REACH - mai multă siguranță pentru oameni și pentru mediu

Cu REACH, legea produselor chimice din Europa stabilește niște standarde pentru utilizarea produselor chimice și, astfel, și pentru lubrifianți de specialitate. Acest lucru vizează un număr mare de companii de producție.

REACH - mai multă siguranță pentru oameni și pentru mediu

Noi, la Klüber Lubrication sprijinim aceste standarde și am făcut implementarea consecventă a REACH o parte integrantă din munca noastră de zi cu zi. Având în vedere responsabilitatea noastră în calitate de producători, scopul nostru este nu doar să îndeplinim cerințele legale, ci să le și depășim.

REACH (Reglementarea UE 1907/2006) este noua reglementare a Europei pentru Înregistrarea, Evaluarea și Autorizarea Produselor Chimice și este în vigoare încă din anul 2007. Obiectivul acestei reglementări este de a oferi o protecție optimă a oamenilor și a mediului. În acest scop, doar substanțele care îndeplinesc aceste cerințe pot fi fabricate, importante și utilizate în Europa. Mai mult, producătorii și importatorii au obligația de a colecta date despre substanțe, să evalueze posibilele riscuri de mediu și de sănătate și să informeze utilizatorii despre măsurile necesare de siguranță într-o Fișă cu date de securitate (SDS) cuprinzătoare.

REACH nu este nou. De la jumătatea anului 2013, toate substanțele care s-au produs într-o cantitate mai mare de 100 tone pe an au trebuit să îndeplinească cerințele REACH. Din Iunie 2018, toate substanțele care s-au produs într-o cantitate mai mare de 1 tonă pe an au fost supuse acestei reglementări. Klüber Lubrication își asumă rolul de utilizator din aval și asigură că toate materiile prime utilizate și astfel, lubrifianții de specialitate vânduți îndeplinesc cerințele actuale legale.

REACH face parte din obiectivele noastre de conducere

Klüber Lubrication sprijină regulamentul REACH și implementează în mod continuu stipulațiile acesteia. Filosofia noastră corporativă,  precum și cea a companiei noastre mamă, Freudenberg, este acțiunea responsabilă. Așadar, este scopul nostru să depășim aceste cerințe oriunde este posibil din punct de vedere tehnic și economic. Organizația noastră de Gestionare a Conformității Materialelor este în strânsă legătură cu producătorii și cu importatorii materiilor să fie mereu la îndemână pentru a asigura disponibilitatea și o calitate mereu înaltă a lubrifianților noștri de specialitate.

Intrați în legătură

Pentru întrebări referitoare la produse individuale, vă rugăm să vă adresați specialistului dvs.

Pentru informații suplimentare despre prelucrarea datelor dvs. utilizând formularul de contact, vă rugăm consultați Politica de Confidențialitate.