Databeskyttelseserklæring

DATABESKYTTELSESERKLÆRING
1. Ansvarlig virksomhed

Ansvarlig virksomhed i medfør af databeskyttelsesloven:

Klüber Lubrication Nordic A/S
Literbuen 9
DK-2740 Skovlunde
Denmark
Telefon: +45 7023 4277
email: klueber.dk@dk.klueber.com

-     Hereinafter also referred to as “Klüber” 

2. Hvilke behandlingsaktioner foretages på websiden?

Grundlæggende information til modtagerne af dataene i koncernen:

Klüber er en globalt agerende virksomhed og er en del af Freudenberg-koncernen. Personoplysninger behandles af Klübers medarbejdere, nationale distributionsselskaber og tilknyttede virksomheder.

Såfremt data i lande uden for EU skal behandles, garanterer Klüber via EU-standardaftaler inklusive egnede tekniske og organisatoriske foranstaltninger, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med det europæiske databeskyttelsesniveau.

En oversigt over selskaber i koncernen findes her: https://www.klueber.com/dk/da/virksomhed/sted/

Andre særlige modtagere er nævnt i forbindelse med de pågældende behandlingsaktioner.

a. Nyhedsbrev og forsendelse af informationer pr. e-mail

Formål og retsgrundlag

Dine data anvendes til tilsendelse af det nyhedsbrev, du abonnerer på, pr. e-mail samt til at analysere din interaktion og knytte dine handlinger til din brugerprofil. Dit navn vil blive nævnt, så vi kan henvende os personligt til dig i nyhedsbrevet og i givet fald kan identificere dig, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som registreret person.

For at kunne modtage nyhedsbrevet er angivelse af din e-mailadresse tilstrækkeligt. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, anvendes de data, du har angivet udelukkende til dette formål. Abonnenter kan også blive informeret via e-mail om omstændigheder, der er relevante for tjenesten eller registreringen (f.eks. ændringer af nyhedsbrevstilbuddet eller tekniske forhold).

For at registreringen er virksom, skal vi bruge en gyldig e-mailadresse. For at kontrollere, at en tilmelding rent faktisk udføres af indehaveren af en e-mailadresse, anvender vi ”double-opt-in”-metoden. Til dette formål registrerer vi bestillingen af nyhedsbrevet. Dataene videregives ikke til tredjemand.

På grundlag af dit udtrykkelige samtykke (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. a) sender vi dig regelmæssigt vores nyhedsbrev eller tilsvarende informationer pr. e-mail til den e-mailadresse, du har angivet.

Modtagere:

Modtagere af dataene er kun den ansvarlige virksomhed og databehandleren Marketo, Inc., gennem hvilken vi udsender vores nyhedsbrev.
https://de.marketo.com/
https://www.onemedia-consulting.com/
https://www.electronic-minds.de/de/

Overførsel til tredjelande:
Der sker ingen overførsel til et tredjeland.

Opbevaringstid:

Dataene vil i denne forbindelse kun blive behandlet, så længe det pågældende samtykke foreligger. Herefter vil de blive slettet.

Tilvejebringelse foreskrevet eller påkrævet

Tilvejebringelsen af dine personoplysninger sker frivilligt, alene på baggrund af dit samtykke. Uden dit samtykke kan vi desværre ikke sende dig vores nyhedsbrev.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at Klüber må opbevare dine personlige data og bruge dem til forsendelse af nyhedsbrevet. Der findes et link i hvert nyhedsbrev til dette formål. Endvidere kan tilbagekaldelse ske via de andre kontaktmuligheder, der er angivet på websiden.

Profilering

Hvis du har givet os dit samtykke, vurderer vi din brug af de tilsendte nyhedsbreve og foretager en analyse af besøg på Klübers websted i forlængelse af nyhedsbrevet; dette gør os i stand til yderligere at forbedre nyhedsbrevet og webudbudet og optimere det efter de besøgendes faktiske interesser.

b. Gated indhold

Formål og retsgrundlag
Dine data vil udelukkende blive brugt til at give dig informationsmateriale gratis. Dokumenter, især vores whitepapers, podcast, one pager, listicle, videoer, tips og tricks, kurser, LinkedIn, globale kampagner, vil blive sendt til dig via e-mail. Dit navn vil blive oplyst for at identificere dig, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som registreret.

Retsgrundlaget for disse behandlingsaktiviteter er et kontraktligt udvekslingsforhold (artikel 6(1)(b) GDPR).

Modtagere af dataene
Modtagerne af oplysningerne er kun den dataansvarlige og følgende databehandlere.

Overførsel til tredje land
Der sker ikke nogen overførsel til tredjelande.

Opbevaringsperiode
Dataene vil kun blive opbevaret, så længe formålet med brugen er givet. Dine data vil som regel blive slettet, hvis du ikke har været logget på i mere end tre år.

Bestemmelse forskrevet eller påkrævet
Tilvejebringelsen af dine personoplysninger er baseret på det eksisterende udvekslingsforhold.

