Driftsviskositets-beregner

En væskes viskositet er dens strømningsmodstand, som i høj grad er påvirket af temperaturen. Den reduceres ved en stigende temperatur, dvs., at væsken bliver mere flydende. Ændringen er dog ikke lineær i forhold til temperaturen, men udviser et dobbelt logaritmisk forhold. Dette forhold, som blev beskrevet af Ubbelohde og Walther, henviser til mineralolier og kan i den første tilnærmelse også anvendes for syntetiske olier.

Smøremidlers driftsviskositet

Driftsviskositeten for olier og basisolier i smørefedt fra Klüber Lubrication kan bestemmes omtrentligt ved hjælp af den kendte kinematiske viskositet ved 40 °C og 100 °C. Et smøremiddels viskositet (når der tages højde for belastninger, hastighed osv.) er en af indikatorerne for den smørefilm, der beskytter mod friktion og slitage. Syntetiske olier, særlige additiver og forskellige fortykningsmidler giver mulighed for, at smørefilmen allerede kan dannes ved en lavere, energieffektiv viskositet.

Viskositetsindeks-beregner

Kinematisk baseolieviskositet

mm²/s
mm²/s
°C

Beregningerne på dette website er baseret på en generel erfaring og viden iht. DIN 51563 og Ubbelohde-Walther på tidspunktet for udgivelsen og er kun til information. Resultaterne er omtrentlige værdier til forudsigelse af driftsviskositeten. I praksis skal den faktiske viskositet dog kontrolleres af brugeren ved hjælp af egnede metoder i hvert enkelt tilfælde. Disse informationer er ingen erklæring, hvad angår specifikationer, forsikring om egenskaber/garantier eller produkters egnethed til bestemte formål. Alle informationer er med forbehold for ændringer og skal ikke foregive at være udtømmende, korrekte eller nøjagtige. Klüber produkter bliver konstant forbedret. Derfor forbeholder Klüber Lubrication sig ret til enhver tid at ændre alle tekniske data uden varsel.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os via kontaktformularen, alternativt kan du ringe til os (+45 7023 4277) eller sende en e-mail direkte til vores kundeservice (klueber.dk@klueber.com). Vi ser frem til at modtage din forespørgsel!

For yderligere information om behandlingen af ​​dine data ved brug af kontaktformularen henvises til vores databeskyttelseserklæring.