REACH – még több biztonság az embereknek és a környezetnek

A vegyi anyagokkal kapcsolatos REACH rendelet standardokat rögzít a vegyi anyagok – és ezáltal a speciális kenőanyagok – kezelésére vonatkozóan, ami sok termelő vállalkozásra kihatással bír.

REACH – még több biztonság az embereknek és a környezetnek

Mi, a Klüber Lubricationnél támogatjuk ezeket a standardokat, továbbá a REACH következetes alkalmazását a hétköznapokban is megvalósítjuk. Hiszen nem csak az a célunk, hogy a törvényes előírásokat a felelős vállalati cselekvés kereteiben betartsuk, hanem hogy azokat akár túl is teljesítsük.

A vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 2007-től a REACH (1907/2006 EK rendelet) keretében Európára kiterjedően új szabályozást kapott. E rendelet célja, hogy az embereket és a környezetüket a lehető legjobban védje. Ezért Európában csak olyan anyagokat lehet előállítani, importálni és felhasználni, amelyek ezeket a követelményeket kielégítik. Ezen túlmenően a gyártók és az importőrök kötelesek az anyagokról adatokat gyűjteni, a lehetséges környezeti és egészségi kockázatokat értékelni és a felhasználókat a szükséges biztonsági intézkedésekről egy átfogó biztonsági adatlapban tájékoztatni.

A REACH nem új dolog. 2013 közepétől a több mint 100 tonna per év termelési mennyiségű anyagoknak meg kell felelniük a REACH előírásoknak. 2018 júniusától pedig minden olyan anyag, melyet több mint egy tonna per év mennyiségben állítanak elő, már e rendelet hatálya alá tartozik. A Klüber Lubrication a továbbfelhasználó (downstream user) szerepében van és ez alapján biztosítja, hogy az összes felhasznált nyersanyag és így az összes forgalmazott speciális kenőanyag megfeleljen az aktuális törvényes előírásoknak.

A REACH a vállalati célok részét képezi

A Klüber Lubrication támogatja a REACH rendeletet és folyamatosan az előírások szerint jár el. Az anyavállalatunk, a Freudenberg és a mi felelős vállalati cselekvést kifejező cégfilozófiánk kifejeződéseként is saját célunknak tekintjük, hogy ezeket az előírásokat mindenütt túlteljesítsük, ahol ez műszakilag és gazdaságilag lehetséges. Az anyagmegfelelés-menedzsment szervezeti egységünk szoros kapcsolatban az általunk alkalmazott nyersanyagok termelőivel, importőreivel, és közvetlen tájékoztatást nyújt, hogy a speciális kenőanyagaink elérhetőségét és megszokott minőségét garantálhassuk.

Lépjen kapcsolatba velünk!

Az egyes termékekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon szakemberéhez.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatainak a feldolgozásáról további információt az Adatvédelmi elvek ből kaphat.