En vinderformel!

Manuel smøring er ofte unøjagtig, tidskrævende og en kilde til forvirring. Især i den kemiske industri, hvor mange smørepunkter er svære at få adgang til eller placeret på farlige eller fjerntliggende steder, udgør det også potentielle sundheds- og sikkerhedsrisici. Den følgende artikel dækker de mange fordele, automatiseret smøring giver den kemiske industri.

Automatisering af smøring i den kemiske sektor

Fremstillingen af de fleste varer i dag indebærer brug af forskellige kemikalier. Dette giver en indikation af, hvor enorm og mangfoldig den kemiske industri egentlig er. Udfordringerne i disse komplekse anlæg er imidlertid også enorme og spænder fra udstyrets tilgængelighed og pålidelighed, energieffektivitet og bæredygtighed til, sidst men ikke mindst, personalets sikkerhed.

Hvad der stadig ofte undervurderes, er den indflydelse, smøring kan have på hver af disse faktorer. Brugstilpasset smøring sikrer en jævn og energieffektiv drift af produktionen og reducerer negative virkninger på miljøet. Hemmeligheden bag optimal smøring ligger i at bruge den rigtige mængde af det rigtige smøremiddel på det rigtige sted.

Dette er ikke let at opnå gennem manuel smøring i et kemisk anlæg, hvor nogle gange skal vedligeholdes flere tusinde smørepunkter. Derudover er det ikke ualmindeligt at se mere end 100 forskellige smøremidler anvendt på et enkelt kemisk produktionsanlæg, hvor mange af smørepunkterne er placeret på farlige, fjerntliggende eller svært tilgængelige steder. På et eller andet tidspunkt virker menneskelige fejl under smørerutinen næsten uundgåelige.

Den følgende artikel dækker de mange fordele, automatiseret smøring giver den kemiske industri.

Automatiseret smøring giver mange fordele

Da manuel smøring er en risikabel, arbejdskrævende, tidskrævende proces med lav præcision, er den oplagte løsning automatiseret smøring. For at automatiske smøreapparater skal blive en reel fordel for vedligeholdelsesteamet, skal de imidlertid justeres specifikt til anvendelsens parametre samt udstyres med det passende smøremiddel. Korrekt anvendt, automatiseret smøring giver ikke kun et sikrere miljø for arbejdere og sikrere drift i det kemiske anlæg, det eliminerer også behovet for nedlukninger af anlægget under vedligeholdelse.

Sundhed og sikkerhed først

Smøring i den kemiske sektor er ikke altid en enkel og oplagt opgave. Et kemisk produktionsanlæg kan rumme mange farlige områder, og smørepunkter er ofte utilgængelige i produktionstiden. Samtidig er nøjagtig smøring af højeste betydning, da funktionsfejl eller mekaniske fejl i værste fald kan være årsag til alvorlige ulykker og endda dødsfald, f.eks. i tilfælde af en eksplosion forårsaget af forkert smurte ventiler eller aktuatorer.

Områder, hvor luften er forurenet med partikler (støv), områder, hvor der er eksplosionsrisiko, samt områder, hvor der kan forekomme giftige eller aggressive dampe, udgør en konstant sikkerheds- eller sundhedsrisiko for vedligeholdelsespersonalet. Det er ofte obligatorisk at bære ekstra sikkerhedsudstyr. Brugen af automatiske smøreapparater har den fordel, at de væsentligt reducerer behovet for håndtering af udstyr og bevægelse i områder, der udgør en risiko for arbejdernes sundhed og sikkerhed. Dette betyder nødvendigvis en lavere risiko for skade og mindre eksponering for potentielt giftige stoffer.

Automatisering af smøringen reducerer også behovet for at bære en Hazmat-type dragt og åndedrætsværn i områder med risiko for kontakt med farlige stoffer samt behovet for arbejde i højden med platforme og en sikkerhedssele.

Flere godkendelser

I farlige områder skal der anvendes et fuldstændig forseglet automatisk smøreapparat, der er specielt designet til disse udfordringer, såsom Klübermatic Flex, der har flere godkendelser, der er relevante for den kemiske sektor, f.eks. CE, Beskyttelsesklasse IP 68-, FM-, ATEX- og IECEx-standarder.

