Adatvédelem

Az alábbi jogi közlemények szabályozzák a weboldalunk elérését és használatát. Ezen jogi közlemények alkalmazásában a weboldal leányvállalataink oldalait is tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakban felsorolt feltételeket, mivel ennek a webhelynek a használata elfogadja ezeket a feltételeket érvényes formájában.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. Felelős szerv

Az adatvédelmi törvény értelmében a felelős szerv a:

Klüber Lubrication Hungaria Kft.  
Népfürdö u.22
1138 Budapest
Hungary
Tel: +36 1 814 8180
E-Mail: cs@hu.klueber.com

-     a továbbiakban „Klüber” is 

2. Milyen kezelési tevékenységeket végeznek a weboldalon?

Általános tudnivaló az adatok címzettjeire vonatkozóan a konszernben:

A Klüber globális vállalat, és a Freudenberg konszern tagja. A személyes adatokat a Klüber munkatársai, az országos értékesítési vállalatok és a kapcsolt vállalkozások kezelik.

Ha az adatokat az EU-n kívüli országokban kezelik, a Klüber EU-szabványszerződéseket alkalmaz, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket, annak biztosítására, hogy az Ön személyes adatait az európai adatvédelmi szintnek megfelelően kezeljék.

A vállalatcsoporton belüli társaságokról itt talál áttekintést.

A további speciális címzettek megnevezése az adott adatkezelési tevékenységeknél történik.

a. Hírlevél és információk küldése e-mailben

Cél és jogalap
Adatait arra használjuk, hogy e-mailben elküldjük Önnek a feliratkozott hírlevelet, elemezzük interakcióját, és tevékenységeit hozzárendeljük felhasználói profiljához. Ön azért adja meg a nevét, hogy a hírlevélben személyesen megszólíthassuk, és szükség esetén azonosíthassuk, ha érintettként élni kíván jogaival.

A hírlevél fogadásához elegendő megadnia az e-mail címét. Amikor hírlevelünkre feliratkozik, az Ön által megadott adatokat csak erre a célra használjuk fel. Az előfizetőket e-mailben tájékoztathatjuk a szolgáltatás vagy a regisztráció szempontjából lényeges körülményekről is (például a hírlevél-ajánlat változásairól vagy technikai körülményekről).

A hatékony regisztrációhoz érvényes e-mail címre van szükségünk. Annak ellenőrzésére, hogy a regisztrációt valóban egy adott e-mail cím tulajdonosa végzi-e, a „kettős opt-in” eljárást alkalmazzuk. Ehhez jegyzőkönyvezzük a hírlevél megrendelését. Az adatokat harmadik feleknek nem adjuk tovább.

Az Ön kifejezett hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés) e-mailben rendszeresen elküldjük Önnek hírlevelünket, illetve ahhoz hasonló információinkat a megadott e-mail címre.

Címzettek:
Az adatok egyetlen címzettje a felelős szerv és a Marketo, Inc. adatfeldolgozó, akiken keresztül elküldjük a hírlevelet.

https://de.marketo.com/

https://www.onemedia-consulting.com/

https://www.electronic-minds.de/de/

Transzfer harmadik országokba:
Nem történik transzfer harmadik országokba.

Tárolási időtartam:
Ebben az összefüggésben az adatokat csak addig kezeljük, amíg a megfelelő hozzájárulás rendelkezésre áll. Ezt követően töröljük azokat.

A rendelkezésre bocsátás kötelező vagy szükséges
Személyes adatainak rendelkezésre bocsátása önkéntes, kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul. Hozzájárulás nélkül sajnos nem tudjuk elküldeni Önnek hírlevelünket.

A hozzájárulás visszavonása
Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak tárolásához és a Klüber által küldött hírlevélhez történő felhasználásukhoz. Ehhez minden hírlevélben található egy megfelelő hivatkozás. Emellett a visszavonás a weboldalon megadott további kapcsolattartási lehetőségek felhasználásával is történhet.

Profilalkotás
Ha hozzájárulását adta, értékeljük, hogyan használja Ön a hírlevelet, és kiértékeljük a későbbi látogatásait a Klüber weboldalán annak érdekében, hogy a hírlevelet és a weboldal kínálatát tovább javítsuk, és a látogatók tényleges érdeklődésének megfelelően optimalizáljuk.

b. Zárt tartalom

Cél és jogalap
Az Ön adatait kizárólag arra használjuk fel, hogy ingyenesen rendelkezésére bocsáthassunk tájékoztató anyagokat. A különböző dokumentumokat – különösen a fehér könyveket, a podcastokat, one pager (egyoldalas) dokumentumokat, listákat, videókat, tippek és trükkökről és tréningekről szóló anyagokat, LinkedIn- és globális kampányanyagokat – e-mailben küldjük el Önnek. Az Ön nevét csak az Ön azonosítása érdekében adjuk meg, amennyiben Ön érintettként jogait kívánja gyakorolni.

Ezen adatkezelési műveletek jogalapja egy szerződéses adatcserekapcsolat, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

Az adatok címzettjei
Az adatok címzettjei kizárólag az adatkezelő és a következő adatfeldolgozók.

Harmadik országba történő adattovábbítás:
Harmadik országba történő adattovábbításra nem kerül sor.

Tárolási időszak
Az adatokat csak addig tároljuk, amíg a felhasználás célja adott. Általános szabály, hogy az Ön adatai törlésre kerülnek, ha több mint három évig nem jelentkezik be.

Előírt vagy előírt rendelkezés
Az Ön személyes adatainak megadása a meglévő adatcserekapcsolaton alapul.

