REACH – mere sikkerhed for mennesker og miljøet

Med REACH sætter den europæiske kemikalielovgivning standarder for brugen af kemikalier og dermed også for specialsmøremidler. Dette vedrører et stort antal produktionsvirksomheder.

REACH – more safety for people and the environment

Hos Klüber Lubrication støtter vi disse standarder og har gjort den konsekvente implementering af REACH til en integreret del af vores daglige arbejde. Med henblik på vores ansvar som producent er vores mål ikke kun at opfylde, men at gå videre end lovkravene.

REACH (EU-forordning 1907/2006) er Europas nye forordning om registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier og har været i kraft siden 2007. Forordningens mål er at sikre en optimal beskyttelse af mennesker og miljøet. Derfor må kun stoffer, der opfylder disse krav, fremstilles, importeres eller anvendes i Europa. Derudover er producenter og importører forpligtet til at indsamle data om stoffer, vurdere potentielle miljø- og sundhedsmæssige risici og informere brugere om nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i et udførligt sikkerhedsdatablad.

REACH er ikke nyt. Siden 2013 har alle stoffer, som der blev produceret mere end 100 tons af om året, skulle opfylde REACH-kravene. Siden 2018 er alle stoffer, som der er produceret mere end et ton af om året, blevet omfattet af forordningen. Klüber Lubrication varetager rollen som downstream-bruger og sikrer, at alle anvendte råmaterialer og dermed alle solgte specialsmøremidler opfylder de aktuelle lovkrav.

REACH er en del af vores forvaltningsmål

Klüber Lubrication støtter REACH-forordningen og implementerer kontinuerligt dens bestemmelser. Vores egen og vores moderselskab Freudenbergs virksomhedsfilosofi er at handle ansvarligt. Det er derfor vores mål at overgå disse krav, når det er teknisk og økonomisk muligt. Vores Material Compliance Management-organisation er i tæt kontakt med producenterne og importørerne af vores råmaterialer, så oplysninger om ændringer altid er let tilgængelige for at sikre vores specialsmøremidlers tilgængelighed og konsekvente høje kvalitet.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende individuelle produkter, bedes du henvende dig til din kompetente kontaktperson.

For yderligere information om behandlingen af ​​dine data ved brug af kontaktformularen henvises til vores databeskyttelseserklæring.