Langtidsbeskyttelse under ekstreme betingelser

Vindmøller placeres med vilje i ekstreme miljøer, hvor de udsættes for konstant skiftende høje belastninger. Gearkasser og lejer udsættes for et konstant, intenst pres. Samtidig er vedligeholdelse en vanskelig opgave, som kun udføres med lange intervaller. En problemfri drift er kritisk for en rentabel produktion og svær at opnå under disse betingelser. Derfor har operatører af vindmølleparker brug for specialsmøremidler med en pålidelig ydeevne, der beskytter komponenterne og sikrer længere vedligeholdelsesintervaller.

Specialsmøremidler til vindmøller er en mindre investering med enorme fordele. Vores skyllefedt giver op til 40 procent mindre nedetid af generatorerne, og vi tilbyder et universelt vedligeholdelsesfedt, som egner sig til alle lejer. Vores højtydende gearolier har en høj lastbærende kapacitet og modstandsdygtighed overfor ældning samt en lav friktion. Der findes andre typer af specialfedt til hovedlejer, vingelejer, generatorlejer og krøjekrans.

 

Omkostninger til produktion af vindkraft er en KPI

En KPI indenfor vindkraftindustrien er den såkaldte LCoE (Levelized Cost of Electricity; produktionspris for vindkraft). Den beregner enhedsomkostningen for el i dag, under hensyntagen til aktivets hele levetid. Den bruges som beslutningsgrundlag for, om man skal investere i en vindmøllepark eller ej. Jo lavere LCoE er, desto billigere er vindkraft sammenlignet med fossil energi. LCoE nedbringes ikke ved at fremstille billigere vindmøller, men ved at udvikle større vindmøller med en langt højere ydeevne. Smøremidler baseret på avanceret teknologi får de store lejer til at arbejde pålideligt med samme præcision som de små lejer i en el-motor – og bidrager dermed til at gøre vindkraft mere konkurrencedygtig.

Afgørende at øge vindmøllernes levetid

Mange vindmøller har en levetid på 20 år eller længere. Der er væsentlige fordele for operatørerne ved at kunne fortsætte driften og reducere kapitalomkostningerne, hvis vindmøllerne kunne holdes i drift i 10 år mere. Specialsmøremidlerne fra Klüber Lubrication bidrager hertil ved at fordoble levetiden af smøremidlet.

Serviceintervallerne kan altså udføres årligt i stedet for halvårligt. Det halverer antallet af påkrævede teknikere og anlægsbesøg i forbindelse med vedligehold af vindmøllen, samtidig med at vindmøllens oppetid forbedres – hvilket især betyder meget for offshore vindmølleparker.

Du finder flere informationer om at reducere produktionsomkostninger ved vindkraft og forlænge vindmøllens levetid her.

Højtydende gearolier til lukkede gear under ekstrem belastning

Når vindmøllerne bliver stadigt større, udsættes deres gear også for højere belastninger. Det kan udfordre konventionelle oliers evne til at beskytte mod friktionsslid i kuglelejer, modvirke mikropitting-, skum- og restdannelse og sikre viskositetsstabiliteten.

 

Som svar herpå har Klüber Lubrication udviklet et meget omfattende sortiment af højtydende gearolier til at imødekomme de høje belastninger i vindmøllegear. De muliggør lange olieskiftintervaller, har et mindre strømtab og sikrer, optimeret ydeevne – med op til flere tusind euro i løbet af vindmøllens levetid. De har fremragende skumdæmpende egenskaber og beskytter mod mikropitting. De indeholder ingen tilsætningsstoffer, som kan fremme restdannelse; kun stoffer som beskytter mod mikropitting, friktion og White Etching Cracks (WEC). Takket være den høje forskydningsstabilitet bibeholdes produktets viskositet.

Vores innovation: Ét fedt til alle lejer

Operatører af vindmølleparker kan have lagerproblemer, da mange lejeproducenter anbefaler forskellige smøremidler til forskellige lejer. Vi har udviklet Klüberplex BEM 41-141, et enkelt smørefedt til hoved-, generator-, krøje- og vingelejer, som overgår alle andre fedttyper ved sammenligning i standardiserede tests. Det letter i høj grad indkøbet, transportlogistikken og lagerbeholdningen af smøremidler. 

 

Klüberplex BEM 41-141 opfylder, og overgår også, alle krav, som vindmølle-OEM'er og -operatører måtte have. Det beskytter effektivt mod false brinelling ved anvendelse i vindmøller. Smøremidlets brede driftstemperaturområde, gode pumpeegenskaber og præcise måling i centraliserede smøresystemer samt gode fedtfordeling og oliefrigivelse sikrer en problemfri drift af vindmølleanlægget.

