Viskositetsindeks-beregner

En væskes viskositet er dens strømningsmodstand, som i høj grad er påvirket af temperaturen. Den reduceres ved en stigende temperatur, dvs., at væsken bliver mere flydende. Den kinematiske viskositets afhængighed af temperaturen kan vurderes forholdsvist ved hjælp af viskositetsindekset. Det beskriver i bund og grund ændringen i viskositet efter temperaturen.

Bestemmelsen af viskositetsindekset er baseret på to olietyper med samme startviskositet og store forskelle i viskositet, efterhånden som temperaturen stiger.  Olien, der viser en stærk temperaturafhængighed, er tildelt viskositetsindeks 0, mens olien med en mindre ændring i viskositet er tildelt viskositetsindeks 100. Viskositetsindekset iht. DIN 2909 beregnes ved at sammenligne ændringen i en olies viskositet med de to olier som reference.

Smøremidlers viskositetsindeks

Viskositeten af olier og basisolier i smørefedt fra Klüber Lubrication kan bestemmes ved hjælp af den kendte kinematiske viskositet ved 40 °C og 100 °C. Jo højere viskositetsindeks, desto mindre er en olies viskositetsændring ved skiftende temperaturer. Et højt viskositetsindeks sikrer konsistente smøreegenskaber i et bredt temperaturområde.

Kinematisk baseolieviskositet

mm²/s
mm²/s

Beregningerne på dette website er baseret på en generel erfaring og viden iht. DIN 2909 på tidspunktet for udgivelsen og er kun til information. Disse informationer er ingen erklæring, hvad angår specifikationer, forsikring om egenskaber/garantier eller produkters egnethed til bestemte formål. Alle informationer er med forbehold for ændringer og skal ikke foregive at være udtømmende, korrekte eller nøjagtige. Klüber produkter bliver konstant forbedret. Derfor forbeholder Klüber Lubrication sig ret til enhver tid at ændre alle tekniske data uden varsel.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os via kontaktformularen, alternativt kan du ringe til os (+45 7023 4277) eller sende en e-mail direkte til vores kundeservice (klueber.dk@klueber.com). Vi ser frem til at modtage din forespørgsel!

For yderligere information om behandlingen af ​​dine data ved brug af kontaktformularen henvises til vores databeskyttelseserklæring.