Moving ahead together! Kalite ve sürdürülebilirlikte yeni standartlara doğru birlikte ilerleyelim. Klüber Lubrication şirketi olarak sürekli öğrenen bir şirketiz. Bu çabamızın temelinde bizim için geçerli olan değerler, ilkeler, yönergeler ve yasal düzenlemeler yatıyor. Hareket biçimimizin merkezinde inovasyon ve müşteri odaklılığı kültürü yer alıyor. Gerek çalışanlarımız için olsun, gerekse de toplum ve çevre için olsun, yaptığımız her işte her gün sorumluluk üstleniyoruz.

Ürün ve hizmetlerin müşterilere güvenilir bir şekilde sağlanması – Tedarikçilerin özenle seçilmesi

Öncelikli hedefimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış ürünlerimizi onlara güvenilir ve kararlaştırıldığı şekilde sunmaktır. Bu, şu anlama geliyor: üzerinde anlaşılmış, dünyanın her yerinde aynı kaliteye sahip ürünlerin, kararlaştırıldığı şekilde ve zamanda, doğru yerde bulundurmak. Bunu mümkün kılabilmek üzere verimliliğimizi arttırmak için kapsamlı bir şekilde çalışıyor, sınırlandırıcı, disiplinler arası bir risk yönetim sistemini uyguluyor ve tedarik zincirimizi sürekli olarak optimize ediyoruz.

Tedarikçilerimizin de sorumluluk almalarını sağlıyoruz. Tedarikçilerimiz hem kendi şirketlerinde hem de tedarikçilerinde, tarafımızca belirlenen kalite ve sürdürülebilirlik standartlarına uyumu sağlamakla yükümlüdür. Etik ilkelerin ticaret zincirinin tamamında (“etik ticaret”) dikkate alınıyor olması, son derece önem verdiğimiz bir mesele, – öte yandan küreselleşen piyasalarda bu konuda gösterilmesi gereken dikkatin her geçen gün daha da arttığı çok açık. Uluslararası düzeyde kabul edilmiş “Global Compact” ilkeleri ve ayrıca da ilgili sertifika sistemleri konusunda üstlendiğimiz gönüllü sorumluluk, bu bağlamda önemli bir yapı taşı niteliğinde.

Yasa ve düzenlemelere güvenilir bir şekilde uymak – Şirketi güvence altına almak

Sağlık, güvenlik ve çevrenin korunması, ayrıca yüksek kalite düzeyimizin muhafaza edilmesi amacıyla yasa ve düzenlemelere, dahili ve harici sistem standartlarına sıkı bir şekilde uyum gösteriyoruz. Küresel düzeyde sürekli olarak katı bir denetime tabi olan bu süreç, kalite anlayışımızın da ayrılmaz bir parçası. Ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimize bütünsel bir paket sunuyoruz. Müşteri çıkarları doğrultusunda gösterilen bir esneklikle yasalara katı uyum, çelişki teşkil eden unsurlar değil. Bu bağlamda, uygulamaya geçmeden önce tüm taraflar ve onların temsilcileriyle yoğun bir uyumlaştırma sürecinden geçiyoruz.

Tüketiciye yakın sayısız sektördeki sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Süreçsel yardımcı malzeme tedarikçisi olarak ilgili ürünlerin imalatında örneğin hijyen, helal ve koşer üretim gerekliliklerine uymayı taahhüt ediyoruz.

En öncelikli hedefimiz, içinde yer aldığımız toplumsal ortamda, yaptığımız her işte sorumluluklarının bilincinde olan “müşteri odaklı bir tedarikçi”, “iyi bir komşu” ve “tercih edilen bir iş veren” olarak etkin olmak ve şirketimizi geleceğe yönelik bir şekilde geliştirmek.

Ürünlerin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi – Güvenin hakkının verilmesi

Gerek ulusal gerekse de uluslar arası düzeyde kabul edilmiş olan sürdürülebilirlik kriterlerine, daha ürün geliştirme aşamasında uyabilmek bizim için son derece önemli. Ticari uygulamalarımızı şekillendiren en önemli unsur, istikrarımıza ve inovasyon gücümüze olan güveni doğrulamak ve ilerletmek. Belirlemiş olduğumuz hedeflerimizden biri, kimyasal ürünlerimiz, tesislerimiz ve tüm faaliyetlerimiz çerçevesinde çevre üzerinde mümkün olduğunca az etki bırakmak ve biyolojik çeşitliliği korumak. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlandığı iş yerleri sunmak istiyoruz. Ayrıca, üretim süreçlerindeki enerji ve malzeme kullanımının azaltılması, müşterilerimiz için risklerin, çalışanlarımız için de tehlikelerin en aza indirgenmesi için de sürekli olarak çalışıyoruz.

En iyi olanlardan öğrenme – Sonuçların ölçülebilir kılınması

Freudenberg şirketler topluluğu dahilinde ve haricinde kendimizi çeşitli karşılaştırmalara tabi tutuyoruz. Bu sayede kendimizi sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirme imkanını elde edebiliyoruz. Bu bağlamda, temel performans göstergeleri sistemlerimiz temel oluşturuyor. Söz konusu sistemler, sonuçları ölçülebilir ve karşılaştırılabilir kılıyor, ayrıca hedefe ne kadar ulaşmış olduğumuzun derecesi hakkında da bize bilgi sağlıyor, bu da daha fazla iyileştirme için bize bir temel sunuyor. Buradaki hedef, süreçlerin ve böylelikle de şirketin tamamının, tanımlanmış ölçütlere göre en optimal şekilde yönetilmesi.

Birlikte büyüme – Karşılıklı güven – Çeşitliliğe verilen değer

Sürdürülebilir kalitenin temelinde çalışanlarımızın yeterliliği ve yaratıcılığı yatıyor, keza çevrenin korunması, iş yeri ve sağlığı güvenliği açısından da. Geleceğin bize getireceği güçlüklerin üstesinden gelmek ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmek istiyorsak, bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor. Bu nedenle de çalışanlarımızı şirketimize katıldıkları günden itibaren sürekli olarak teşvik ediyor, sadakat, sorumluluk ve bağlılıklarının bu çerçevede önemli bir temel sunacağına güveniyoruz. Karşılıklı güven, ayrıca da açık ve tarafların değerinin bilindiği bir iletişim ortamı da kurumsal kültürümüzün önemli bir parçasını oluşturuyor.

Klüber Lubrication için çeşitlilik ve katılım büyük öneme sahip. İşbirliğimizin merkezinde, yaş, cinsiyet ya da cinsel yönelimlerine, nereden geldikleri ya da hangi dini inanca sahip olduklarına bakılmaksızın herkesin değerinin bilinmesi yer alıyor. Birlikte önyargısız bir şekilde çalışmak ve insanların farklı olduğunun kabulü bizim için çok önemli.

Kalite, Çevre Koruma, İş Güvenliği, Sağlık & Çeşitlilik Politikamız, Klüber, FCS ve Freudenberg şirket toplulukları için halihazırda geçerli olan temel ilkeleri, yönergeleri ve prensipleri tamamlayıcı bir nitelikte. Gündelik faaliyetlerimiz için bir temel sunuyor.

Klüber Lubrication kültürünün, insan çeşitliliğiyle bağlantılı bir şekilde adalet, insan ve çevrenin korunmasıyla şekillendirilebilmesi için herkesin çaba göstermesi gerektiği çok açık. Bize sürdürülebilir başarı getirecek olan da bu.

Bize ulaşın

Mesajınızı bekliyoruz!

İletişim formunu kullanarak verilerinizin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı inceleyin.