Klüber Lubrication dünyasında çevrenin korunması ve güçlü operasyonlar el ele ilerler. Girişimcilik sorumluluğumuzu ciddiye alıyor ve özel yağlayıcılarımız ve müşteri odaklı hizmetlerimizin yanı sıra sürdürülebilir iç değerler yaratmayı geliştiren önlemlerle çevre koruma ve sürdürülebilirliği birçok yönden destekliyoruz.

Sürdürülebilir kalkınmanın hedefleri: İnsanlık ve doğaya karşı sorumlu davranış

Bütünsel yaklaşımımıza paralel olarak, her zaman kendi ayak izimizi ve müşterilerimizin el izlerini sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek için çalışıyoruz. Faaliyetlerimizi UNSDG (Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) yönlendirmesi ışığında yürütüyoruz.

UNSDG'ye olan bağlılığımız ve ana şirketimiz Freudenberg aracılığıyla üyesi olduğumuz BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin on ilkesiyle gelecek nesiller için üstlendiğimiz sorumluluğu dikkate alıyoruz.

Sürdürülebilirlik taahhüdümüz hakkında kapsamlı bilgi için Klüber Lubrication Sürdürülebilirlik Raporu'nu inceleyebilirsiniz.

Klüber Lubrication, kaynakların korunması, daha yüksek enerji verimliliği, atıkların azaltılması ve diğer önlemler konusunda sürdürülebilirlik hedeflerinize daha hızlı bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Enerji ve kaynak verimliliğini arttıran sürdürülebilirlik konseptimiz

Sektörde sürdürülebilirliği artırmak için, Klüber Lubrication olarak ana şirketimiz Freudenberg'in sürdürülebilirlik stratejisine dayanan ve katma değer zincirinin tamamını içeren bütünsel bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu amaçla, faaliyetlerimizi ve operasyonlarımızı belirleyen başlıca iki bakışımız vardır:

1. Ayakizi

Kluber Lubrication - Ayakizi

Ayakizimiz, enerji ve kaynak kullanımımızı sürekli iyileştirmek veya azaltmak için yaklaşımımızdır. Bunu esas olarak ürünlerimiz için yenilenebilir olanlar dahil, uygun hammadde seçimi ve verimli kullanımıyla, ayrıca kendi değer zincirimizde enerji ve kaynak tüketimini azaltarak gerçekleştiriyoruz.

Tesislerimizdeki sürdürülebilir çalışmalar, bizim için müşterilerimizin sürdürülebilirlik dengesini arttırmak kadar önemlidir. Bu nedenle, yeşil enerjiye geçiş için rüzgar ya da güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik enerjisi kullanımını 2025’e kadar %50 arttırmayı hedefliyoruz.

Aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi adım adım yeşil enerjiye geçeceğiz:

Yeşil enerji
Avusturya'daki üretim tesisimiz bölgesel bir hidroelektrik santrali tarafından enerji ile besleniyor ve böylece yeşil enerji ile güç kaynağı sağlıyor.

E-mobilite
Münih'teki üretim tesisimiz ile Maisach'taki depomuz arasındaki nakliye için, altyapısını geliştirdiğimiz sıfır emisyonlu elektrikli araçlar kullanıyoruz.

Fotovoltaik sistem
Meksika'daki tesisimizde fotovoltaik bir sistem tarafından sağlanan güneş enerjisi kullanıyoruz. Böylece yılda 200 ton tutarında önemli bir CO2 emisyon düşüşü elde ediyoruz.

Ayrıca başka lokasyonlarımızda yeşil enerjiye de kararlıyız: Hindistan üretim tesisimizde başka bir fotovoltaik sistem hali hazırda çalışıyor. Münih'te artık kullanılan elektriğin neredeyse tamamı tedarikçimiz aracılığıyla harici bir fotovoltaik sistemden sağlanıyor.

2. Elizi

Kluber Lubrication - Elizi

Elizimiz, müşterilerimiz için sürdürülebilir bir değer yaratmayı desteklemek için attığımız eylemlerdir. Çözümlerimizi ve hizmetlerimizi sunarak müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Sürdürülebilirliği teşvik ederek gelecek nesiller için fırsat sağlamak: sektördeki artan sürdürülebilirlik hedefleri şirketlerin zorlandıkları bir alandır.

