Liste over forbudte stoffer

Stoffer, der har stor indvirkning på mennesker og miljøet, er af REACH klassificeret som særligt problematiske stoffer. Som en ansvarlig producent, der er engageret i bæredygtighed, gør Klüber Lubrication en ekstra indsats og vælger råmaterialer, som opfylder Freudenberg koncernens strengeste krav.

Særligt problematiske stoffer er kemiske forbindelser, der viser sig at have egenskaber, der ifølge REACH-forordningen kan have alvorlige virkninger på menneskers sundhed og miljøet. Disse stoffer er underkastet særlige krav til godkendelse og information. Stoffer, der indtil videre er identificeret som Særligt problematiske stoffer, er af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) registreret på dets liste over særligt problematiske stoffer iht. artikel 59(1) i REACH-forordningen. Derudover har og opdaterer Community Rolling Action Plan (CoRAP) en liste over stoffer med farlige egenskaber, der skal evalueres inden for tre år. 

Råmaterialer, der er valgt i overensstemmelse med strenge kriterier

Vores forpligtelse til at tilbyde miljøvenlige specialsmøremidler er endnu mere vidtrækkende: Vi anvender udelukkende råmaterialer, der overholder de høje sikkerhedsstandarder, der er defineret af Freudenberg koncernen, for at beskytte mennesker og miljøet. Disse sikkerhedskriterier forbyder betydeligt flere stoffer end fastsat ved lov.

For yderligere oplysninger fra ECHA om særligt problematiske stoffer, klik her.

Kontakt os

Vil du gerne vide mere om stoffer i smøremidler? Din kontakt hos Klüber Lubrication giver dig gerne detaljerede oplysninger.

For yderligere information om behandlingen af ​​dine data ved brug af kontaktformularen henvises til vores databeskyttelseserklæring.