Anlægsnedetid og forstyrrelser kan resultere i store omkostninger. Men med automatisk maskinsmøring kan du reducere risikoen for smøremiddelrelaterede nedetider betydeligt. Klübermatic-sortimentet af automatiske smøremiddeldispensere fra Klüber Lubrication hjælper ved at sikre en kontinuerlig og effektiv smøring.

Overblik: Smøremiddeldispensere fra Klüber Lubrication

 • Varig beskyttelse mod miljømæssige udfordringer: Støv, snavs og fugt er ofte årsag til omfattende produktionsafbrydelser
 • Afmålt smøremiddeldosering: Automatiske smøremiddeldispensere giver mulighed for individuel justering af doserede mængder for at forhindre både over- og undersmøring
 • Veldokumenteret til individuelle krav: Egnet til både enkeltpunkts- og multipunktssmøresystemer
 • Kvalitetsløsninger: Kompetence og ekspertise baseret på 90 års forskning og erfaring
 • Bred produktportefølje: Genopfyldelige smøreapparater til dosering af både højtydende olier eller fedt

Hvad er smøremiddeldispensere?

Smøremiddeldispensere fungerer som styrede smøremiddelkilder. De forsyner et smørepunkt med en defineret mængde smørefedt eller smøreolie i regelmæssige intervaller. Dette hjælper med at holde dit produktionsudstyr kørende.

Du kan også bruge automatiske smøremiddeldispensere til at optimere mængden af det anvendte smøremiddel. Dette sikrer, at smøringen er både effektiv, og at friktionspunkter kontinuerligt forsynes med en tilstrækkelig mængde smøremiddel.

Resultat: Med en passende smøremiddeldispenser og passende mængder smøremiddel, der er tilpasset individuelt til dit anvendelsesformål, undgår du risikoen for både over- og undersmøring. Smørepunktet får den optimale mængde smøremiddel og, takket være det lukkede system beskytter det også mod miljømæssige faktorer som støv, snavs og fugt.

Fordele ved smøremiddeldispensere: Fungerer effektivt takket være uafbrudt produktion

Automatiske smøremiddeldispensere kan anvendes inden for mange forskellige anvendelsesområder og skal generelt tilpasses dine individuelle betingelser. Der er dog nogle anvendelsesområder, der især har gavn af automatiske smøreapparater, som f.eks.:

 • Rullelejer
 • Glidelejer
 • Lineære føringer
 • Åbne gear
 • Kæder
 • Akseltætninger
 • Spindler

Automatiske smøremiddeldispensere er generelt formålstjenlige i situationer med et relativt tids- eller arbejdskrævende gensmøringsbehov ved at tilføre en kontinuerlig forsyning af den optimale mængde smøremiddel uden ekstra omkostninger eller arbejdsindsats. De giver dig mulighed for effektivt at reducere indsatsen og skåne ressourcerne.

Derudover kan du med den optimale kombination af smøremiddel og genopfyldelig dispenser forbedre sikkerheden på arbejdspladsen betydeligt ved at reducere vedligeholdelsesaktiviteterne i farlige områder til det nødvendige minimum.

Med et passende smøreapparat er der desuden et reduceret behov for at slukke maskiner til vedligeholdelse, så du kan forlænge vedligeholdelsesintervallerne og reducere dermed forbundne omkostninger.

Dokumenteret ekspertise til dine maskiner og anlæg

For at gøre et smøremiddel i stand til at beskytte dine maskiner effektivt mod slitage og miljømæssige faktorer på lang sigt og spare dig for et potentielt produktionstab, er det vigtigt at vælge den rigtige dispenser til smøremidlet.

Automatiske Klübermatic smøremiddeldispensere fra Klüber Lubrication er mere end blot højtydende produkter. Som et resultat af mange års forskning og praktisk erfaring er de globalt unikke og sætter gentagne gange nye standarder i industrien. Dette giver vores kunder mulighed for at profitere af denne kompetence, der gør vores produkter unikke. Uanset om det er en basisversion eller et premium-produkt, finder vi den bedste løsning til ethvert krav.

Dispenser til enkeltpunktssmøringEn automatisk dispenser til enkeltpunktssmøring fastgøres til et enkelt punkt (smøreniplen) og forsyner det kontinuerligt med den rigtige mængde olie eller fedt. Dette sikrer især inden for områderne værktøjsfremstilling, maskinkonstruktion eller fremstilling af motorkøretøjer, at et specifikt punkt forsynes med en tilstrækkelig mængde smøremiddel i lang tid.