Da brug af konventionelle smøremidler i nærheden af et kryogent miljø kan have alvorlige konsekvenser såsom brand eller endda eksplosion, kan det automatiske smøreapparat forsynes med et specialfedt, som er specielt designet til smøring af mekaniske komponenter såsom lejer eller ventiler dedikeret til iltservice og andre ekstreme forhold. Disse fedtstoffer er BAM-godkendte.

Høj driftssikkerhed

Pålidelighed og god vedligeholdelsespraksis er afgørende for en problemfri drift i den kemiske industri. Mekanisk svigt kan resultere i en større produktionsnedlukning og betydeligt tab af indtægter.

Præcis smøring på stedet

Mens mangel på smøremiddel forårsager for tidligt slid på komponenten, kan oversmøring være årsag til overophedning og vibrationer. Vedligeholdelsesmekanikere skal være opmærksomme på, hvilken effekt et forkert påført smøremiddel eller oversmøring kan have i disse ekstremt følsomme miljøer.

Skift til automatisk smøring kan bidrage til at eliminere fejl i forbindelse med overdreven eller utilstrækkelig smøring og blanding af uforenelige fedtstoffer. Derudover øger automatiseret smøring udstyrets pålidelighed betydeligt ved at tilbyde den bedste fedtopfriskningshastighed og det bedste smøreregime. En lille mængde smøremiddel med jævne og tætte intervaller er den vindende kombination for at undgå overfedtning, overophedning, vibrationer, indtrængning af forurenende stoffer og slid fra mangel på smøremiddel.

Energieffektiv og bæredygtig

Overfedtning forårsager typisk stress, overophedning og hurtig nedbrydning af smøremiddel, men det er ikke kun pålidelighedens fjende. Overfedtning har også en direkte indvirkning på miljøet såvel som på energieffektiviteten.

På miljøsiden bevirker overfedtning, at fedtet ender i miljøet og kræver brug af en enorm mængde vand, klude, affedtningsmidler eller giftige opløsningsmidler til rengøring. Ved følsomme anvendelser anbefales det at anvende Klüberbio-serien af bionedbrydelige smøremidler, som tilbydes i kombination med Klübermatic-enheder til smørepunkter, der udgør en risiko for miljøet.

Med hensyn til energieffektivitet har både mangel på smøremiddel og et overskud af fedt den effekt at øge friktion og indre modstand på de mekaniske komponenter. Dette får driftstemperaturen til at stige, og det påvirker udstyrets effektivitet negativt. Ved at kombinere et automatisk Klübermatic smøreapparat med et ultrahomogeniseret fedt, for eksempel fra Klüberquiet BQ-serien, er det muligt at opnå et optimalt effektivitetsniveau på det roterende udstyr.

En anden positiv bivirkning af automatiseret smøring er reduktionen af forbruget af fossile brændstoffer i konventionelle køretøjer, der bruges af vedligeholdelsesteamet til at dække de store områder på de kemiske produktionssteder, og af strøm til at genoplade elektriske køretøjer.

Konklusion

Uanset områder og miljøkrav er en række automatiske smøreapparater fra Klüber Lubrication tilgængelig til en række forskellige anvendelser i den kemiske industri. Forskellige teknologier og forskellige formater tilbyder et væld af montageløsninger, der er tilpasset de specifikke krav.

Klübermatiske smøreenheder i kombination med præcist tilpassede specialsmøremidler muliggør maksimal pålidelighed af de mekaniske komponenter samt en konsolideret smøremiddelbeholdning. En investering, der betaler sig!

*BAM: godkendelsesdefinition

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os via kontaktformularen, alternativt kan du ringe til os (+45 7023 4277) eller sende en e-mail direkte til vores kundeservice (klueber.dk@klueber.com). Vi ser frem til at modtage din forespørgsel!

For yderligere information om behandlingen af ​​dine data ved brug af kontaktformularen henvises til vores databeskyttelseserklæring.