Annullering/indsigelse
Du kan til enhver tid afslutte brugen af det gatede indhold uden varsel. For at gøre dette skal du blot følge bestemmelserne under punktet "Oplysninger om din ret til at gøre indsigelse i henhold til Art. 21 DSGVO", hvorunder du også vil modtage yderligere oplysninger. Du vil derefter ikke længere modtage e-mails fra os vedrørende det Gated-indhold. Samtidig vil du ikke længere have adgang til dette.

c. Kontaktformular

Formål og retsgrundlag og legitim interesse

De data, du indtaster, gemmes til brug for den individuelle kommunikation med dig. Behandlingen af de data, der indtastes i kontaktformularen, finder sted på grundlag af en legitim interesse (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. f). Kontaktformularen er fra vores side ment som en ukompliceret kontaktmulighed for dig. Dine oplysninger gemmes med det formål at behandle din forespørgsel og mulige spørgsmål i tilknytning hertil.

Hvis du tager kontakt til os for at forhøre dig om et tilbud, behandles de data, du har indtastet i kontaktformularen, til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes forud for indgåelse af en kontrakt (databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1, lit. b).

Modtagere:

Vores webside vedligeholdes af en leverandør af tjenesteydelser, der således optræder som vores databehandler.
https://www.electronic-minds.de/de/

Samtlige leverandører af tjenesteydelser er kontraktligt forpligtede til at behandle deres data fortroligt.

Opbevaringstid:

Data slettes senest 6 måneder efter ekspederingen af forespørgslen.

Såfremt et kontraktforhold kommer i stand, er vi underlagt de lovmæssige opbevaringsfrister og sletter dine data efter hhv. 6 og 10 år.

Tilvejebringelse foreskrevet eller påkrævet

Tilvejebringelsen af dine personoplysninger sker frivilligt. Vi kan dog kun ekspedere din forespørgsel, hvis du oplyser dit navn, din e-mailadresse og grunden til din forespørgsel.

Indsigelse

Læs information om din ret til indsigelse iht. databeskyttelsesforordningens art. 21 længere nede.

d. Hentning af vores webside

Formål og retsgrundlag og legitim interesse

Når du besøger vores websted, dvs. uden at registrere dig eller på anden måde angive oplysninger, indsamles automatisk oplysninger af generel art. Disse oplysninger (serverlogfiler) indbefatter f.eks. webbrowserens type, det anvendte styresystem, din internetserviceudbyders domænenavn, din IP-adresse og lignende.

Oplysningerne behandles navnlig med følgende mål for øje:

 • at sikre en fejlfri etablering af forbindelse til webstedet
 • at sikre en gnidningsløs brug af vores websted
 • analyse af systemsikkerheden og -stabiliteten samt
 • til øvrige administrative formål.

Vi forbeholder os desuden retten til at foretage en efterfølgende kontrol af serverlogfilerne, såfremt der skulle være belæg for en formodning om ulovlig brug.

Vi anvender ikke dine data til at drage slutninger om din person. Vi evaluerer i givet fald oplysninger af denne type statistisk for at optimere vores websted og teknikken, der ligger bag.

Behandlingen sker iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. f på grundlag af vores legitime interesse i at forbedre vores websteds stabilitet og funktionalitet.

Modtagere:

Til driften og vedligeholdelsen af vores webside gør vi brug af leverandører af tekniske tjenesteydelser, der således optræder som vores databehandler. https://www.electronic-minds.de/de/

Opbevaringstid:

Dataene slettes, så snart disse ikke længere er nødvendige for indsamlingens formål. Dette gælder grundlæggende for de data, der tjener websidens tilgængelighed, når den pågældende session er afsluttet.

Tilvejebringelse foreskrevet eller påkrævet

Tilvejebringelsen af de førnævnte personoplysninger er hverken lovmæssigt eller kontraktligt foreskrevet. Uden IP-adresse og cookie-identifikation er vores websteds service- og funktionsevne imidlertid ikke garanteret. Enkelte tjenester og services kan desuden være utilgængelige eller kun have begrænset funktion.

Indsigelse

Læs information om din ret til indsigelse iht. databeskyttelsesforordningens art. 21 længere nede.

e. Registrering på vores websted

Formål og retsgrundlag og legitim interesse

Under registreringen i forbindelse med brug af vores individualiserede tjenesteydelser indsamles en række personoplysninger såsom navn, adresse, kontakt- og kommunikationsdata (f.eks. telefonnummer og e-mailadresse). Hvis du er registreret hos os, kan du få adgang til indhold og tjenesteydelser, som vi kun tilbyder registrerede brugere. Brugere, der er logget på, har derudover mulighed for efter behov og til enhver tid at ændre eller slette de data, der er blevet angivet under registreringen. Selvfølgelig giver vi dig derudover til enhver tid oplysninger om de persondata, vi har gemt om dig.

Behandlingen af de data, der indtastes under registreringsproceduren, finder sted på grundlag af brugerens samtykke (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. a).