Lemondás/ellenvetés
A zárt tartalom használatát bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntetheti. Ehhez egyszerűen kövesse a „Információ az Ön tiltakozási jogáról a GDPR 21. cikke szerint“ című pont alatt található rendelkezéseket, amelyek alapján további tajékoztatást is kap. Ezután nem fog többé e-maileket kapni tőlünk a zárolt tartalommal kapcsolatban és ezzel egyidejűleg megszűnik az ahhoz való hozzáférése.

c. Kapcsolatfelvételi űrlap

Cél és jogalap és jogos érdek
Az Ön által megadott adatokat az Önnel való egyedi kommunikáció céljából tároljuk. A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok kezelése jogos érdek alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). A kapcsolatfelvételi űrlap rendelkezésre bocsátásával szeretnénk lehetővé tenni az Ön számára az egyszerű kapcsolatfelvételt. Az Ön által megadott információkat a kérelem feldolgozása és az esetleges további kérdések megválaszolása céljából tároljuk.

Ha Ön ajánlatra vonatkozó megkeresés céljából lép kapcsolatba velünk, a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása céljából kezeljük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Címzettek:
Weboldalunkat egy szolgáltató tartja fenn, aki adatfeldolgozóként jár el.

https://www.electronic-minds.de/de/

Ha megkeresést küld nekünk egy ajánlattal kapcsolatban, az általunk alkalmazott szolgáltatók adatokat kaphatnak ennek érdekében, amennyiben az adatokra az adott szolgáltatásaik (pl. IT-szolgáltatások) teljesítéséhez szükségük van.

Minden szolgáltató szerződéses kötelezettsége, hogy az Ön adatait bizalmasan kezelje.

Tárolási időtartam:
Az adatokat legkésőbb a kérelem feldolgozását követő 6 hónapon belül töröljük.

Ha szerződéses viszony jön létre, akkor a törvényes megőrzési időszakok vonatkoznak ránk, és adatait 6, illetve tíz év elteltével töröljük.

A rendelkezésre bocsátás kötelező vagy szükséges
Személyes adatainak megadása önkéntes. Azonban megkeresését csak akkor tudjuk feldolgozni, ha megadja nekünk a nevét, az e-mail címét és a kérés okát.

Tiltakozás
A GDPR 21. cikke szerinti tiltakozáshoz való jogáról szóló tájékoztatást lejjebb görgetve olvashatja el.

d. Barátságos captcha használata

Rendeltetés

Ezen a weboldalon a Friendly Captcha ajánlatot használjuk az űrlapokhoz. A Friendly Captchát a Friendly Captcha GmbH (Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Németország) üzemelteti. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy elkerüljük a nem emberi és automatizált beírásokat, és biztosítsuk a technikai rendszerek megfelelő működését. A feldolgozás részeként a következő naplóadatokat gyűjtjük:

 • A szerver elérésének technikai kapcsolódási adatai (dátum, idő, hely, operációs rendszerek, alkalmazások, böngészőinformációk),

 • a kérés User-Agent, Origin és Referer fejléceit,

 • maga a rejtvény, amely információkat tartalmaz a fiókról és a weboldal kulcsáról, amelyhez a rejtvény kapcsolódik,

 • a widget verziója,

 • egy időbélyegző és

 • IP-címenként anonimizált (egyirányú hasheléssel) számláló.

Jogalap
Az adatkezelés jogalapja a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), hogy megvédjük weboldalunkat a botok visszaélésszerű hozzáférésétől, a spamek elleni védekezést és az olyan támadások elleni védelmet, mint a tömeges kérések).

Címzettek
Az adatok címzettjei lehetnek olyan technikai szolgáltatók, akik a weboldalunk üzemeltetése és karbantartása során adatfeldolgozóként járnak el. Ebből a célból a szolgáltatókkal megkötöttük a vonatkozó megbízás-feldolgozási szerződéseket. A Friendly Captcha általi adatfeldolgozással kapcsolatos további információk a Friendly Captcha adatvédelmi szabályzatában találhatók.

Tárolási időszak
Ha személyes adatokat tárolnak, ezeket az adatokat 30 napon belül törlik.

Harmadik országba történő átutalás
A Friendly Captcha alszolgáltatókat használ az USA-ból. A Friendly Captcha szabványos szerződéses záradékokat kötött, amelyek megfelelő garanciát jelentenek a jogszerű adattovábbításra.

Szükséges vagy előírt rendelkezés
Az adatok szolgáltatása sem jogilag, sem szerződésileg nem kötelező. Ezen adatok nélkül azonban a szolgáltatás és a weboldalunk működése/biztonsága nem garantálható.

Tiltakozás
Kérjük, olvassa el a tiltakozáshoz való jogáról szóló tájékoztatást az Art. GDPR 21. cikkével kapcsolatos információkról.

e. Regisztráció a weboldalunkra

Cél és jogalap és jogos érdek
Személyre szabott szolgáltatásokra történő regisztráció esetén bizonyos személyes adatokat, így például nevet, címet, kapcsolattartási és kommunikációs adatokat (pl. telefonszámot és e-mail címet) gyűjtünk. Ha regisztrált nálunk, hozzáférhet olyan tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz, amelyeket csak regisztrált felhasználóknak kínálunk. A regisztrált felhasználóknak ezenkívül lehetőségük van arra, hogy szükség esetén bármikor megváltoztassák vagy töröljék a regisztráció során megadott adatokat. Természetesen ezenfelül bármikor tájékoztatást adunk az Önről tárolt személyes adatokról is.

A regisztráció során megadott adatok kezelése a felhasználó hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Címzettek:
Weboldalunk üzemeltetéséhez és karbantartásához műszaki szolgáltatókat használunk, akik adatfeldolgozóként működnek.

https://www.electronic-minds.de/de/

Tárolási időtartam:
Ebben az összefüggésben az adatokat csak addig kezeljük, amíg a megfelelő hozzájárulás rendelkezésre áll. Ezután töröljük azokat, ha a megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség ennek nem mond ellent. Ha ebben az összefüggésben szeretne kapcsolatba lépni velünk, kérjük, használja a jelen adatvédelmi nyilatkozat elején megadott elérhetőségeket.

