Бандерола: Klüber Lubrication. Вашиот глобален експерт за специјални мазива.

Триболошките решенија се нашата пасија. Профитирајте од нашите развојни текови насочени кон иднината и од нашиот асортиман на специјални мазива. Нашиот авторизиран партнер компетентно ќе ве советува и ќе воспостави близок контакт со нас за ниедно прашање да не остане неодговорено.

Триболошките решенија се нашата пасија. Профитирајте од нашите развојни текови насочени кон иднината и од нашиот асортиман на специјални мазива. Нашиот авторизиран партнер компетентно ќе ве советува и ќе воспостави близок контакт со нас за ниедно прашање да не остане неодговорено.

Klüber Lubrication нуди околу 2.000 различни специјални мазива, повеќето развиени и произведени според специјалните барања на муштериите. Нашата цел е да развиеме уште поефикасни, поекономични и еколошки специјални мазива заедно со нашите муштерии.

Нашите вработени со своето компетентно советување насочено кон муштерите и со големиот спектар услуги се грижат за тоа Klüber Lubrication да ужива висока репутација како партнер на индустријата и производството.

Со иста грижливост ги избираме и нашите авторизирани партнери. Тие дејствуваат според нашите вредности, се во близок контакт со нас и постојано посетуваат обуки.

play_arrow

Во Македония за вас се грижи:

MATRIX DOO
Vangel Necevski 7
Post fah 1157
MK - 1000 Skopje
Macedonia

Tel.: + 389-2-2642-764
automatrix@matrix.com.mk

Исто така можете и да се обратите директно на: 

Klüber Lubrication Austria GmbH
Franz-Wolfram-Schererstraße 32
5020 Salzburg, Austria

Tel.: +43-662-452705-60
cs@at.klueber.com

Interested to learn more?

Please complete this form.