Modtagere:

Til driften og vedligeholdelsen af vores webside gør vi brug af leverandører af tekniske tjenesteydelser, der således optræder som vores databehandler. https://www.electronic-minds.de/de/

Opbevaringstid:

Data vil i denne forbindelse kun blive behandlet, så længe det pågældende samtykke foreligger. Herefter vil de blive slettet, forudsat at dette ikke strider mod den lovmæssige opbevaringspligt. For at kontakte os i denne sammenhæng bedes du bruge de kontaktoplysninger, der er angivet i begyndelsen af denne databeskyttelseserklæring.

Tilvejebringelse foreskrevet eller påkrævet

Tilvejebringelsen af dine personoplysninger sker frivilligt, alene på baggrund af dit samtykke. Uden tilvejebringelsen af dine personoplysninger kan vi ikke give dig adgang til det indhold og de ydelser, vi udbyder.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid formløst tilbagekalde dit samtykke til at opbevare dine personlige data og Klübers brug heraf. Hertil bruger du blot de kontaktoplysninger, der er angivet på websiden eller i nærværende databeskyttelseserklæring.

f. Teknisk nødvendige cookies

Formål og retsgrundlag og legitim interesse

Vi anvender cookies til at indrette vores websted mere brugervenligt. Nogle elementer på vores hjemmeside kræver, at den browser, der henter siden, også kan identificeres, når du kommer tilbage efter at have forladt siden.

Dertil benyttes cookies, som gemmer og overfører navnlig følgende data:

 • Sprogindstillinger

Formålet med at anvende teknisk nødvendige cookies er at gøre brugen af websteder nemmere for brugerne. Nogle af funktionerne på vores hjemmeside kan ikke udbydes uden brug af cookies. Disse funktioner kræver, at browseren genkendes, når du kommer tilbage efter at have forladt siden.

Vi behøver cookies til følgende:

 • Overtagelse af sprogindstillinger
 • Indprægning af søgeord

Behandlingen sker iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. f på grundlag af vores legitime interesse i at indrette vores websted på en brugervenlig måde.

Modtagere af dataene

Modtagerne af dataene er i givet fald leverandører af tekniske tjenesteydelser, der af os er engagerede til at forestå driften og vedligeholdelsen af vores websted i deres egenskab af databehandlere. Vi har i den forbindelse indgået databehandleraftaler med udbyderne.

Cookies – opbevaringstid og detaljer

Nærmere detaljer om opbevaringstiden for cookies og deres funktionsspektrum findes i informationerne, som du har adgang til i begyndelsen, når du besøger vores webside, via værktøjet ”Cookiebot” under rubrikken ”Udløb” eller ”Formål”.

Tilvejebringelse foreskrevet eller påkrævet

Tilvejebringelsen af de førnævnte personoplysninger er hverken lovmæssigt eller kontraktligt foreskrevet. Uden disse data er vores websteds service- og funktionsevne imidlertid ikke garanteret. Enkelte tjenester og services kan desuden være utilgængelige eller kun have begrænset funktion.

Indsigelse

Læs information om din ret til indsigelse iht. databeskyttelsesforordningens art. 21 længere nede.

Information om cookies

Du kan selvfølgelig også få vist vores websted uden cookies. Internet-browsere er som regel indstillet således, at de accepterer cookies. Du kan normalt når som helst deaktivere anvendelsen af cookies over din browsers indstillinger. Anvend din internetbrowsers hjælpefunktioner for at læse mere om, hvordan du kan ændre disse indstillinger. En liste med standardbrowsere findes længere nede. Bemærk venligst, at enkelte funktioner på vores websted muligvis ikke fungerer, hvis du har deaktiveret anvendelsen af cookies.

For så vidt disse cookies (også) kan vedrøre personoplysninger, vil vi informere herom i de følgende afsnit.

Du kan slette cookies enkeltvist eller samtlige på en gang via dine browserindstillinger. Endvidere vil du blive informeret om, hvordan disse cookies kan slettes, eller hvordan du kan blokere dem på forhånd, så de ikke gemmes. Du finder den nødvendige information under de browseropdelte links nedenfor:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/da/kb/slet-cookies-fjerne-oplysninger-fra-websteder

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/da-dk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=da

Opera: http://www.opera.com/da/help

Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US&viewlocale=da_DA

g. Teknisk ikke nødvendige cookies

Formål og retsgrundlag

Vi gør til dels brug af ”cookies” på vores websider. Bag denne standardteknologi gemmer sig små tekstfiler, der gemmes på den af dig anvendte enhed, og som bl.a. giver mulighed for at gøre besøget på en webside mere brugervenlig eller mere sikker. Ligeledes kan cookies benyttes til bedre at tilpasse udbudet på en webside efter de besøgendes interesser eller på grundlag af statistiske analyser at forbedre det generelt.

Nærmere detaljer om, hvilke cookies vi helt præcist benytter os af, fremgår af den udførlige information i vores cookie-værktøj ”Cookiebot”, som du ser i begyndelsen, når du kommer ind på vores webside.

Retsgrundlag for disse behandlinger er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. a.