A rendelkezésre bocsátás kötelező vagy szükséges
Személyes adatainak rendelkezésre bocsátása önkéntes, kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul. Személyes adatainak rendelkezésre bocsátása nélkül nem adhatunk hozzáférést a kínált tartalmainkhoz és szolgáltatásainkhoz.

A hozzájárulás visszavonása
Ön bármikor visszavonhatja személyes adatainak tárolásához és a Klüber által történő felhasználásához adott hozzájárulását. Ehhez egyszerűen használja a weboldalon vagy az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban megadott elérhetőségeket.

f. Technikailag szükséges cookie-k

Cél és jogalap és jogos érdek
Weboldalunk felhasználóbarát kialakításához cookie-kat használunk. Weboldalunk egyes elemei megkövetelik, hogy a kérést küldő böngésző oldalváltás után is azonosítható legyen.

A cookie-k elsősorban a következő adatokat tárolják és továbbítják:

Nyelvi beállítások
A műszaki szempontból szükséges cookie-k alkalmazásának célja a weboldalak használatának egyszerűsítése a felhasználók számára. Weboldalunk egyes funkciói nem érhetők el cookie-k használata nélkül. Ezekhez szükséges, hogy a böngésző oldalváltás után is felismerhető legyen.

A következő alkalmazásokhoz van szükségünk cookie-kra:

 • nyelvi beállítások átvétele
 • keresési kifejezések megjegyzése

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően történik, weboldalunk felhasználóbarát kialakításához fűződő jogos érdekünk alapján.

Az adatok címzettjei
Az adatok címzettjei olyan műszaki szolgáltatók lehetnek, akik adatfeldolgozóként vesznek részt weboldalunk működtetésében és karbantartásában. E célból megkötöttük a szolgáltatókkal a megfelelő adatkezelői szerződéseket.

https://www.electronic-minds.de/de/

A tárolás időtartama és további információk a cookie-król
A cookie-k tárolásának időtartamáról és a funkciók terjedelméről részleteket azokban a tudnivalókban találhat, amelyeket weboldalunk látogatása kezdetén a „Cookiebot” eszközben, a „Lejárat” vagy a „Cél” fejezetben kapott.

A rendelkezésre bocsátás kötelező vagy szükséges
A fent említett személyes adatok rendelkezésre bocsátását sem törvény, sem szerződés nem írja elő. Azonban ezen adatok nélkül weboldalunk szolgáltatása és működőképessége nem garantálható. Ezenkívül előfordulhat, hogy az egyes szolgáltatások nem vagy csak korlátozottan állnak rendelkezésre.

Tiltakozáshoz való jog
A tiltakozáshoz való GDPR 21. cikk szerinti jogával kapcsolatos információkat lejjebb olvashatja el.

Megjegyzés a cookie-król
Természetesen cookie-k nélkül is megtekintheti weboldalunkat. Az internetböngészők rendszerint a cookie-k elfogadására vannak beállítva. Általában bármikor kikapcsolhatja a cookie-k használatát a böngészője beállításaiban. Kérjük, használja az internetböngésző súgófunkcióit, hogy megtudja, hogyan módosíthatja ezeket a beállításokat. Normál böngészők esetén tekintse meg a listát lejjebb. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunk egyes funkciói esetenként nem működnek, ha deaktiválta a cookie-k használatát.

Amennyiben ezek a cookie-k személyes adatokat (is) érinthetnek, arról a következő fejezetekben tájékoztatjuk Önt.

A böngésző beállításaiból törölheti az egyes cookie-kat vagy a teljes cookie-állományt. Ezenkívül információkat és útmutatókat is kap arról, hogyan törölheti a cookie-kat, illetve hogyan tilthatja le előzetesen azok tárolását. A böngésző szolgáltatójától függően a következő hivatkozásokon találja meg a szükséges információkat:

g. Technikailag nem szükséges cookie-k

Cél és jogalap
Weboldalainkon részben mi is használunk „cookie-kat”. Ez a szabványos technológia olyan kisméretű szövegfájlokat rejt magában, amelyek az Ön által használt eszközre vannak elmentve, és amelyek többek között lehetővé teszik a weboldal látogatásának kényelmesebbé vagy biztonságosabbá tételét. A cookie-k felhasználhatók arra is, hogy egy weboldal kínálatát a látogató érdeklődéséhez igazítsák, vagy statisztikai értékelések alapján általában javítsák azt.

 Hogy milyen cookie-kat használunk, azt megtudhatja a Cookiebot eszközünkből, amelyet a weboldal látogatásának elején lát. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az Ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

Az adatok címzettjei
Az adatok címzettjei olyan műszaki szolgáltatók lehetnek, akik adatfeldolgozóként vesznek részt weboldalunk működtetésében és karbantartásában. E célból megkötöttük a szolgáltatókkal a megfelelő adatkezelői szerződéseket.

https://www.electronic-minds.de/de/

További címzettek és a használt eszközök technikai működésével kapcsolatos részletek a „Cookiebot” eszközünkben találhatók.

A tárolás időtartama és további információk a cookie-król
A cookie-k tárolásának időtartamáról és a funkciók terjedelméről részleteket azokban a tudnivalókban találhat, amelyeket weboldalunk látogatása kezdetén a „Cookiebot” eszközben, a „Lejárat” vagy a „Cél” fejezetben kapott.

A hozzájárulás visszavonása
Ön bármikor visszavonhatja személyes adatainak tárolásához és a Klüber által történő felhasználásához adott hozzájárulását. Ehhez egyszerűen használja a weboldalon vagy az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban megadott elérhetőségeket.

Profilalkotás
A követőeszköz segítségével értékelhető a weboldal látogatóinak viselkedése és elemezhetők az érdeklődési körök. Ehhez álneves felhasználói profilt hozunk létre.

h. A Google Analytics használata

Cél és jogalap
A Google Analytics szolgáltatást követő-, illetve webanalízis-eszközként használjuk weboldalunkon. A webanalízis segítségével információkat kapunk látogatóink viselkedéséről a weboldalunkon, pl. a látogatók származási helyéről vagy a tartózkodás időtartamáról. Ezen információk alapján felismerhetjük a weboldal gyengeségeit és javíthatjuk hatékonyságát.

