Zavezali smo se k varovanju okolja in trajnostnosti v industriji!

Naša predanost okolju in trajnostnosti v industriji

Pri podjetju Klüber Lubrication sta varstvo okolja in poslovna dejavnost tesno povezana.

Svojo podjetniško odgovornost jemljemo resno in se na različne načine zavzemamo za varstvo okolja in trajnostnost – s svojimi posebnimi mazivi in storitvami, usmerjenimi k uporabnikom, kot tudi ukrepi, ki spodbujajo ustvarjanje trajnostne notranje vrednosti.

Naš trajnostni koncept za povečanje učinkovitosti energije in virov

Za krepitev trajnostnega razvoja v industriji se pri podjetju Klüber Lubrication poslužujemo celostnega pristopa, ki temelji na trajnostni strategiji naše matične družbe Freudenberg in vključuje celotno verigo dodane vrednosti. Za doseganje tega cilja sta ključna dva vidika, ki ju upoštevamo pri svojih ukrepih in poslovanju:

1. Odtis

Z odtisom mislimo pristop, s katerim nenehno izboljšujemo ali zmanjšujemo svojo porabo energije in virov. To dosegamo predvsem z izbiranjem in učinkovito uporabo primernih surovin – vključno z obnovljivimi – za svoje izdelke in z zmanjševanjem porabe energije in virov v svoji lastni verigi dodane vrednosti.

2. Ukrepi

S tem izrazom mislimo ukrepe, s katerimi podpiramo trajnostno ustvarjanje vrednosti za svoje stranke. S temi ukrepi želimo z zagotavljanjem svojih rešitev in storitev svojim strankam pomagati pri izpoljevanju njihovih trajnostnih ciljev.

3. Ocena trajnostnosti

Z namenom izboljšati odtis in ukrepe v življenjskem krogu svojih izdelkov pri razvoju izdelkov ocenjujemo njihov trajnostni vidik.

Cilji trajnostnega razvoja, ki jih uresničujemo: Ravnati odgovorno v dobro ljudi in narave

V skladu s svojim celostnim pristopom si vselej prizadevamo za trajnostno izboljšanje svojega lastnega odtisa, kot tudi ukrepov, ki jih sprejemajo naše stranke. Svoje ukrepe oblikujemo tudi v skladu z UNSDG (cilji Združenih narodov za trajnostni razvoj).

Z našo predanostjo ciljem ZN za trajnostni razvoj in desetim načelom globalnega dogovora Združenih narodov, v katerega smo vključeni preko naše matične družbe Freudenberg, upoštevamo odgovornost, ki jo imamo do prihodnjih generacij.

Za obsežnejše informacije o naši predanosti trajnostnosti preberite Poročilo podjetja Klüber Lubrication o trajnostnosti.

Veseli bi bili, če bi vam podjetje Klüber Lubrication lahko pomagalo pri hitrejšem doseganju vaših trajnostnih ciljev – na primer z ohranjanjem virov, večjo energetsko učinkovitostjo, zmanjševanjem odpadkov in drugimi ukrepi.