Modtagere af dataene

Modtagerne af dataene er i givet fald leverandører af tekniske tjenesteydelser, der af os er engagerede til at forestå driften og vedligeholdelsen af vores websted i deres egenskab af databehandlere. Vi har i den forbindelse indgået databehandleraftaler med udbyderne. https://www.electronic-minds.de/de/

Yderligere modtagere og nærmere detaljer om de anvendte værktøjers tekniske funktionsmåde fremgår af vores værktøj ”Cookiebot”.

Cookies – opbevaringstid og detaljer

Nærmere detaljer om opbevaringstiden for cookies og deres funktionsspektrum findes i informationerne, som du har adgang til i begyndelsen, når du besøger vores webside, via værktøjet ”Cookiebot” under rubrikken ”Udløb” eller ”Formål”.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid formløst tilbagekalde dit samtykke til at opbevare dine personlige data og Klübers brug heraf. Hertil bruger du blot de kontaktoplysninger, der er angivet på websiden eller i nærværende databeskyttelseserklæring.

Profilering

Ved hjælp af sporingsværktøjer kan adfærden for websidens besøgende vurderes og interesserne analyseres. Til det formål opretter vi en pseudonym brugerprofil.

h. Anvendelse af Google Analytics

Formål og retsgrundlag

På vores websted finder Google Analytics anvendelse som sporings- og webanalyseværktøj. Ud fra webanalysen modtager vi informationer om besøgendes adfærd på vores websted, f.eks. vedrørende herkomst og besøgets varighed. På grundlag af disse informationer kan vi afdække webstedets svage steder og øge disse steders effektivitet.

Google Analytics er en webanalysetjeneste fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (efterfølgende benævnt: ”Google”). Google Analytics anvender såkaldte ”cookies”, altså tekstfiler, der gemmes på din computer, og som giver mulighed for at analysere, hvordan du bruger websiden. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af denne webside, overføres som regel til en Google-server i USA, hvor de gemmes. På grund af aktiveringen af IP-anonymiseringen på disse websider, forkortes din IP-adresse dog forinden af Google inden for EU-medlemsstaterne eller andre parter i EØS-aftalen. Den fuldstændige IP-adresse overføres kun i undtagelsestilfælde til en Google-server i USA, hvor den forkortes. På vegne af operatøren af dette websted bruger Google disse oplysninger til at evaluere, hvordan du bruger webstedet, for at udarbejde rapporter om aktiviteterne på webstedet og for at kunne give webstedets operatør andre muligheder for serviceydelser i forbindelse med brugen af webstedet og internettet. Den IP-adresse, der inden for rammerne af Google Analytics er overført af din browser, sammenføres ikke med andre af Googles data.

Retsgrundlag for denne behandling af oplysninger er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. a.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan via indstillingsmuligheder i din browsersoftware forhindre, at der gemmes cookies på din computer. Vi gør dog opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke vil kunne bruge alle funktioner på dette websted fuldt ud. Du kan derudover forhindre registreringen af de data, der genereres af cookien, og som er relateret til din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse), for videresendelse til Google samt Googles behandling af disse data, ved at downloade og installere et browser-plug-in via følgende link: Browser-add-on til deaktivering af Google Analytics [LINK: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da ].

Som et alternativ til ovennævnte browser-add-on eller i browsere på mobile enheder kan du forhindre, at Google Analytics foretager sporing på vores sider ved at klikke på dette link [ https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=da ]. Når du gør det, installeres der en opt-out-cookie på din enhed. På denne måde forhindres Google Analytics' registrering på dette websted og i denne browser fremover, så længe cookien er installeret i din browser.

Modtagere:

Modtagere af dataene er den ansvarlige virksomhed og Google som databehandler. Vi har i den forbindelse indgået en databehandleraftale med Google. https://www.electronic-minds.de/de/

Opbevaringstid:

De data, som vi overfører til Google, slettes efter 14 måneder. Sletning af de data, hvis opbevaringsfrist ender efter 14 måneder, foregår i månedlige intervaller.

Tredjelandstransfer:

Google behandler dine oplysninger i USA. Som passende garantier for juridisk overensstemmende dataoverførsel har vi indgået standardkontraktbestemmelser.

Profilering:

Ved hjælp af sporingsværktøjet Google Analytics kan adfærden for websidens besøgende vurderes og interesserne analyseres. Til det formål opretter vi en pseudonym brugerprofil.

Tilvejebringelse foreskrevet eller påkrævet:

Tilvejebringelsen af dine personoplysninger er hverken lovmæssigt eller kontraktligt foreskrevet. Hvis du forhindrer adgangen, kan det føre til begrænset funktion på webstedet.

i. Google-signaler
Vi bruger også det tekniske lokalnummer "Google Signals", som muliggør sporing på tværs af enheder. Dette gør det muligt at knytte en enkelt besøgende på webstedet til forskellige slutenheder. Dette sker dog kun, hvis du har logget ind på din Google-tjeneste, når du besøger webstedet, og samtidig har aktiveret indstillingen "personlig annoncering" i dine Google-kontoindstillinger. Personoplysninger kan overføres til Google under processen. Vi modtager ikke nogen personoplysninger eller adgang til brugerprofiler. Hvis du ikke ønsker at bruge "Google Signals", kan du deaktivere indstillingen "personliggjort annoncering" i dine Google-kontoindstillinger.

j. Brug af scriptbiblioteker (Google Fonts)

Formål og retsgrundlag

For at kunne præsentere vores indhold korrekt og med en ordentlig grafik i alle browsere anvender vi på dette websted ”Google Fonts” fra Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; efterfølgende benævnt ”Google”) til visning af fonte.

