Vores virksomhed tilhører Freudenberg Chemical Specialities, München, som en virksomhed i Freudenberg koncernen, Weinheim. Denne familieejede tyske virksomheds retningslinjer og adfærdskodeks og dens langvarige, succesrige tradition forpligter også os.

Retningslinjer

Du finder retningslinjerne og vores adfærdskodeks her.
Derudover har vi udviklet retningslinjer for de specifikke krav i vores forretningsmodel, på de markeder vi betjener og fra vores kunder. De styrer vores forretningspraksis.

1. Vi fokuserer på kunden

At identificere, forstå og tilfredsstille vores kunders behov og forventninger med henblik på fremtidige tendenser er karakteristisk for vores samarbejde som partnere. Vi bidrager uundværligt til vores kunders succes med samvittighedsfuldhed og en udtalt forkærlighed for detaljer. Vi tilbyder dem maksimale fordele via vores tilstedeværelse i hele verden, produktudviklinger i samarbejde med vores kunder og en forpligtelse til service og pålidelighed.

2. Vores medarbejdere er vores stærke side

Retningslinjerne for ledelse og teamwork er det grundlag, på hvilket vi vil handle og ønsker at blive behandlet og bedømt. Vi bestræber os konstant på at forbedre vores "kompetente ledelse", "iværksættertankegang og -handlemåde", "teamorientering", "sociale færdigheder" og vores "kommunikation og information". Stærkt motiverede medarbejdere, der arbejder i et optimeret miljø, er en afgørende forudsætning for vores produkters og serviceydelsers kvalitet.

3. Vi er bevidste om vores ansvar for mennesker og miljøet

Virksomhedens ledelse er fuldt ud bevidst om dens sociale ansvar. Vi bestræber os på at give vores medarbejdere sikre jobs og bevare et økologisk sundt miljø for fremtidige generationer. Derfor overholder vi ikke kun eksisterende lovkrav, men går ud over dem i vores bestræbelser, når dette er teknisk og økonomisk muligt. Vi bestræber os på at leve op til vores sociale ansvar i alle lande, regioner og samfund, hvor vi driver virksomhed, og tillægger gode nære relationer stor betydning.

4. Innovation er afgørende for vores succes

Konstant innovation inden for alle områder er afgørende for vores langsigtede økonomiske succes. Vi forbedrer derfor konstant vores produkter, processer, systemer og os selv. Vores selskabsstruktur fremmer enkeltpersoners og gruppers kreativitet og initiativ.

5. Leverandører og tjenesteydere er vores partnere

Vores forhold til forretningspartnere er karakteriseret ved åbenhed og samarbejde. Vi sætter pris på langsigtede personlige kontakter og foretrækker partnere med en varig tilstedeværelse på markedet og med aktiviteter i hele verden. Vi forventer, at vores forretningspartnere lever op til vores standarder med hensyn til kvalitetssikring, miljøbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen og registrerer deres fremskridt i den henseende.

6. Økonomi er ikke uforenelig med kvalitet, miljøbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen

Ved hjælp af en sund og økonomisk organisering af vores arbejdsprocesser stræber vi efter, at vores produkter og serviceydelser er af høj kvalitet med lave økonomiske, økologiske og sociale omkostninger. Vi bruger vores integrerede styringssystem til kontinuerligt at måle, evaluere, kontrollere og forbedre vores arbejde. Det er vores hensigt at opnå følgende inden for sektorerne:

  • Kvalitet: Nul defekter
  • Miljø: Nul spild og nul hændelser
  • Sikkerhed på arbejdspladsen: Nul ulykker

Dette er for at sikre en bæredygtig rentabilitet i vores virksomhed.

7. Vi er ansvarlige for vores produkter

Vores produkter er udviklet ved at tage højde for hele deres livscyklus – fra leverandøren til kunden, fra råmaterialet til bortskaffelsen. Der anvendes en defineret liste over strenge kriterier til valg af vores råmaterialer. Vi tilbyder vores kunder omfattende og fair rådgivning.

8. Vi kommunikerer i form af en åben og oprigtig dialog

Vores bestemmelser for kvalitetssikring, miljøbeskyttelse og sundhed og sikkerhed er grundlaget for et tillidsfuldt langsigtet samarbejde med kunder, medarbejdere, leverandører, Freudenberg, naboer, myndigheder og offentligheden.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os via kontaktformularen, alternativt kan du ringe til os (+45 7023 4277) eller sende en e-mail direkte til vores kundeservice (klueber.dk@dk.klueber.com). Vi ser frem til at modtage din forespørgsel!

For yderligere information om behandlingen af ​​dine data ved brug af kontaktformularen henvises til vores databeskyttelseserklæring.