Comunicarea informațiilor relevante de siguranță

Faptul că substanțele reprezintă o amenințare pentru oameni sau pentru mediu depinde în multe cazuri de modul în care sunt utilizate. Așadar, Klüber Lubrication oferă Fișe cu date de securitate detaliate pentru a informa utilizatorii despre modul corect de a folosi substanțele în conformitate cu cerințele REACH, CLP și GHS.

Fișele de securitate și etichetarea substanțelor chimice

Fișele cu datele de securitate (FDS) sunt un element important din legislația privind produsele chimice. Acestea conțin informații detaliate privind conformitatea REACH, precum și caracteristicile substanțelor. Acestea descriu și posibilele riscuri și oferă indicii cu privire la manipulare, depozitarea și transportul substanțelor, precum și despre cum trebuie să procedați în caz de incendiu sau scurgeri.

Din data de 1 iunie 2015, amestecurile trebuie etichetate conform cerințelor CLP (Clasificare, Etichetare și Ambalare) în Fișele cu date de securitate. Acest sistem de notare este implementarea europeană a „Sistemului Global Armonizat” (GHS) pentru etichetarea lubrifianților și are rolul de a asigura manipularea consecventă a substanțelor și a amestecurilor periculoase peste tot în lume. Conform CPL, toate substanțele și amestecurile sunt clasificate în clase de pericol și categorii de pericol și sunt etichetate în consecință. Pentru a îndeplini cerințele CLP, substanțele conținute în amestecuri trebuie descrise într-un alt mod și uneori cu mai multe detalii față de cazurile anterioare.

Fișele cu date de securitate îndeplinesc standardul CPL/GHS

Toate Fișele noastre cu date de securitate pentru piața europeană respectă cerințele REACH și reglementările CPL. Utilizatorii dinafara Uniunii Europene primesc fișe cu date de securitate care corespund standardului GHS din propria țară. Mai mult, Fișele cu date de securitate sunt revizuite regulat să îndeplinească legislația actuală. De asemenea, informăm utilizatorii imediat ce obținem noi informații care ar putea reprezenta măsuri de gestionarea a riscului pentru un lubrifiant anume.

Pe măsură ce apar descoperiri noi cu privire la substanțe și utilizările acestora, Fișele cu datele de securitate se dezvoltă în mod dinamic. Versiunile noi ale fișelor cu date de securitate sunt o oportunitate bună pentru clienții noștri să revizuiască aplicarea în condiții de siguranță a lubrifiantului și să-l ajusteze, dacă este necesar.

Fișa cu date de securitate extinsă

Reglementarea CLP (1272/2008/EC) stipulează că fișele cu date de securitate trebuie să fie completate cu o evaluarea  expunerii. În astfel de „Fișe cu date de securitate extinse” (eSDS), scenariile de expunere pentru toate utilizările identificate ale substanțelor sunt descrise și se enumeră măsuri pentru minimalizarea riscului. Până în prezent, ECHA nu a emis reguli pentru Fișele cu date de securitate extinse în ceea ce privește amestecurile, ceea ce sunt majoritatea lubrifianților. Cu toate acestea, organizația noastră de Administrare a Conformării materialelor va implementa orice cerință legală nouă fără întârziere.

Mai multe informații și legături interesante

Cerințele trebuie să fie îndeplinite de către Fișele cu datele de securitate conform REACH sunt descrise la articolul 31 al reglementării REACH precum și în anexa II.

Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări cu privire la Fișele cu date de securitate pot fi găsite aici:

Intrați în legătură

Așteptăm cu nerăbdare mesajul dumneavoastră!

Pentru informații suplimentare despre prelucrarea datelor dvs. utilizând formularul de contact, vă rugăm consultați Politica de Confidențialitate.