Databeskyttelsesretningslinjen for biblioteksoperatøren Google findes her: https://policies.google.com/privacy?hl=da

Retsgrundlag for denne behandling af oplysninger er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. a.

Modtagere:

Hentning af scriptbiblioteker eller fontbiblioteker afstedkommer automatisk en forbindelse til operatøren af biblioteket. Det er her teoretisk muligt – aktuelt uklart hvorvidt og i givet fald til hvilke formål – at operatøren, i dette tilfælde Google, indsamler data.

Opbevaringstid:

Integreringen af Google Fonts har hos os ikke en indsamling af personoplysninger til følge.

Mere information om Google Fonts findes på https://developers.google.com/fonts/faq og i databeskyttelseserklæringen fra Google: https://policies.google.com/privacy?hl=da.

Tredjelandstransfer:

Google behandler dine oplysninger i USA. Som passende garantier for juridisk overensstemmende dataoverførsel har vi indgået standardkontraktbestemmelser.

Indsigelse mod behandling:

Til visning af indholdet anvendes regelmæssigt programmeringssproget JavaScript. Du kan derfor modsætte dig databehandlingen ved at deaktivere udførelsen af JavaScript i din browser eller installere en JavaScript-blocker. Bemærk, at dette kan føre til begrænset funktion på webstedet.

Tilvejebringelse foreskrevet eller påkrævet:

Tilvejebringelsen af personoplysningerne er hverken lovmæssigt eller kontraktligt foreskrevet. Hvis Google Fonts fravælges, er en fejlfri visning af websiden dog ikke garanteret.

k. Brug af Google Maps

Formål og retsgrundlag

På denne webside gør vi brug af Google Maps. Google Maps administreres af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (efterfølgende benævnt ”Google”). Med Google Maps kan vi vise dig interaktive kort direkte på websiden og giver dig mulighed for at benytte den praktiske kortfunktion.

Nærmere information om databehandling via Google fremgår af Googles privatlivspolitik. Her kan du også ændre dine personlige privatlivsindstillinger via Dine indstillinger for privatlivsbeskyttelse.

En udførlig vejledning til, hvordan du administrerer dine egne data i forbindelse med Google-produkter finder du her.

Retsgrundlag for denne behandling af oplysninger er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. a.

Modtagere:

Når du går ind på websiden, får Google information om, at du har hentet den pågældende underside på vores webside. Dette sker uafhængigt af, om Google stiller en brugerkonto til rådighed, som du er logget ind på, eller om der ikke er nogen brugerkonto. Når du er logget på Google, tilknyttes dataene din konto direkte.

Indsigelse mod behandling:

Hvis du ikke ønsker tilknytningen til din profil hos Google, skal du logge af Google, inden du trykker på knappen. Google gemmer dine data som brugsprofiler og anvender dem til reklameformål, markedsforskning og/eller behovsorienteret indretning af sin webside. En sådan analyse finder navnlig sted (selv for brugere, der ikke er logget på) for at skabe en behovsorienteret reklame og for at informere andre brugere på det sociale netværk om dine aktiviteter på vores webside. Du har ret til at gøre indsigeIse mod dannelsen af disse brugerprofiler, hvilket kræver, at du retter henvendelse til Google.

Opbevaringstid:

Integreringen af Google Maps har hos os ikke en indsamling af personoplysninger til følge.

Tredjelandstransfer:

Google behandler dine oplysninger i USA. Som passende garantier for juridisk overensstemmende dataoverførsel har vi indgået standardkontraktbestemmelser.

Forhindring af behandling:

Hvis du ikke ønsker, at Google indsamler, behandler eller benytter data om dig via vores websted, kan du deaktivere JavaScript i dine browserindstillinger. I så fald kan du dog ikke eller kun i begrænset omfang gøre brug af vores webside.

Tilvejebringelse foreskrevet eller påkrævet:

Tilvejebringelsen af dine personoplysninger er hverken lovmæssigt eller kontraktligt foreskrevet. Hvis du forhindrer adgangen, kan det føre til begrænset funktion på webstedet.

l. Brug af Matomo

Hvis du har givet dit samtykke, bruger dette websted Matomo, en open-source-software til statistisk analyse af adgang for besøgende. Udbyderen af Matomo-softwaren er InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand.