En büyük zorluk yüksek verimlilik ve performans sağlarken ve aynı zamanda çevre ve kaynakları sorumlu bir şekilde ele almaktır. Bizim için bu unsurlar birbirinden ayrı düşünülmez; aksine genellikle ortaklaşa gerçekleştirilebilir.

Özel yağlayıcılarımız, geleceğin gereksinimlerine uygun olarak yapılan yoğun araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonucunda geliştirilmektedir. Yüksek mühendislik eseri ve verimliliği arttırılmış yenilikçi çözümler müşterilerimizin gereksinimlerine tam olarak uyarlar.

Özel yağlayıcılarımızın sunduğu faydalar

 1. sürtünme direncini azaltır
 2. emisyonları azaltır
 3. doğal kaynakları korur
 4. gelişmiş çevre uyumluluğu gösterir
 5. imha ve geri dönüşüm giderlerini azaltır
 6. makinelerin ömrünü uzatır
 7. işletme maliyetlerini düşürür

Bilgi birikimimizle otomotiv, çimento ve gıda endüstrisi gibi yaklaşık 20 endüstri ve pazar segmentindeki müşterilerimize global destek sağlıyoruz. Müşterilerimize kapsamlı hizmet ve danışmanlık sunarken çevresel unsurlar, tedarik güvenliği ve kaynakların korunmasına her zaman özen gösteriyoruz.

Aşağıdaki örnekler ürünlerimizin sürdürülebilirlik açısından nasıl başarıya ulaştığını göstermektedir:

 

Rüzgar gücü endüstrisi

Özel yağlayıcılar, rüzgar türbinlerinin hizmet ömrünü uzatarak rüzgar enerjisi üretim maliyetlerini önemli ölçüde azaltır ve diğer enerji kaynakları karşısında müşterilerimizin rekabet gücünü arttırır.

Çimento endüstrisi

Brezilya'daki müşterimiz InterCement, özel yağlayıcılarımızın kullanımı ile kaynak tüketimini önemli ölçüde azaltırken aynı zamanda makinelerinin çalışma ömrünü artırdı.

Hydro Yağlayıcılar

Fonksiyonel bir bileşen olarak su kullanarak geliştirilen yağlayıcılarımız son derece düşük sürtünme katsayıları gösterir ve aynı zamanda işyeri güvenliğini arttırır.

3. Sürdürülebilirlik Skorkartı

Kluber Lubrication - Sürdürülebilirlik Skorkartı

Ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca ayak izini ve el izini iyileştirmek için sürdürülebilirlik skorkartımızı ürün geliştirmede kullanıyoruz.

Sürdürülebilir bir şirket yönetimi ve buna uyum sağlamanın getirdiği zorluklar, yüksek mühendislikle geliştirilen yenilikçi süreçler ve gelecek için çözümler yaratmamız için bir motivasyondur.

Mineral yağ veya doğal yağ bazlı özel yağlayıcılar yalnızca tüketim malzemeleri değildir. Aslında dinamik makinelerin, kurulumların veya diğer ekipmanların çalışmasını sağlayan kilit önemdeki bileşenlerdir. Yağlayıcılarımız ve servislerimizin tasarımı, geliştirilmesi veya iyileştirilmesi her zaman ilgili tüm operasyonel süreçlerin sürdürülebilirlik açısından kapsamlı bir analizini içerir. Bu analizde tüm değer zincirimiz dikkate alınır.

Sürdürülebilirlik skor kartımız bu süreçte yenilikler için önemli bir adımdır. Bir ürünün ömrünü ve amaçlanan ürün özelliklerini dikkate alır. Tüm değer zincirimizi aşağıdakiler değerlendirir:

 1. hammadde ve katkı maddeleri
 2. işleme ve üretim
 3. paketleme
 4. sevkiyat
 5. müşterilerin faydası
 6. atık yönetimi

Ayakizimiz ve müşterilerimize sunduğumuz fayda orantılıdır. Bu oran yeterli değilse ürün geliştirme talebi genellikle iptal edilir.

Bize ulaşın

Sürdürülebilirlik konsepti veya ürünlerimizle ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

İletişim formunu kullanarak verilerinizin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı inceleyin.