Konsekvent klassificering og mærkning af kemikalier i hele verden

Allerede i 1992 blev mere end 150 nationer enige om et globalt harmoniseret system (GHS) til klassificering og mærkning af farlige stoffer og blandinger. Formålet med dette system er at sikre en konsekvent håndtering af farlige stoffer og blandinger i hele verden.

GHS Registration of chemicals

Grundlaget for systemet er den såkaldte FN's GHS, som er en anbefaling fra FN, og som skal implementeres af de individuelle lande. Europa-Kommissionen indførte GHS i henhold til CLP-forordningen (Classification, Labelling and Packaging) (klassificering, mærkning og emballering) i januar 2009.

I henhold til denne CLP-forordning skal kravene til klassificering og mærkning siden december 2010 være implementeret for stoffer og siden juni 2015 for blandinger. Alle stoffer og blandinger tildeles fareklasser og farekategorier og mærkes med tilsvarende faresymboler.

labelling of dangerous substances

Standardiserede definitioner og farekriterier vil give mulighed for konsekvent klassificering og mærkning af farlige stoffer og blandinger i hele verden.

Klüber Lubrication er i tæt kontakt med sine råvareleverandører for at få opdaterede oplysninger og fuldende den korrekte klassificering af sine produkter. GHS giver en fælles forståelse af kemiske farer for at gøre håndteringen af stoffer mere sikker, lette den globale varestrøm og opnå følgende forbedringer:

  • En bedre beskyttelse af sundheden og miljøet ved hjælp af standardiserede kriterier
  • En mere enkel kemikalieforvaltning ved hjælp af standardiserede regler, der gælder for alle lande
  • Der skelnes ikke længere mellem håndtering af farlige stoffer og farligt gods til transport
  • Standardisering af landespecifikke forordninger for mærkning og sikkerhedsdatablade

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os via kontaktformularen, alternativt kan du ringe til os (+45 7023 4277) eller sende en e-mail direkte til vores kundeservice (klueber.dk@klueber.com). Vi ser frem til at modtage din forespørgsel!

For yderligere information om behandlingen af ​​dine data ved brug af kontaktformularen henvises til vores databeskyttelseserklæring.