Yenilenebilir enerjiyi daha verimli üretmek

Santral operatörleri, maliyet baskısı ve daha katı çevresel gereklilikler nedeniyle hidroelektrik santrallerin verimliliğini daha da artırma konusunda yeni seçenekler bulma zorluğuyla karşı karşıyadır. Bu durumda, enerji verimliliği konusu her zamankinden daha önemli hale geliyor. Özel yağlayıcılar, enerji santrali operatörlerinin tesis verimliliğini artırmalarına yardımcı olmalarına rağmen genellikle hafife alınmaktadır. Klüber Lubrication, hidroelektrik santralleri için önde gelen bir elektro-mekanik sistem üreticisi ile birlikte, jeneratörlerin ve türbinlerin verimliliğini artırmayı amaçlayan bir çözüm geliştirdi. Klüberoil EE 1-46 ürünümüz kullanılarak, jeneratör yataklarındaki verimlilik kayıpları ortalama% 5 azaltılabilir. Bu tasarruf, santral operatörlerinin yüksek maliyetli tadilatlara gerek kalmadan aynı hacimdeki sudan daha fazla güç üretmesini sağlar.

Yenilenebilir enerjiyi daha verimli üretmek

Operatörlerin karşılaştığı zorluklar

Hidroelektrik enerji, küresel olarak en çok kullanılan yenilenebilir enerji kaynağıdır. 4,2 TWh olarak tahmin edilen yıllık üretimle[1], 2018'de küresel enerji üretiminin yaklaşık %16'sını oluşturdu[2]. Hidroelektrik enerji, sadece yenilenemeyen enerjilerle değil, güneş ve rüzgar enerjisiyle kıyaslandığında da sürdürülebilirlik konusunda en iyi performans gösteren enerji kaynağıdır [3].

Bununla birlikte operatörler, hidroelektrik santrallerin karlılığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olan piyasa faktörlerini değerlendirme ihtiyacı duymaktadır.

Uzayan kapasite fazlası, rüzgar ve güneş enerjisi tarifesine öncelik verilmesi ve sübvanse edilen tarife garantisi enerji fiyatını düşürüyor. Ucuz nükleer enerji ve fosil yakıtlardan sürekli enerji üretimi, bölgeye bağlı olarak, hidroelektrik enerjinin karlığılının düşmesine neden oluyor. Bu duruma, artan çevre düzenlemeleri ve halen yüksek maliyet gerektirmeyen CO2 sertifikaları da ekleniyor.

Hidroelektrik santrali operatörlerinin tesislerinde verimliliğe odaklanma sebepleri bduur. Bu, pahalı modifikasyonlar ve kapasite artırımıyla başarılabilirken, yüksek performanslı yağlayıcılar gibi genellikle hafife alınan önlemler de daha fazla enerji verimliliğine katkıda bulunabilir ve böylece bir tesisin ekolojik ayak izini iyileştirirken karlılığı artırabilir.

Verimlilik kayıplarını belirlemek

Hidroelektrik enerji santrallerindeki jeneratörler, jeneratör ve türbinlerdeki kaymalı yataklar büyük miktarda yağla yağlandığından, özel yapım özel yağlayıcıların kullanımıyla büyük optimizasyon potansiyeli gösterirler. Klüber Lubrication, hidroelektrik santraller için elektromekanik sistemlerin önde gelen bir makine üreticisi ile işbirliği içinde, yağlayıcıların hidroelektrik santrallerin enerji verimliliği üzerindeki etkisine bakarak çok sayıda mevcut projeyi analiz etti. Sonuçlar, jeneratörlerin bugün zaten yüksek bir verimlilik seviyesinde çalıştığını, ancak jeneratör yataklarında hala önemli verimlilik kayıpları olduğunu gösterdi.

Güçlü ve yüksek verimli – Klüberoil EE 1-46

Endüstri standardı DIN ISO 51515-2, uygulamanın düzgün çalışmasını sağlamak için türbin ve jeneratör yağlarının içinde bulunması gereken belirli parametreleri tanımlar. Klüber Lubrication, Klüberoil EE 1-46 yağlayıcısını bu standarda ve bir jeneratör yatağının tüm teknik özelliklerine göre optimize etmeyi ve kriterlerin ötesine geçmeyi başardı.