MultipunktssmøresystemI et multipunktssmøresystem er der derimod en central enhed, der forsyner flere smørenipler eller komponenter med den optimale mængde olie eller fedt samtidig.

Der kan især med komplicerede systemer af denne type spares både værdifuld tid og vedligeholdelsesudgifter, når en automatisk smøremiddeldispenser implementeres.

Klübermatic

Hvilken genopfyldelig smøremiddeldispenser passer bedst til mine behov?

Alt efter hvilke maskiner eller anvendelsesområder du ønsker at optimere og beskytte, bør du vælge et passende smøremiddel og en optimal smøremiddeldispenser. Vores Klübermatic produktsortiment består af fem automatiske smøremiddeldispensere, der er baseret på elektromekaniske eller elektrokemiske mekanismer til præcist at matche dine individuelle behov. De omfatter:

Klübermatic FLEX – den kompakte og fleksible smøreenhed

Klübermatic FLEX

Klübermatic FLEX er et kompakt smøremiddel, som er klar til brug. Det kan bruges til forskellige anvendelsesformål ved temperaturer på mellem -20 °C og +60 °C. Smørefrekvensen kan vælges i månedlige trin på mellem 1 og 12 måneder.

En elektronisk styret kemisk reaktion genererer det nødvendige tryk til at sikre en vedvarende tilførsel af frisk smøremiddel i smørepunktet med den indstillede hyppighed. Klübermatic FLEX fås i en mængde på 60 cm³ og 125 cm³.

Klübermatic NOVA – Temperaturuafhængigt elektrokemisk smøresystem

Klübermatic NOVA

Klübermatic NOVA kan anvendes til alle anvendelsesformål mellem −20 °C og +60 °C.

På Klübermatic NOVA styreenheden kan der indstilles en frigivelsesperiode fra 1 til 12 med en trykknap. Styreenheden beregner derefter den mængde gas, der er nødvendig til konstant og pålidelig frigivelse af smøremiddel i denne periode, samtidig med at der tages højde for omgivelsestemperaturen. Klübermatic NOVA består af en genbrugelig styreenhed, en LC-enhed (LC = lubricant canister) (smøremiddelbeholder) med integreret olieholdeventil – fyldt med 125 cm3 fedt eller olie – og et beskyttende dæksel.

Klübermatic STAR VARIO – temperaturuafhængig præcisionssmøring

Klübermatic STAR VARIO

Klübermatic STAR VARIO er fuldautomatisk og fungerer uafhængigt af omgivelsestemperaturen. Den doserer smøremiddel med maksimal præcision i 1 til 12 måneder.

Den består af en elektromekanisk drivenhed med LCD-display med trykknapstyring, en LC-enhed, der indeholder 250, 120 eller 60 cm³ smøremiddel og et batterisæt. Den funktionelle tilstand kan overvåges ved hjælp af LED-lys hele vejen rundt, så en tom LC-enhed eller en funktionsfejl kan detekteres og afhjælpes uden forsinkelse.

Klübermatic STAR CONTROL – individuel automatisk gensmøring ved hjælp af ekstern kontrol

Klübermatic STAR CONTROL

Klübermatic STAR CONTROL forsyner smørepunktet med olie eller fedt omgående ved opstart, hvilket sikrer en konstant, præcis og temperaturuafhængig smøring. Klübermatic STAR CONTROL forsynes med strøm direkte fra den maskine, den er tilsluttet og kan forbindes med maskinens PLC-enhed til kontrol og overvågning. Klübermatic STAR CONTROL frigiver automatisk en indstillet mængde smøremiddel, så længe den forbliver tilsluttet til strømforsyningen. LC-enheden (LC = lubricant canister) (smøremiddelbeholder) fås med 60 cm³, 120 cm³ eller 250 cm³ smøremiddel.

Fordele ved automatiske Klübermatic smøremiddeldispensere:

 • Mindre arbejde og færre udgifter takket være automatisk forsyning til smørepunktet i den fastsatte driftsperiodes varighed
 • Ingen oversmøring, hvilket resulterer i lavere smøremiddelomkostninger
 • Ingen undersmøring, hvilket giver mulighed for udnyttelse af hele udstyrets levetid
 • Nem at anvende, selv på vanskeligt tilgængelige steder
 • Højere produktivitet ved hjælp af reduceret anlægsnedetid

Smøremiddeldispensere fra Klüber Lubrication:

Hvis du har spørgsmål vedrørende potentielle anvendelsesområder for dine genopfyldelige smøremiddeldispensere, rådgiver vi dig til enhver tid gerne personligt.

For yderligere information om behandlingen af ​​dine data ved brug af kontaktformularen henvises til vores databeskyttelseserklæring.