A Google Analytics a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, webanalízis-szolgáltatása (a továbbiakban: „Google”). A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, azaz olyan szöveges fájlokat használ, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak, és lehetővé teszik az Ön weboldal-használatának elemzését. A cookie által generált információkat az Ön weboldal-használatáról általában a Google-nak az USA-ban található szerverére továbbítják és ott tárolják. A weboldalon történő IP-anonimizálás aktiválása miatt azonban a Google előzetesen lerövidíti IP-címét az Európai Unió tagállamain belül, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban. A teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítják az USA-ban található Google-szerverre, és rövidítik ott. A webhely üzemeltetője megbízásából a Google ezeket az információkat felhasználja a weboldal használatának értékelésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására a weboldal üzemeltetője részére. A böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-címet nem vonják össze más Google-adatokkal.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

A hozzájárulás visszavonása
A cookie-k tárolását böngészőjének beállításai között le is tilthatja; azonban szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy ebben az esetben a weboldal egyes funkcióit nem fogja tudni teljességükben kihasználni. Ezenkívül azt is megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse a cookie által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az IP-címet is), és hogy ezeket az adatokat a Google feldolgozza, ha a következő hivatkozás alatt elérhető böngésző beépülő modult letölti és telepíti: Böngészőbővítmény a Google Analytics deaktiválásához [LINK: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

A fent leírt böngészőbővítmény alternatívájaként vagy a mobileszközök böngészőin belül erre a linkre kattintva megakadályozhatja a Google Analytics-követést oldalainkon [ https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=de ]. Ekkor az Ön eszközére egy opt-out (tiltó) cookie kerül telepítésre. Ez megakadályozza, hogy a Google Analytics a jövőben adatokat gyűjtsön ezen a weboldalon és ebben a böngészőben, mindaddig, amíg a cookie a böngészőben telepítve marad.

Címzettek:
Az adatok címzettjei a felelős szerv és a Google mint adatfeldolgozó. E célból megkötöttük a Google-lel a megfelelő adatfeldolgozói szerződéseket.

https://www.electronic-minds.de/de/

Tárolási időtartam:
A Google-nek átadott adatokat 14 hónap elteltével töröljük. Az adatok törlése, amelyek megőrzési ideje 14 hónap után ér véget, havonta történik.

Transzfer harmadik országokba:
A Google az Ön adatait az Amerikai Egyesült Államokban dolgozza fel. A jogszabályoknak megfelelő adatátvitel kellő garanciájaként szabványfeltételeket foglaltunk szerződésbe.

Profilalkotás:
A Google Analytics követőeszköz segítségével értékelhető a weboldal látogatóinak viselkedése és elemezhetők az érdeklődési körök. Ehhez álneves felhasználói profilt hozunk létre.

A rendelkezésre bocsátás kötelező vagy szükséges:
Személyes adatainak rendelkezésre bocsátását sem törvény, sem szerződés nem írja elő. Ha megakadályozza a hozzáférést, az funkcionális korlátozásokhoz vezethet a weboldalon.

i. Google-jelek

Ilyenkor a „Google-jelek“ technikai kiterjesztést is használjuk, amely lehetővé teszi az eszközök közötti nyomon követést. Ezáltal lehetővé válik egy adott weboldal látogató hozzárendelése a különböző eszközökhöz. Ez azonban csak akkor történik meg, ha Ön a weboldal meglátogatásakor bejelentkezett a Google szolgáltatásába, és ezzel egyidejűleg aktiválta a "személyre szabott hirdetések" opciót a Google-fiók beállításaiban. A folyamat során személyes adatok kerülhetnek a Google-hoz. Mi nem kapunk semmilyen személyes adatot, illetve nem férünk hozzá a felhasználói profilhoz.
Ha nem kívánja használni a „Google-jeleket“, akkor a Google-fiók beállításaiban kikapcsolhatja a „személyre szabott hirdetések“ opciót.

j. Szkriptkönyvtárak (Google webes betűtípusok) használata

Cél és jogalap
Hogy tartalmainkat minden böngészőben helyesen és grafikailag igényesen jelentethessük meg, ezen a weboldalon a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; a továbbiakban „Google”) „Google webfontjait” használjuk a betűtípusok megjelenítéséhez.

A Google könyvtárüzemeltető adatvédelmi irányelveit itt találja: https://www.google.com/policies/privacy/

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

Címzettek:
A szkriptkönyvtárak vagy betűtípuskönyvtárak behívása automatikusan kapcsolatot létesít a könyvtár operátorával. Elméletileg lehetséges, hogy az üzemeltető ilyen esetekben gyűjti a Google adatait – de jelenleg az sem világos, hogy ez így van-e, és ha igen, milyen célokra.

Tárolási időtartam:
A Google webes betűtípusainak integrálásával nem gyűjtünk személyes adatokat.

További információ a Google webes betűtípusokról a https://developers.google.com/fonts/faq címen, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozatában található: https://www.google.com/policies/privacy/.

Transzfer harmadik országokba:
A Google az Ön adatait az Amerikai Egyesült Államokban dolgozza fel. A jogszabályoknak megfelelő adatátvitel kellő garanciájaként szabványfeltételeket foglaltunk szerződésbe.

Tiltakozás az adatkezelés ellen:
A JavaScript programozási nyelvet rendszeresen használjuk a tartalom megjelenítésére. Ezért Ön az adatkezelés ellen oly módon tiltakozhat, hogy inaktiválja a JavaScript végrehajtását a böngészőben, vagy telepít egy JavaScript-blokkolót. Felhívjuk figyelmét, hogy ez funkcionális korlátozásokhoz vezethet a weboldalon.

