A beszállítókra vonatkozó etikai normák

A Klüber Lubricationnél olyan egyértelmű követelményeket támasztunk az emberiséggel és a környezettel szembeni felelősségteljes magatartás tekintetében, amelyekből nem engedünk. Ezek a követelmények etikai normáinkban vannak rögzítve, és számos területet lefednek, beleértve a társadalmi, egészségügyi, biztonsági, környezetvédelmi és gazdasági szempontokat. Etikai normáink elsősorban olyan nemzetközi megállapodásokon és elveken alapulnak, mint az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) iránymutatásai és az ENSZ Globális Megállapodása. Ezek a normák nem csupán kötelezettségvállalást jelentenek számunkra, hanem a beszállítóinkkal való együttműködésünk alapját is képezik.

A beszállítókra vonatkozó etikai normáink fontossága

Ha valaki a Klüber Lubrication jóváhagyott beszállítója kíván lenni, meg kell felelnie etikai normáinknak. Ezek a normák adják üzleti kapcsolataink gerincét, és nem engedünk belőlük. Beszállítóinktól elvárjuk, hogy ugyanazokat a magas szintű normákat és értékeket vallják, amelyek mellett mi is elköteleztük magunkat.

A beszállítókra vonatkozó etikai normáink

Ecovadis minősítés a kockázatkezelésünk részeként

A fenntarthatóság és az etikus beszerzés iránti elkötelezettségünkkel összhangban fenntartjuk a jogot, hogy beszállítóinkat az Ecovadis segítségével részletesen értékeljük. Ez az értékelés lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megértsük beszállítói láncunk társadalmi és környezeti hatásait, és biztosítsuk, hogy beszállítóink megfeleljenek az általunk támasztott követelményeknek. Ez fontos lépés a kockázatkezelési folyamatunkban annak biztosítása érdekében, hogy üzleti partnereink osztják értékeinket és elveinket.

Az Ön részvétele az Ecovadis minősítésben

Amikor felkérjük Önt, hogy vegyen részt az Ecovadis értékelésben, elvárjuk Öntől az aktív részvételt. Az Ön együttműködése elengedhetetlen ahhoz, hogy az ellátási láncunk etikus és fenntartható legyen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a részvétel megtagadása üzleti kapcsolatunk megszűnését eredményezheti. Vállalatunk és beszállítóink közös felelősségének tekintjük azt, hogy biztosan pozitív hatást gyakoroljunk az emberekre és a környezetre.

Az Ecovadis értékeléssel kapcsolatos további információkért kattintson ide.

Felelősség és átláthatóság: szabálytalanságok jelentése

Minden alkalmazottat, beszállítót, ügyfelet és más érdekelt felet arra ösztönzünk, hogy jelentsenek minden gyanús vagy helytelen magatartást. Ez segít megvédeni értékeinket, és biztosítja, hogy szervezetként feddhetetlenül és átláthatóan járjunk el. További információért kérjük,forduljon anyavállalatunk, a Freudenberg etikai irodájához.

Lépjen kapcsolatba velünk!

Örülünk az érdeklődésének!

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatainak a feldolgozásáról további információt az Adatvédelmi elvek ből kaphat.