Mai aproape - KlüberEfficiencySupport

Pentru dumneavoastră, ca producător sau operator, indiferent de domeniu, este important ca mașinile dumneavoastră să funcționeze în siguranță, îndelungat și eficient. Lubrifianții adecvați oferă pentru aceasta un potențial considerabil pentru diminuarea costurilor cu: energia, piesele de schimb și cele cu munca, precum și pentru creșterea productivității. Pentru a atinge acest potențial, deja multe întreprinderi din cele mai diferite domenii fac uz, pe lângă lubrifianții de înaltă calitate, și de programul profesionist de servicii al Klüber Lubrication.

Pentru dumneavoastră, ca producător sau operator, indiferent de domeniu, este important ca mașinile dumneavoastră să funcționeze în siguranță, îndelungat și eficient. Lubrifianții adecvați oferă pentru aceasta un potențial considerabil pentru diminuarea costurilor cu: energia, piesele de schimb și cele cu munca, precum și pentru creșterea productivității. Pentru a atinge acest potențial, deja multe întreprinderi din cele mai diferite domenii fac uz, pe lângă lubrifianții de înaltă calitate, și de programul profesionist de servicii al Klüber Lubrication.

EfficiencyManager - Gestionarea optimă a întreținerii și a activelor

Cerințele privind gestionarea întreținerii dumneavoastră sunt în creștere: Programări mai stricte și intervale de întreținere optimizate, pe de o parte, creșterea cerințelor legale și a cerințelor pentru documentația dumneavoastră, pe de altă parte, necesită o planificare optimizată.

Cu EfficiencyManager puteți monitoriza toate sarcinile de întreținere și starea acestora. Cu APP-ul aferent pot fi realizate și documentate lucrările de întreținere, fără hârtie, la fața locului.

Click aici pentru a vă inregistra!

 

Avantajele dumneavoastră în mod succint:

 • Doar o singură unealtă
 • Reprezentarea întregii structuri de producție, inclusiv toate componentele de întreținere
 • Documentație cuprinzătoare
 • Termene bine stăpânite, inclusiv siguranță legală și pentru audit
 • Utilizabil independent de platformă, nu necesită instalare
 • Implementabil peste tot

KlüberEnergy - Economisiți energie prin utilizarea lubrifianților

Proiectul dumneavoastră  KlüberEnergy:

 • Determinarea potențialului de economisire în sistemele dumneavoastră tribologice
 • Măsurarea consumului de energie în starea inițială
 • Transpunerea soluțiilor
 • Evaluarea profesională a datelor măsurate
 • Raport asupra economisirilor concrete

Avantajele dumneavoastră:

 • Optimizarea consumului de energie
 • Suport pentru țintele dumneavoastră privind mediul înconjurător
 • Reducerea emisiilor de CO2
 • Privire de ansamblu asupra economiilor și optimizărilor realizate
 • Evaluări conform ISO 50001

KlüberMaintain - Optimizarea capacității de producție și reducerea costurilor

Împreună cu dumneavoastră analizăm mașinile, evidențiem diferitele locuri de lubrifiere și toți lubrifianții folosiți.  Așa prelucrăm un plan individual de ungere pentru dumneavoastră, care prezintă deja măsuri de optimizare. Școlarizările angajaților dumneavoastră responsabili asigură transpunerea măsurilor de îmbunătățire convenite.

Lubrifianții potriviți la locul potrivit

În cadrul pachetului nostru KlüberMaintain vă oferim  un sistem de inscripționare unitar și consecvent de identificare. În acest fel evitați pierderile de producție prin utilizarea lubrifiantului greșit.
Soluțiile noastre de software vă ajută la comandarea, supravegherea și documentarea tuturor proceselor de lubrifiere.

 

 

Avantajele dumneavoastră în mod succint:

 • Planificarea și documentarea clară și evidentă a sarcinilor de lubrifiere
 • La nevoie, cu integrare IT
 • Asigurarea calității produsului, de exemplu cu lubrifianți special aprobați în industria alimentară
 • Luarea în considerare a tuturor lubrifianților operaționali și a punctelor de lubrifiere din întreprinderea dumneavoastră, independent de furnizori și de producători.
 • Prezentarea generală clară a economiilor și optimizărilor realizate
 • Exploatarea potențialului de reducere a volumului de lubrifianți și extinderea intervalului de lubrifiere, precum și asigurarea de economii / optimizare pe termen lung.

KlüberMonitor - Monitorizare pentru siguranța dumneavoastră

Oferta noastră KlüberMonitor:

 • Analiza stării uleiului
 • Analiza stării unsorii
 • Analize extinse (material, elemente constructive, suprafețe, proces)
 • Cercetări de testare
 • Școlarizarea responsabililor

Avantajele dumneavoastră în mod succint:

 • Optimizarea intervalelor de întreținere
 • Scăderea costurilor de întreținere a mașinilor
 • Exploatarea duratei de viață a lubrifianților
 • Privire de ansamblu asupra rezultatelor analizei și recomandări
 • Asigurarea pe termen lung a productivității

KlüberRenew - Minimizarea costurilor de întreținere

Oferta noastră KlüberRenew:

 • Sfaturi privind sistemele de lubrifiere și aplicații
 • Punerea în funcțiune
 • Rularea unităților de mare viteză
 • Etanșare / Conservare
 • Reparație
 • Prelucrarea mecanică
 • Training pentru aplicare

Avantajele dumneavoastră în mod succint:

 • Durată mare de funcționare a mașinilor fără opriri de producție
 • Reducerea costurilor cu piesele de schimb
 • Lubrifieri de reparare cu agregatul în funcțiune
 • Supraveghere individuală a condițiilor de ungere
 • Rapoarte tehnice curente despre starea instalațiilor
 • Privire de ansamblu asupra economiilor și optimizărilor realizate

Sustenabil - Întotdeauna în vedere - amprenta noastră la client

"Gândește-te la ziua de mâine azi" – aceasta este maxima noastră, care a fost decisivă pentru activitățile noastre antreprenoriale de când compania noastră a fost înființată în 1929.

Prin Freudenberg aparținem de UN Global Compact.
Principiile care stau la baza UN Global Compact, cum ar fi protejarea drepturilor omului, libertatea de asociere, eliminarea muncii forțate și a muncii copiilor, sunt, de asemenea, ancorate în "Valorile și principiile" noastre.

Acționăm cu cap și în picioare

Cercetarea, dezvoltarea, noi metode de testare, tehnici de producție moderne, de economisire a resurselor, siguranța mediului și a securității ocupaționale, siguranța produselor și a aplicațiilor, compatibilitatea cu mediul și multe alte domenii sunt punctul central al politicii noastre de investiții. Participăm la proiectele de cercetare publică, lucrăm în mod fundamental la utilizarea deșeurilor vegetale și folosim apă în loc de ulei mineral în lubrifianți. Aceasta este amprenta noastră ecologică.

Și asta aduce avantaje și întreprinderii dumneavoastră:

 • Costuri mai mici pentru aprovizionarea cu lubrifianți
 • Costuri mai mici pentru eliminarea lubrifianților uzați
 • Costuri mai mici pentru întreținere și economii la energie.

Interesat să aflați mai multe?

 • Claudiu Obreja

  Sales Coordinator

  0742357095

 • Customer Service

  0377702144

Vă rugăm completați acest formular.