Calculatorul vâscozității operaționale

Termenul de "vâscozitate" a unui fluid face referire la rezistența acestuia la curgere și este în mare parte influențată de valoarea de temperatură. Acestă valoare descrește cu cât temperatura crește, și de exemplu, fluidul devine mult mai lichid. Cu toate acestea, această modificare nu este liniară valorii de temperatură, dar arată o relaționare dublu-algoritmică. Acestă relaționare, descrisă de Ubbelhde și Walter, face referire la uleiurile minerale iar prima valoare aproximată poate fi folosită și pentru uleiurile sintetice.

Vâscozitatea operațională a lubrifianților

Vâscozitatea operațională a uleiurilor de bază din cadrul unsorilor lubrifiante marca Klüber Lubrication poate fi determinată prin aproximație și prin intermediul vâscozității cinematice la temperaturi de 40°C și 100°C. Vâscozitatea unui lubrifiant (având în vedere valorile de sarcină, viteză etc) reprezintă unul dintre indicatorii de formare a filmului de protecție împotriva fricțiunii și uzurii. În cazul uleiurilor sintetice, diferite concepte de aditivi sau diferiți agenți de îngroșare îi va permite filmului lubrifiant de a se forma deja la o valoare scăzută și eficientă din punct de vedere energetic al vâscozității.

Indexul de Vâscozitate

Vascozitatea Cinematica de referinta / baza

mm²/s
mm²/s
°C

Calculele efectuate au la bază experiența generală și cunoștințele deținute conform prevederii DIN 51563 și Ubbelohde-Walther la data publicării și au doar titlu informativ. Rezultatele obținute reprezintă valori aproximative în estimarea vâscozității operaționale. Cu toate acestea, în practică, valoarea actuală de vâscozitate trebuie verificată de către utilizator prin măsuri și metode corespunzătoare pentru fiecare caz în parte. Informațiile nu constituie nici o declarație a specificității, asigurarea caracteristicilor/ garanțiilor sau conformitatea produselor pentru anumite aplicații specifice. Totalitatea informațiilor se supun modificărilor și nu trebuie considerate a fi exhaustive, corecte sau adevărate. Produsele marca Klüber sunt supune unui proces continuu de îmbunătățire. Astfel, compania Klüber Lubrication își rezervă dreptul de a modifica totalitatea datelor tehnice în orice moment și fără a fi nevoie notificarea prealabilă în acest sens.

Intrați în legătură

Așteptăm cu nerăbdare mesajul dumneavoastră!

Pentru informații suplimentare despre prelucrarea datelor dvs. utilizând formularul de contact, vă rugăm consultați Politica de Confidențialitate.