Matomo indstiller en cookie (en tekstfil) på din enhed, som din browser kan genkendes med. Hvis der tages adgang til undersider af vores websted, vil følgende oplysninger blive opbevaret:

 • brugerens IP-adresse, forkortet af de sidste to bytes (anonymiseret)
 • undersiden besøgt og tidspunktet for besøget
 • den side, hvorfra brugeren tilgik vores websted (henviser)
 • hvilken browser, der bruges plugins, hvilket operativsystem og hvilken skærmopløsning
 • den tid, der bruges på webstedet
 • de sider, der åbnes fra den underside, der besøges

Matomo bruges til at forbedre kvaliteten af vores websted og dets indhold. På denne måde finder vi ud af, hvordan webstedet bruges, og kan dermed konstant optimere vores tilbud.

Ved at anonymisere IP-adressen med seks cifre tager vi hensyn til webstedets besøgendes interesse i beskyttelsen af personoplysninger. Dataene bruges ikke til at identificere brugeren af webstedet personligt og flettes ikke sammen med andre data. Oplysningerne genereret af cookien om din brug af dette websted vil ikke blive videregivet til tredjeparter

Retsgrundlaget for denne behandling er dit samtykke, Art. 6 stk. 1 tændt. en DSGVO.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til opbevaring og analyse af dine data tilbage via nedenstående link. En såkaldt fravalgscookie vil derefter blive opbevaret på din enhed, som er gyldig i to år. Matomo indsamler derfor ikke sessionsdata. Bemærk dog, at fravalgscookien vil blive slettet, hvis du sletter alle cookies.

[matomo_opt_out]

For yderligere oplysninger om indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger i Matomo-softwaren henvises til følgende link: https://matomo.org/docs/privacy/.

Du kan også afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men bemærk, at hvis du gør dette, vil du muligvis ikke kunne bruge den fulde funktionalitet på dette websted.

m. Integrerede YouTube-videoer

Formål og retsgrundlag

Nogle af vores websider har YouTube-videoer integreret. Operatør af de respektive plugins er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (efterfølgende benævnt ”YouTube”). Når du går ind på en side med YouTube-plugin, oprettes forbindelse til YouTube's servere. Herved får YouTube information om, hvilke sider du besøger. Når du er logget på din YouTube-konto, kan YouTube spore din surfadfærd til dig personligt. Dette kan du forhindre ved forinden at logge af din YouTube-konto.

Når en YouTube-video starter, benytter udbyderen sig af cookies, der samler oplysninger om brugeradfærden.

Mere information om dataindsamlingens formål og omfang og YouTube's behandling af dataene findes i udbyderens databeskyttelseserklæringer. Her kan du også læse mere om dine rettigheder og indstillingsmuligheder mht. beskyttelse af din privatsfære (https://policies.google.com/privacy?hl=da). Google behandler dine data i USA og har ladet sig forpligte af EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Retsgrundlag:

Behandlingen sker iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk., 1, lit. f på grundlag af vores legitime interesse i at vise vores videoindhold på YouTube-videoplatformen uden at skulle omvejen omkring vores webside.

Modtagere:

Når YouTube kaldes frem, oprettes automatisk en forbindelse til Google.

Opbevaringstid og indsigelse mod behandling:

Hvis man har deaktiveret lagring af cookies for Google Ads-programmet, kan man også se YouTube-videoer uden at skulle regne med sådanne cookies. YouTube arkiverer dog også ikke-personrelateret brugsinformation i andre cookies. Hvis du vil forhindre dette, skal du blokere lagring af cookies i din browser.

Mere information om databeskyttelse hos ”YouTube” findes i udbyderens databeskyttelseserklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=da

Tredjelandstransfer:

Google behandler dine oplysninger i USA. Som passende garantier for juridisk overensstemmende dataoverførsel har vi indgået standardkontraktbestemmelser.

Tilvejebringelse foreskrevet eller påkrævet:

Tilvejebringelsen af dine personoplysninger er hverken lovmæssigt eller kontraktligt foreskrevet. Hvis du forhindrer adgangen, kan det føre til begrænset funktion på webstedet.

Indsigelse

Læs information om din ret til indsigelse iht. databeskyttelsesforordningens art. 21 længere nede.

n. Sociale plug-ins

Behandlingens art og formål:

På vores webside giver vi dig mulighed for at bruge såkaldte ”sociale medie-knapper”. Til at beskytte dine data benytter vi løsningen ”Shariff” ved implementeringen. Det betyder, at disse knapper på websiden kun integreres som grafik, som indeholder et link til den tilsvarende webside hos knapudbyderen. Ved at klikke på grafikken ledes du således videre til tjenesterne hos de respektive udbydere. Først herefter sendes dine data til de respektive udbydere. Så længe du ikke klikker på grafikken, finder der absolut ingen udveksling sted mellem dig og udbyderne af sociale medie-knapper. Information om indsamling og anvendelse af dine data på de sociale netværk fremgår af udbydernes brugsbetingelser. Mere information om Shariff-løsningen finder du her: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Vi har integreret følgende virksomheders sociale medie-knapper på vores websted:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94304 - USA)
LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court – Mountain View – CA 94043 – USA)
Twitter, Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco – CA 94103 – USA)
XING AG (Gänsemarkt 43 – 20354 Hamburg – Germany)
YouTube LLC (901 Cherry Ave., San Bruno – CA 94066 – USA)

o. Google AdWords

Formål og retsgrundlag

Vores websted bruger Google konverteringssporing. Operatørselskab for Google AdWords' tjenester er Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Hvis du er kommet til vores websted via en reklame leveret af Google, gemmer Google Adwords en cookie på din computer. Cookien til konverteringssporing gemmes, hvis en bruger klikker på en reklame leveret af Google.

