Etiske standarder for leverandører

Hos Klüber Lubrication har vi klare og ufravigelige krav til ansvarlig adfærd over for mennesker og miljøet. Disse krav er forankret i vores Etiske standarder og omfatter forskellige områder, herunder sociale, sundheds-, sikkerheds- og miljømæssige samt økonomiske aspekter. Vores Etiske standarder er primært baseret på internationale aftaler og principper som f.eks. Verdenserklæringen om menneskerettighederne, Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) retningslinjer og FN's Global Compact. Disse standarder er ikke kun en forpligtelse for os, men er også et afsæt for, hvordan vi arbejder sammen med vores leverandører.

Betydningen af vores Etiske standarder for leverandører

Overholdelse af vores Etiske standarder er en forudsætning for at blive godkendt som leverandør til Klüber Lubrication. Disse standarder er ufravigelige og udgør rygraden i vores forretningsforhold. Vi forventer, at vores leverandører deler de samme høje standarder og værdier, som vi selv har forpligtet os til.

Vores Etiske standarder for leverandører

EcoVadis-vurdering som en del af vores risikostyring

I forlængelse af vores forpligtelse til bæredygtighed og etisk produktion forbeholder vi os ret til at vurdere vores leverandører yderligere via EcoVadis. Denne vurdering giver os mulighed for bedre at forstå, hvilke sociale og miljømæssige konsekvenser vores forsyningskæde har, og sikre, at vores leverandører lever op til vores standarder. Det er et vigtigt skridt i vores risikostyringsproces, så vi kan sikre, at vores forretningspartnere deler vores værdier og principper.

Din deltagelse i EcoVadis-vurderingen

Når vi inviterer dig til at deltage i EcoVadis-vurderingen, forventer vi din aktive deltagelse. Dit samarbejde er afgørende for at sikre, at vores forsyningskæde er etisk og bæredygtig. Du bedes have forståelse for, at du, hvis du afviser at deltage, risikerer, at vores forretningsforhold opsiges. Vi ser dette som et fælles ansvar mellem vores selskab og vores leverandører, så vi kan have en positiv virkning på mennesker og miljøet.

For yderligere oplysninger om EcoVadis-vurderingen bedes du klikke her.

Ansvarlighed og gennemsigtighed: indberetning af uregelmæssigheder

Vi opfordrer alle medarbejdere, leverandører, kunder og andre interessenter til at indberette mistænkelige forhold eller uretmæssig adfærd. Dette kan bidrage til at beskytte vores værdier og sikre, at vi agerer med integritet og gennemsigtighed som organisation. For yderligere oplysninger lbedes du kontakte Ethics Office i vores moderselskab Freudenberg.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os via kontaktformularen, alternativt kan du ringe til os (+45 7023 4277) eller sende en e-mail direkte til vores kundeservice (klueber.dk@klueber.com). Vi ser frem til at modtage din forespørgsel!

For yderligere information om behandlingen af ​​dine data ved brug af kontaktformularen henvises til vores databeskyttelseserklæring.