A rendelkezésre bocsátás kötelező vagy szükséges:
A személyes adatok rendelkezésre bocsátását sem törvény, sem szerződés nem írja elő. A szabványos betűtípusok tartalmának megfelelő megjelenítése nélkül azonban nem lehetséges.

k. A Google Maps használata

Cél és jogalap
Ezen a weboldalon a Google Maps kínálatát használjuk. A Google Maps üzemeltetője a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban: „Google”). Ez lehetővé teszi számunkra, hogy interaktív térképeket jelenítsünk meg Önnek közvetlenül a weboldalon, és kényelmessé teszi az Ön számára a térkép funkció használatát.

A Google által végzett adatfeldolgozásról további információt a Google adatvédelmi tájékoztatójában talál. Ott, az adatvédelmi központban személyes adatvédelmi beállításait is módosíthatja.

A saját adatainak kezelésére vonatkozó részletes útmutatókat itt találja a Google-termékekkel kapcsolatosan.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

Címzettek:
Amikor felkeresi a weboldalt, a Google információt kap arról, hogy Ön elérte weboldalunk megfelelő aloldalát. Ez attól függetlenül történik, hogy a Google biztosít-e olyan felhasználói fiókot, amelybe Ön be van jelentkezve, vagy nincs ilyen felhasználói fiók. Ha be van jelentkezve a Google-ba, adatai közvetlenül hozzárendelődnek a fiókjához.

https://www.electronic-minds.de/de/

Tiltakozás az adatkezelés ellen:
Ha nem szeretné, hogy a hozzárendelésre sor kerüljön a Google-profiljában, akkor a gomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie a Google-ból. A Google felhasználói profilként tárolja az Ön adatait, és felhasználja azokat reklámozáshoz, piackutatáshoz és/vagy weboldalának szükségletalapú tervezéséhez. Ilyen értékelésre különösen azért kerül sor (még a nem bejelentkezett felhasználók számára is), hogy szükségletalapú reklámot nyújtson, és tájékoztassa a közösségi hálózat többi felhasználóját az Ön weboldalunkon végzett tevékenységéről. Önnek jogában áll tiltakozni a felhasználói profilok létrehozása ellen, ennek a jognak a gyakorlásához azonban fel kell vennie a kapcsolatot a Google-lal.

Tárolási időtartam:
A Google Maps integrálásával nem gyűjtünk személyes adatokat.

Transzfer harmadik országokba:
A Google az Ön adatait az Amerikai Egyesült Államokban dolgozza fel. A jogszabályoknak megfelelő adatátvitel kellő garanciájaként szabványfeltételeket foglaltunk szerződésbe.

Az adatkezelés megakadályozása:
Ha nem szeretné, hogy a Google az internetes jelenlétünkön keresztül adatokat gyűjtsön, dolgozzon fel vagy használjon Önről, akkor a böngésző beállításaiban deaktiválhatja a JavaScriptet. Ebben az esetben azonban nem, vagy csak korlátozott mértékben használhatja weboldalunkat.

A rendelkezésre bocsátás kötelező vagy szükséges:
Személyes adatainak rendelkezésre bocsátását sem törvény, sem szerződés nem írja elő. Ha megakadályozza a hozzáférést, az funkcionális korlátozásokhoz vezethet a weboldalon.

l. A Matomo használata

Ha Ön ehhez hozzájárult, a weboldal a Matomo nyílt forráskódú szoftvert használja a látogatói hozzáférés statisztikai elemzéséhez. A Matomo szoftver szolgáltatója az InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Új-Zéland.

A Matomo sütit (szövegfájlt) állít be az eszközén, amellyel a böngésző felismerhető. Webhelyünk aloldalainak elérése esetén a következő információkat tároljuk:

 • a felhasználó IP-címe, az utolsó két bájttal rövidítve (anonimizálva)
 • a meglátogatott aloldal és a vizit időpontja
 • az az oldal, amelyről a felhasználó a weboldalunkat elérte (ajánló)
 • melyik böngészővel bővítményeket, melyik operációs rendszert és melyik képernyőfelbontást használják
 • a weboldalon eltöltött idő
 • a meglátogatott aloldalról elérhető oldalak

A Matomo weboldalunk és tartalma minőségének javítására szolgál. Így megismerjük a weboldal használatát, és így folyamatosan optimalizálhatjuk ajánlatunkat.

A Hőtérkép és a Munkamenet-felvétel modulokat is használjuk, feltéve, hogy Ön ehhez hozzájárulását adta. A Matomo hőtérkép szolgáltatása megmutatja nekünk a weboldalunk azon területeit, ahol az egeret a leggyakrabban mozgatják, vagy amelyekre a leggyakrabban kattintanak. A munkamenet-felvételi szolgáltatás rögzíti az egyes felhasználói munkameneteket. A rögzített munkameneteket lejátszhatjuk, hogy elemezzük weboldalunk használatát. Az űrlapokba beírt adatok nem kerülnek rögzítésre, és nem láthatók bármikor.

Az IP-cím hat számjegyű anonimizálásával figyelembe vesszük a weboldal látogatójának a személyes adatok védelme iránti érdeklődését. Az adatokat nem használjuk fel a weboldal felhasználójának személyazonosításra, és nem egyesítjük más adatokkal. A süti által a weboldal Ön általi használatával kapcsolatban létrehozott információkat nem közöljük harmadik felekkel

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, a DSGVO 6. cikk 1. bekezdésének 1. pontja.

Beleegyezés visszavonása

Bármikor visszavonhatja az adatai Matomo általi tárolásához és elemzéséhez adott hozzájárulását az alábbi hivatkozáson keresztül. Ezt követően egy úgynevezett leiratkozási sütit tárolnak az eszközén, amely két évig érvényes. Ennek eredményeként a Matomo nem gyűjt semmilyen munkamenet-adatot. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a leiratkozási süti törlődik, ha az összes sütit törli.

[matomo_opt_out]

A Matomo szoftver adatvédelmi beállításaival kapcsolatos további információkért, kérjük, tekintse meg a következő hivatkozást: https://matomo.org/docs/privacy/.