Klüberoil EE 1-46, iç sürtünmeyi DIN 51515-2'de belirtilenden büyük ölçüde sınırlandırırarak iç sürtünme kaybını önemli ölçüde azaltır. Bu ürün, uygulamayla örtüşen viskozite sıcaklık davranışı (VI) sayesinde geniş bir sıcaklık aralığında yüksek sistem ve enerji verimliliği sağlar. Klüberoil EE 1-46, özellikle iyi hava ayrışma kapasitesi, düz yatak malzemeleriyle iyi uyum ve iyi oksidasyon kararlılığı ile öne çıkar. DIN 51515-2'de tanımlanan artırılmış aşınma koruması gereksinimleri de aşıldığından, bu ürün kaymalı yatak verimlilik kayıplarının azaltılmasına katkıda bulunur.

Klüberoil EE 1-46 türbin ve jeneratör yataklarında iç sürtünme kaybını azaltır
Oynat

Klüberoil EE 1-46 türbin ve jeneratör yataklarında iç sürtünme kaybını azaltır.

Klüberoil_EE_1-46

Klüberoil EE 1-46 ile jeneratörlerde enerji verimliliğini iyileştirin – basit bir hesaplama

Bir makine üreticinin hesaplamaları, standart bir tirbün yağından Klüberoil EE 1-46’ya geçiş ile kaymalı yataklardaki verimlilik kaybında ortalama %5 azalmanın mümkün olduğunu göstermiştir.

50 MW kurulu güce sahip, yıllık 220 gün çalışma ile üretim kapasitesi 264 GWh ve hesaplanmış maksimum yatak verimlilik kaybı 350 kW olan bir hidroelektrik santralini ele alırsak, Klüberoil EE 1-46 kullanımı verimlilik kaybında %5 veya ortalama 17,5 kW azalmaya ulaşılabilir. Bu durum, santralin yılda 92.000 kWh'ye kadar daha fazla güç üretmesini sağlayacaktır.

Klüberoil EE 1-46 yağlayıcıyı, uzun vadede hidroelektrik santrallerinin verimliliğini ve karlılığını artırmak için pahalı modifikasyonlara çok iyi bir alternatif yapar.

Geliştirme partnerleri aranıyor

Klüber Lubrication yenilikçi yağlayıcıları, birçok farklı endüstrideki tesislerde verimlilik ve sürdürülebilirliğinin artmasına katkıda bulunur. Hidroelektirik santralleri de Klüber Lubrication’ın yüksek kaliteli ürünlerden oluşan bir portföy sunduğu endüstrilerden biridir. Bu portföy üreticiler ve operatörler ile işbirliği içinde önümüzdeki yıllarda genişletilecektir. Örneğin, diğer sürdürülebilirlik ve çevreyle ilgili hususların enerji verimliliği iyileştirmelerinden daha fazla öne çıktığı su ile doğrudan temas içeren uygulamalar özellikle ilgi çekicidir.

Yağlayıcı özel, uygulamaya yönelik bir şekilde geliştirildiğinde, özel çözümler daha değerlidir. Bu nedenle Klüber Lubrication, spesifik uygulama alanları için özel çözümler geliştirmek isteğiyle, yeni endüstriyel işbirliği ortakları arayışındadır.

Uygulamanıza uygun bir yağlayıcı mı arıyorsunuz? Tesis verimliliğinin ne kadar artırılabileceğini öğrenmekle ilginiz çekiyor mu? Bize ulaşın ve projenizi uzmanlarımızla değerlendirin!

Bilgi için: florian.held@at.klueber.com

[1] International Hydropower Association Limited. Hydropower status report 2019. 2018. P. 6
[2] International Hydropower Association Limited. Hydropower status report 2019. 2018. P. 15
[3] Luc Gagnon International Electrotechnical Commission, Electricity Generation Options: Energy Payback Ratio,  http://tc4.iec.ch/FactSheetPayback.pdf

Bize ulaşın

Mesajınızı bekliyoruz!

İletişim formunu kullanarak verilerinizin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı inceleyin.