Hvis brugeren besøger bestemte sider på vores websted, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og Google genkende, at brugeren har klikket på reklamen og er blevet sendt videre til denne side. Hver Google AdWords-kunde får en forskellig cookie. Cookies kan dermed ikke spores via AdWords-kunders websteder. De oplysninger, der er indsamlet ved hjælp af konverteringscookies, er beregnet til at oprette konverteringsstatistikker for AdWords-kunder, der har valgt konverteringssporing. Kunderne får oplyst det samlede antal brugere, der har klikket på deres annonce, og som er blevet videresendt til en side, der har et konverteringssporingstag. De får dog ingen oplysninger, som kan identificere brugerne personligt.

Retsgrundlag for denne behandling af oplysninger er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. a.

Modtagere:

Hver gang du besøger vores webside, overføres personoplysninger, inklusive din IP-adresse, til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google. Google videregiver eventuelt disse personoplysninger, der er indsamlet med den tekniske metode, til tredjemand.

Vores virksomhed modtager ingen informationer fra Google, som vil kunne bruges til at identificere den berørte person.

Opbevaringstid:

Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og er ikke beregnet til personlig identificering.

Tredjelandstransfer:

Google behandler dine oplysninger i USA. Som passende garantier for juridisk overensstemmende dataoverførsel har vi indgået standardkontraktbestemmelser.

Indsigelse mod behandling:

Hvis du ikke ønsker at deltage i sporing, kan du afvise at gemme den cookie, der er nødvendig til dette formål – f.eks. med en browserindstilling, der generelt deaktiverer, at der automatisk gemmes cookies, eller indstille din browser således, at cookies fra domænet ”googleleadservices.com” blokeres.

Bemærk venligst, at du ikke må slette opt-out-cookies, så længe du ikke ønsker en registrering af måledata. Hvis du har slettet alle dine cookies i browseren, skal du gemme den pågældende opt-out-cookie igen.

Tilvejebringelse foreskrevet eller påkrævet:

Tilvejebringelsen af dine personoplysninger er hverken lovmæssigt eller kontraktligt foreskrevet. Hvis du forhindrer adgangen, kan det føre til begrænset funktion på webstedet.

p. Brug af Google remarketing

Formål og retsgrundlag

Denne webside anvender Google Inc.'s remarketing-funktion. Operatørselskab for Google remarketing's tjenester er Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (efterfølgende benævnt ”Google”).

Funktionen tjener til at præsentere besøgende på websider, der er omfattet af Googles reklamenetværk, for interessebaserede reklamer. Når en person besøger webstedet, gemmes der en såkaldt ”cookie” i den pågældende persons browser, der giver mulighed for at genkende personen, når vedkommende åbner sider på webstedet, der tilhører Googles reklamenetværk. På disse sider kan den besøgende få vist reklamer, der relaterer til indhold, som den besøgende tidligere har åbnet på websider, der anvender Googles Remarketing-funktion.

Retsgrundlag for denne behandling af oplysninger er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. a.

Modtagere:

Hver gang du besøger vores webside, overføres personoplysninger, inklusive din IP-adresse, til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google. Google videregiver eventuelt disse personoplysninger, der er indsamlet med den tekniske metode, til tredjemand.

Vores virksomhed modtager ingen informationer fra Google, som vil kunne bruges til at identificere den berørte person.

Forhindring af behandling:

I henhold til Googles egne oplysninger indsamler Google ingen persondata i forbindelse dermed. Hvis du alligevel ikke ønsker Googles remarketing-funktion, kan du deaktivere den ved at foretage de relevante indstillinger på https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=da. Alternativt kan du deaktivere brugen af cookies til interessebaseret reklame via reklamenetværksinitiativet ved at følge anvisningerne på http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Tilvejebringelse foreskrevet eller påkrævet:

Tilvejebringelsen af dine personoplysninger er hverken lovmæssigt eller kontraktligt foreskrevet. Hvis du forhindrer adgangen, kan det føre til begrænset funktion på webstedet.

q. Brug af Marketo

Formål og retsgrundlag

På vores websted finder Marketo anvendelse som sporings- og webanalyseværktøj. Ud fra webanalysen modtager vi informationer om besøgendes adfærd på vores websted, f.eks. vedrørende herkomst og besøgets varighed. På grundlag af disse informationer kan vi afdække webstedets svage steder og øge disse steders effektivitet. Værktøjet gør det muligt for os at vise dig indhold, der svarer til dine interesser. Hertil inddrages blandt andet også interessedata, som vi har indsamlet i forbindelse med udsendelsen af nyhedsbrevet eller ud fra din købshistorik.