A sütik használatát a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával is visszautasíthatja, de kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt teszi, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a weboldal teljes funkcióját.

m. Beágyazott YouTube-videók

Cél
Néhány weboldalunkon beágyazott YouTube-videókat jelenítünk meg. A megfelelő beépülő modulok üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (a továbbiakban: „YouTube”). Amikor a YouTube beépülő modul segítségével meglátogat egy oldalt, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ennek során a YouTube tudomást szerez arról, hogy Ön mely oldalakat látogatja. Ha be van jelentkezve YouTube-fiókjába, a YouTube személyesen hozzárendelheti Önhöz az internetezési viselkedését. Ezt megakadályozhatja, ha előzetesen kijelentkezik YouTube-fiókjából.

Amikor elindul egy YouTube-videó, a szolgáltató cookie-kat alkalmaz, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználói viselkedésről.

Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, valamint az adatok YouTube által történő kezeléséről további információk találhatók a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában, ahol további információkat állnak rendelkezésre az e tekintetben fennálló jogairól és a magánélet védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről (https://policies.google.com/privacy).  A Google az Ön adatait az Amerikai Egyesült Államokban dolgozza fel. A jogszabályoknak megfelelő adatátvitel kellő garanciájaként szabványfeltételeket foglaltunk szerződésbe.

Jogalap:

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

Címzettek:
A YouTube felhívása automatikusan kapcsolatot létesít a Google-lal.

Tárolási idő és tiltakozás az adatkezelés ellen:
Aki kikapcsolta a cookie-k tárolását a Google Ad program számára, annak a YouTube-videók megtekintése közben sem kell ilyen cookie-kkal számolnia. A YouTube azonban más cookie-kban is tárol nem személyes felhasználási információkat. Ha ezt meg akarja akadályozni, akkor blokkolnia kell a cookie-k tárolását a böngészőben.

A „YouTube” adatvédelmével kapcsolatos további információ a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában található: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Transzfer harmadik országokba:
A Google az Ön adatait az Amerikai Egyesült Államokban dolgozza fel. A jogszabályoknak megfelelő adatátvitel kellő garanciájaként szabványfeltételeket foglaltunk szerződésbe.

A rendelkezésre bocsátás kötelező vagy szükséges:
Személyes adatainak rendelkezésre bocsátását sem törvény, sem szerződés nem írja elő. Ha megakadályozza a hozzáférést, az funkcionális korlátozásokhoz vezethet a weboldalon.

Tiltakozáshoz való jog
A tiltakozáshoz való GDPR 21. cikk szerinti jogával kapcsolatos információkat lejjebb olvashatja el.

n. Beépülő közösségi modulok

Az adatkezelés módja és célja:
Weboldalunkon lehetőséget kínálunk úgynevezett „közösségimédia-gombok” használatára. Adatai védelme érdekében a „Shariff” megoldást alkalmazzuk a megvalósítás során. Ennek eredményeként ezek a gombok csak olyan grafikaként vannak integrálva a weboldalba, amely hivatkozást tartalmaz a gombszolgáltató megfelelő weboldalára. A grafikára kattintva Önt átirányítjuk az adott szolgáltató szolgáltatásaira. Adatait csak ezután küldjük el az adott szolgáltatónak. Ha nem kattint a grafikára, nem történik adatcsere Ön és a közösségimédia-gombok szolgáltatói között. Az adatok közösségi hálózatokban történő gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos információk az adott szolgáltatók vonatkozó felhasználási feltételeiben találhatók. A Shariff-megoldással kapcsolatban további információkat itt talál: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

A következő vállalatok közösségimédia-gombjait integráltuk weboldalunkba:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94304 – USA)
LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court – Mountain View – CA 94043 – USA)
Twitter, Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco – CA 94103 – USA)
XING AG (Gänsemarkt 43 – 20354 Hamburg – Germany)
YouTube LLC (901 Cherry Ave., San Bruno – CA 94066 – USA)

o. LinkedIn (insight tag)

Weboldalunk úgynevezett konverziókövetést használ a LinkedIn Insight Tag segítségével, amely a LinkedIn Ireland (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország) eszköze. Erre a célra sütiket használunk, amelyek az Ön eszközén tárolódnak.

A LinkedIn Insight tag lehetővé teszi az adatok gyűjtését, beleértve az URL-címet, a hivatkozó URL-címet, az IP-címet, az eszköz és a böngésző jellemzőit, az időbélyegeket és az oldalmegtekintéseket. Ezeket az adatokat titkosítják, hét napon belül anonimizálják, és az anonimizált adatokat 90 napon belül törlik. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy statisztikailag értékeljük weboldalunk használatát annak érdekében, hogy folyamatosan optimalizáljuk azt, és célzott és érdekes információkat nyújtsunk felhasználóinknak. A LinkedIn-tagok a fiókjuk beállításaiban szabályozhatják személyes adataik reklámcélú felhasználását. A weboldalunkon található insight tag kikapcsolásához ("opt-out") kattintson ide.

További információk a LinkedIn adatvédelmi szabályzatában találhatók.

p. Google AdWords

Cél és jogalap
Webhelyünk a Google konverziókövetését használja. A Google AdWords szolgáltatásainak üzemeltetője a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ha Ön a Google által elhelyezett hirdetés révén jutott el weboldalunkra, a Google Adwords cookie-t állít be a számítógépén. A konverziókövető cookie beállítása akkor történik, amikor a felhasználó rákattint a Google által elhelyezett hirdetésre.