Lejeskylning og -rengøring uden tab af oppetid

Lejer i vindmøller kan begynde at ophobe hårde aflejringer og køre varme. Det resulterer typisk i, at generatoren skal afmonteres og repareres, hvilket igen fører til omkostninger ved nedetiden.

Med vores skyllefedt kan lejerne rengøres under drift, hvor de fjerner rester og yder en effektiv smøring og god beskyttelse mod friktionsslid og korrosion. Lejernes levetid forlænges, mens nedetid til vedligeholdelse reduceres.

Identificér problemerne, inden de opstår

Klüber Lubrication udfører analyser af høj kvalitet af både olier og fedt til anvendelse i vindmølleindustrien. Vi analyserer kundens smøremidler og rådgiver om forurenende stoffer og tegn på slid af lejerne. Vi rådgiver om de optimale smøremiddelegenskaber, smøreintervaller og smøremetoder. Det hjælper kunden til at minimere omkostningerne til vedligeholdelse, ikke mindst ved at forudse potentielle skader, inden de opstår.

Vores service er særligt værdifuld, da vi har meget stor erfaring med vindmølleindustrien og er meget nøjagtige i vores udlægning af resultaterne.

Specialsmøremidler reducerer transportomkostninger og -udledninger

Såvel behovet for energi som vindressourcer er fordelt over hele verden. Derfor sikrer lavemissionstransport nyt potentiale for vindkraften. Klüber Lubrication produkter fremstilles i mange lande over hele verden, overholder lokal lovgivning og hjælper dig med at spare transportomkostninger og nedsætte CO2-udledningen.

Vi bestræber os på et bæredygtigt ressourceforbrug

Vi er med i FN's Global Compact, verdens største initiativ for virksomheders arbejde med samfundsansvar. I stedet for at begrænse os selv til ressourcebevarende produktion samt miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed stræber vi efter at maksimere vores produkters bæredygtighed på både egne og vores kunders arbejdssteder.

Vores miljøvenlige strategi suppleres af vores bionedbrydelige produkter, som overgår den nuværende miljømæssige lovgivning.

Forbliv konkurrencedygtig

Som globalt markedsførende på smøremidler til vindmøller smører vi størstedelen af verdens vindmøller, og vi kan også finde den helt rigtige løsning til dig.

Når du bruger vores vindmøllesmøremidler, reducerer du ikke alene LCoE på vindkraften, du forbliver også konkurrencedygtig i forhold til andre energiproducenter.

Klüber Lubrication står for ekstrem høj kvalitet, pålidelighed og innovation. Vores specialsmøremidler hjælper med at booste produktiviteten, omkostningseffektiviteten og reducere nedetiden. Gør brug af vores ekspertise, og få mere at vide om, hvordan du kan øge din vindmølleeffektivitet!


Leder du efter det rigtige smøremiddel til dit system eller en langsigtet partner til at optimere dine smøreprocesser – eller har du spørgsmål eller brug for hjælp til en specialløsning? Vi er her for at hjælpe dig – tal med vores eksperter om dit projekt!

Overblik over dine fordele:

  • Højere effektivitet og længere levetid med smøremidler af høj kvalitet med en høj lastbærende kapacitet og termisk stabilitet for mindre slid.
  • Betydeligt lavere driftsomkostninger og nedetid; vores skyllefedt reducerer servicearbejdet og maksimerer oppetiden.
  • Længere vedligeholdelsesintervaller og gensmøringscyklusser takket være specialsmøremidlets slidbeskyttelse og kraftreserver.
  • Laboratorium til analyse af smøremidler: med masser af udstyr og en betragtelig ekspertise i at udlægge resultater.
  • Produceret globalt: Smøremidler til vindmøller produceres på syv forskellige Klüber Lubrication-fabrikker over hele verden, og produkterne er derfor ikke længe undervejs, hvilket reducerer transportomkostninger og -udledninger.
  • Forenklet logistik: Vores universalfedt kan bruges til alle vedligeholdelsesformål, hvilket letter både dit lager og din transport.
  • Forbedret bæredygtighed: Miljøvenlige smøremidler, som er fremtidssikret, da de overgår den nuværende miljølovgivning.
  • Øget sikkerhed: Ingen lækager minimerer faren for, at servicepersonalet glider, når de arbejder i højden.
  • Fuld overensstemmelse: Alle produkter overholder lokale overensstemmelsesregulativer.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os via kontaktformularen, alternativt kan du ringe til os (+45 7023 4277) eller sende en e-mail direkte til vores kundeservice (klueber.dk@klueber.com). Vi ser frem til at modtage din forespørgsel!

For yderligere information om behandlingen af ​​dine data ved brug af kontaktformularen henvises til vores databeskyttelseserklæring.