Behandlingen sker iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. a på grundlag af dit samtykke.

Modtagere:

Modtagere af dataene er kun den ansvarlige virksomhed og databehandleren Marketo, Inc.

https://de.marketo.com/
https://www.onemedia-consulting.com/
https://www.electronic-minds.de/de/

Opbevaringstid:

Principielt gælder, at dine data vil blive behandlet, indtil du kalder dit samtykke tilbage. Skulle der endvidere være klart belæg for at antage, at formålet med behandlingen er blevet opfyldt, eller din interesse for vores produkter og tjenesteydelser ikke længere er til stede, sletter vi dine data.

Tredjelandstransfer:

Der sker ingen overførsel til et tredjeland.

Profilering:

Ved hjælp af Marketo kan adfærden for websidens besøgende vurderes og interesserne analyseres. Til det formål opretter vi en pseudonym brugerprofil.

Tilvejebringelse foreskrevet eller påkrævet:

Tilvejebringelsen af dine personoplysninger er hverken lovmæssigt eller kontraktligt foreskrevet. Dit samtykke er frivilligt. Hvis du forhindrer adgangen, kan det føre til begrænset funktion på webstedet.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid formløst tilbagekalde dit samtykke til at opbevare dine personlige data og Klübers brug heraf. Hertil bruger du blot de kontaktoplysninger, der er angivet på websiden eller i nærværende databeskyttelseserklæring.

3. Datasikkerhed

Vi håndterer kun personoplysninger i det omfang, det er muligt under overholdelse af bestemmelser om databeskyttelse. Vi bestræber os i den forbindelse også på at iværksætte alle tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige for til enhver tid i behørig grad at beskytte dine personoplysninger mod uvedkommende tilgang og misbrug.

Til at varetage dine datas sikkerhed under overførslen anvender vi krypteringsmetoder (f.eks. SSL) over HTTPS. Vores servere er sikrede med firewall og antivirusprogram. Backup og gendannelsesprocedurer samt rolle- og autoriseringskoncepter er for os en selvfølge.

Vores medarbejdere er forpligtet til at iagttage reglerne i databeskyttelsesforordningen og i tysk lov om databeskyttelse.

4. Hvilke databeskyttelsesrettigheder har du?

Enhver berørt person har ret til indsigt iht. databeskyttelsesforordningens art. 15, ret til berigtigelse iht. forordningens art. 16, ret til sletning iht. forordningens art. 17, ret til begrænsning af behandling iht. forordningens art. 18, ret til indsigelse iht. forordningens art. 21 samt ret til dataportabilitet iht. til forordningens art. 20.

Ved ret til indsigt og ret til sletning gælder begrænsningerne i §§ 34 og 35 i tysk lov om databeskyttelse.

Et givet samtykke til behandling af personoplysninger kan du når som helst tilbagekalde over for os. Dette gælder også tilbagekaldelse af samtykkeerklæringer, der er blevet udstedt til os, inden databeskyttelsesforordningen trådte i kraft, altså før d. 25. maj 2018. Bemærk, at tilbagekaldelsen først vil have virkning for fremtiden. Behandlinger, der har fundet sted inden tilbagekaldelsen, er ikke berørt heraf.

Derudover har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed (databeskyttelsesforordningens art. 77 i forbindelse med § 19 i tysk lov om databeskyttelse). En liste over tilsynsmyndigheder (på det ikke-offentlige område) med adresser findes på:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

5. Ændring af vores databeskyttelsesbestemmelser

Vi forbeholder os retten til at tilpasse denne databeskyttelseserklæring, så den altid opfylder de aktuelle lovkrav, eller for at implementere ændringer af vores serviceydelser i databeskyttelseserklæringen, f.eks. ved indførelse af nye serviceydelser. Når du besøger vores websted igen, vil den nye databeskyttelseserklæring være gældende.

6. Information om din ret til indsigelse iht. databeskyttelsesforordningens art. 21

Ret til indsigelse i det enkelte tilfælde

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret på databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. f (behandling af data på grundlag af en interesseafvejning); dette gælder også for profilering, der grunder på denne bestemmelse i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 4, nr. 4.

Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende beskyttelsesbetingede grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen tjener fremsættelsen, gennemførelsen eller forsvaret af retskrav.

Modtagere af en indsigelse

Indsigelse kan gøres formløst med referencen ”Indsigelse” med angivelse af dit navn, din adresse og din fødselsdato og stiles til den ansvarlige virksomhed jf. kontaktoplysningerne anført under 1.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os via kontaktformularen, alternativt kan du ringe til os (+45 7023 4277) eller sende en e-mail direkte til vores kundeservice (klueber.dk@klueber.com). Vi ser frem til at modtage din forespørgsel!

For yderligere information om behandlingen af ​​dine data ved brug af kontaktformularen henvises til vores databeskyttelseserklæring.