Ha a felhasználó meglátogat bizonyos oldalakat a webhelyünkön, és a cookie még nem járt le, mi és a Google láthatjuk, hogy a felhasználó rákattintott a hirdetésre, és az átirányította erre az oldalra. Minden Google AdWords-ügyfél más cookie-t kap. A cookie-kat ezért nem lehet nyomon követni az AdWords ügyfelek weboldalain keresztül. A konverziós cookie használatával nyert információkat konverziós statisztikák készítéséhez használják azon AdWords ügyfeleknél, akik a konverziókövetés mellett döntöttek. Az ügyfelek megtudják azoknak a felhasználóknak a számát, akik rákattintottak a hirdetésükre, és akiket konverziókövetési címkével ellátott oldalra irányítottak át. Nem kapnak azonban olyan információkat, amelyekkel a felhasználókat személyesen azonosítani lehetne.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

Címzettek:
Valahányszor Ön meglátogatja weboldalunkat, a személyes adatait, beleértve az IP-címét is, továbbítjuk a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja. A Google ezeket a technikai folyamat során gyűjtött személyes adatokat bizonyos körülmények között továbbadhatja harmadik feleknek.

https://www.electronic-minds.de/de/

Cégünk nem kap olyan információt a Google-tól, amely felhasználható lenne az érintett azonosítására.

Tárolási időtartam:
Ezek a cookie-k 30 nap elteltével érvényüket vesztik, és nem szolgálnak személyes azonosításra.

Transzfer harmadik országokba:
A Google az Ön adatait az Amerikai Egyesült Államokban dolgozza fel. A jogszabályoknak megfelelő adatátvitel kellő garanciájaként szabványfeltételeket foglaltunk szerződésbe.

Tiltakozás az adatkezelés ellen:
Ha nem szeretne részt venni a nyomon követésben, akkor megtagadhatja az ehhez szükséges cookie beállítását – például a böngésző olyan beállításával, amely általánosan deaktiválja a cookie-k automatikus beállítását, vagy a böngészőjét úgy állítja be, hogy a „googleleadservices.com” domainről származó cookie-k blokkolva legyenek.

Felhívjuk figyelmét, hogy nem szabad törölnie az opt-out (tiltó) cookie-kat, ha nem szeretné, hogy a mérési adatokat rögzítsék. Ha az összes cookie-t törölte a böngészőjéből, akkor újra be kell állítania a megfelelő opt-out (leiratkozási) cookie-t.

A rendelkezésre bocsátás kötelező vagy szükséges:
Személyes adatainak rendelkezésre bocsátását sem törvény, sem szerződés nem írja elő. Ha megakadályozza a hozzáférést, az funkcionális korlátozásokhoz vezethet a weboldalon.

q. A Google Remarketing használata

Cél és jogalap
Ez a weboldal a Google Inc. Remarketing funkcióját használja. A Google Remarketing szolgáltatások üzemeltető vállalata a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban: „Google”).

Ez a funkció arra szolgál, hogy érdeklődésen alapuló hirdetéseket jelenítsen meg a webhely látogatóinak a Google hirdetési hálózatán belül. A weboldal látogatójának böngészőjében egy úgynevezett „cookie-t” tárolnak el, amely lehetővé teszi a látogató újrafelismerését, amikor a Google hirdetési hálózatához tartozó weboldalakat látogat meg. Ezeken az oldalakon a látogatónak olyan hirdetéseket jeleníthetnek meg, amelyek olyan tartalmakhoz kapcsolódnak, melyeket a látogató korábban a Google Remarketing funkcióját használó webhelyeken hívott fel.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

Címzettek:
Valahányszor Ön meglátogatja weboldalunkat, a személyes adatait, beleértve az IP-címét is, továbbítjuk a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja. A Google ezeket a technikai folyamat során gyűjtött személyes adatokat bizonyos körülmények között továbbadhatja harmadik feleknek.

Cégünk nem kap olyan információt a Google-tól, amely felhasználható lenne az érintett azonosítására.

Az adatkezelés megakadályozása:
Saját tájékoztatása szerint a Google ennek a folyamatnak a során nem gyűjt személyes adatokat. Ha ennek ellenére sem kívánja a Google Remarketing funkcióját, bármikor kikapcsolhatja a megfelelő beállítások megadásával a https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465 címen. Alternatív megoldásként deaktiválhatja a cookie-k használatát az érdeklődésen alapuló reklámozáshoz a hirdetési hálózat iniciatíván keresztül, követve a http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp oldalon található utasításokat.

A rendelkezésre bocsátás kötelező vagy szükséges:
Személyes adatainak rendelkezésre bocsátását sem törvény, sem szerződés nem írja elő. Ha megakadályozza a hozzáférést, az funkcionális korlátozásokhoz vezethet a weboldalon.

r. A Marketo használata

Cél és jogalap
A Marketo szolgáltatást követő-, illetve webanalízis-eszközként használjuk weboldalunkon. A webanalízis segítségével információkat kapunk látogatóink viselkedéséről a weboldalunkon, pl. a látogatók származási helyéről vagy a tartózkodás időtartamáról. Ezen információk alapján felismerhetjük a weboldal gyengeségeit és javíthatjuk hatékonyságát. Az eszköz lehetővé teszi számunkra, hogy érdeklődésének megfelelően jelenítsünk meg tartalmakat az Ön számára. Ehhez felhasználjuk többek között azokat az érdeklődési körökkel kapcsolatos adatokat, amelyeket a hírlevél küldésével, illetve a vásárlási előzményekkel összefüggésben egyűjtöttünk.

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, az Ön hozzájárulása alapján történik.

Címzettek:
Az adatok címzettje csak a felelős szerv és az adatfeldolgozó Marketo, Inc.

https://de.marketo.com/

https://www.onemedia-consulting.com/

https://www.electronic-minds.de/de/

Tárolási időtartam:
Az Ön adatait alapvetően addig kezeljük, amíg vissza nem vonja a hozzájárulását. Ezen túlmenően, ha egyértelmű jelek utalnak arra, hogy az adatkezelés célja megvalósult, vagy már nem áll fenn érdeklődés termékeink és szolgáltatásaink iránt, akkor töröljük az adatait.

Transzfer harmadik országokba:
Nem történik transzfer harmadik országokba.

