikrer muligheder for fremtidige generationer: Bæredygtighed i industrien er mere end nogensinde en udfordring for virksomheder.

Den primære udfordring er at sikre effektivitet og ydeevne og samtidig behandle miljøet og ressourcerne på en ansvarlig måde. For os er dette aspekter, som ikke gensidigt udelukker hinanden, men som ofte kan realiseres i fællesskab.

Vores specialsmøremidler er resultatet af intense forsknings- og udviklingsaktiviteter, der er udført for at opfylde fremtidens krav: Som højteknologiske og innovative løsninger med øget effektivitet opfylder de nøje vores kunders krav.

Vores specialsmøremidler genererer positive effekter, fordi de

 1. reducerer friktionsmodstanden
 2. reducerer emissioner
 3. sparer på naturressourcerne
 4. viser en forbedret miljøkompatibilitet
 5. minimerer omkostningerne til bortskaffelse og genbrug
 6. forlænger maskinernes levetid
 7. reducerer driftsomkostningerne

Med vores knowhow yder vi global support til kunder fra ca. 20 industrier og markedssegmenter, herunder for eksempel bil-, cement- og de fødevareforarbejdende industrier. Vil tilbyder vores kunder en omfattende service og rådgivning og holder altid øje med miljømæssige aspekter, forsyningssikkerhed og ressourcernes bevaring.

De følgende eksempler viser, hvordan vores produkter opnår succes med hensyn til bæredygtighed:

Vindmølleindustrien
Specialsmøremidler forlænger vindmøllers levetid og reducerer dermed omkostningerne til produktion af vindenergi betydeligt og forbedrer vores kunders konkurrenceevne i forhold til  andre energiressourcer.

Cementindustrien
Ved at bruge et af vores specialsmøremidler lykkedes det vores kunde InterCement i Brasilien at reducere ressourceforbruget betydeligt og samtidig øge deres maskiners levetid.

Hydro Lubricants
Vores smøremidler, der bruger vand som den funktionelle bestanddel, har ekstremt lave friktionskoefficienter og forbedrer samtidig sikkerheden på arbejdspladsen.

3. Scorekort for bæredygtighed

Kluber Lubrication - Sustainability scorecard

For at forbedre vores fodaftryk og håndaftryk i vores produkters livscyklus anvender vi vores scorekort for bæredygtighed i produktudvikling.

De udfordringer, som en bæredygtig virksomhedsledelse og -orientering skaber, er motivation for os til at skabe højteknologiske innovative processer og løsninger til fremtiden.

Specialsmøremidler baseret på mineralolier eller naturlige olier er normalt ikke materialer, der blot kan undværes. De er faktisk vigtige komponenter, der giver mulighed for, at dynamiske maskiner, installationer eller andre komponenter kan fungere. Vores smøremidlers og serviceydelsers udformning, udvikling eller modifikation inkluderer altid en omfattende analyse af alle relevante driftsmæssige processer med hensyn til deres bæredygtighed. Der tages højde for hele vores merværdikæde.

Vores scorekort for bæredygtighed med hensyn til innovationer er et vigtigt skridt i denne proces. Det tager hensyn til et produkts livscyklus og de tilsigtede produktegenskaber. Det vurderer hele vores merværdikæde med hensyn til:

 1. Råstoffer og additiver
 2. Bearbejdning og produktion
 3. Emballage
 4. Transport
 5. Fordelen for kunden
 6. Affaldshåndtering

Vores fodaftryk og kundefordelen hænger sammen. Hvis forholdet er utilstrækkeligt, fortsættes produktudviklingen normalt ikke.  

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende bæredygtighedskonceptet eller vores produkter, er du altid velkommen til at kontakte os.

For yderligere information om behandlingen af ​​dine data ved brug af kontaktformularen henvises til vores databeskyttelseserklæring.