Profilalkotás:
A Marketo segítségével értékelhető a weboldal látogatóinak viselkedése és elemezhetők az érdeklődési körök. Ehhez álneves felhasználói profilt hozunk létre.

A rendelkezésre bocsátás kötelező vagy szükséges:
Személyes adatainak rendelkezésre bocsátását sem törvény, sem szerződés nem írja elő. A hozzájárulása önkéntes. Ha megakadályozza a hozzáférést, az funkcionális korlátozásokhoz vezethet a weboldalon.

A hozzájárulás visszavonása
Ön bármikor visszavonhatja személyes adatainak tárolásához és a Klüber által történő felhasználásához adott hozzájárulását. Ehhez egyszerűen használja a weboldalon vagy az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban megadott elérhetőségeket.

3. Adatbiztonság

Csak annyiban kezelünk személyes adatokat, amennyiben ez az adatvédelmi előírásoknak megfelelően lehetséges. Eközben arra is törekszünk, hogy minden szükséges technikai és szervezeti biztonsági intézkedést megtegyünk az Ön személyes adatainak az illetéktelen hozzáféréstől és a visszaéléstől való megfelelő védelme érdekében.

Az adatok átvitel közbeni biztonságának védelme érdekében titkosítási módszereket (pl. SSL-t) használunk, HTTPS-en keresztül. Szervereinket tűzfal és vírusvédelem biztosítja. A biztonsági mentési és helyreállítási eljárások, valamint a szerep- és jogosultsági koncepciók magától értetődőek számunkra.

Munkatársaink az adatkezelés során kötelesek betartani a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) és a BDSG (az adatvédelemről szóló német szövetségi törvény) előírásait.

4. Milyen adatvédelmi jogokkal rendelkezik Ön?

Minden érintettnek joga van a tájékoztatáshoz a GDPR 15. cikke szerint, a helyesbítéshez a GDPR 16. cikke szerint, a törléshez a GDPR 17. cikke szerint, az adatkezelés korlátozásához a GDPR 18. cikke szerint, a tiltakozáshoz a GDPR 21. cikke szerint, valamint az adatátvitelhez a GDPR 20. cikke szerint.

A tájékoztatáshoz és a törléshez való jogra a BDSG 34. és 35. szakasza szerinti korlátozások vonatkoznak.

A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja. Ez vonatkozik azoknak a hozzájárulási nyilatkozatoknak a visszavonására is, amelyeket az Általános Adatvédelmi Rendelet hatálybalépése, azaz 2018. május 25. előtt kaptunk. Felhívjuk figyelmét, hogy a visszavonás hatálya csak a jövőre terjed ki. A visszavonás előtt történt adatkezelést nem érinti.

Ezenkívül fellebbezésnek van helye az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (GDPR 77. cikk, a BDSG 19. szakaszával összefüggésben). A felügyeleti hatóságok címe (a nem nyilvános területre vonatkozóan) itt található:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

5. Adatvédelmi előírásaink módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy ezt az adatvédelmi nyilatkozatot úgy alakítsuk át, hogy az mindig megfeleljen a hatályos jogszabályi előírásoknak, illetve hogy változtatásokat hajtsunk végre az adatvédelmi nyilatkozatban, pl. új szolgáltatások bevezetésekor. Ebben az esetben az Ön újbóli látogatására az új adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik.

6. Információ az Ön tiltakozási jogáról a GDPR 21. cikke szerint

Tiltakozáshoz való jog egyedi ügyekben
A saját különös helyzetéből fakadó okokból Önnek bármikor jogában áll tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatoknak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján (az érdekek mérlegelésén alapuló adatkezelés) alapuló kezelése ellen; ez vonatkozik az ezen rendelkezésen alapuló profilalkotásra is a GDPR 4. cikkének 4. pontja értelmében.

Ha Ön tiltakozik, akkor a továbbiakban nem kezeljük a személyes adatait, hacsak nem tudjuk bizonyítani a feldolgozás kényszerítő, jogos érdekeit, amelyek felülmúlják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, illetve ha a feldolgozás jogi igények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál.

A tiltakozás címzettje
A tiltakozás alakiság nélkül benyújtható „Tiltakozás” tárggyal, neve, címe és születési ideje megadásával, és elküldhető az 1. pontban megnevezett felelős szerv elérhetőségeire.

7. Cookie-k Az itt következő szakaszhoz külön címet kell felvenni

Ez a weboldal cookie-kat használ. A Klueber.com weboldalon cookie-kat használunk az Ön látogatásával kapcsolatos információk mentéséhez. A cookie-k, beleértve a harmadik szolgáltatóktól származókat is, segítenek minket weboldalunk fejlesztésében és abban, hogy az érdeklődéséhez szabott ajánlatokat adhassunk Önnek. Az „Elfogadom” gombra kattintva hozzájárul ezeknek az adatoknak a kezeléséhez. Az Ön hozzájárulása önkéntes, és a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonható. Erről további információt adatvédelmi nyilatkozatunkban talál. Impresszum

A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyeket a weboldalak a felhasználói élmény hatékonyabb kialakításához használnak. A törvény szerint cookie-kat tárolhatunk az Ön eszközén, ha azok feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez. Minden más típusú cookie-hoz szükségünk van az Ön engedélyére. Ez a weboldal különböző típusú cookie-kat használ. Egyes cookie-kat olyan harmadik felek helyeznek el, akik az oldalunkon megjelennek. Ön bármikor megváltoztathatja vagy visszavonhatja a weboldalunkon található cookie-nyilatkozathoz való hozzájárulását. Tudjon meg adatvédelmi irányelveinkből többet arról, hogy kik vagyunk, hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot, és hogyan kezeljük a személyes adatokat.

Ezen információk tárolásának időtartama xxx.
Az Ön hozzájárulása a következő domainekre vonatkozik: www.klueber.com

Lépjen kapcsolatba velünk!

Örülünk az érdeklődésének!

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatainak a feldolgozásáról további információt az Adatvédelmi elvek ből kaphat.