Yasaklı maddeler listesi

İnsanlar ve çevre üzerinde yüksek etkisi olan maddeler REACH tarafından çok yüksek önem arz eden maddeler olarak sınıflandırılmıştır. Klüber Lubrication sürdürülebilirlik taahhüdüne sahip sorumlu bir üretici olarak bir adım daha öteye gitmekte ve Freudenberg Grubun katı şartlarına da uymayı seçmektedir.

Çok Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) REACH düzenlemesine göre insan sağlığı ve çevre üzerinde ciddi etkileri olabilecek olan kimyasal bileşiklerdir. Böyle maddeler özel onaylara ve bilgilendirme şartlarına tabidirler. Şu ana kadar SVHC olarak belirlenmiş maddeler REACH düzenlemesinin 59 (1) maddesine uygun olarak Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından SVHC listesinde kaydedilmiştir. Ayrıca, Topluluk İlerleyen Eylem Planı (CoRAP) belirli tehlikeli özellikleri olan malzemelerin listesini, üç yılda bir değerlendirilmek üzere tutmakta ve güncellemektedir.

Katı kriterlere göre seçilen hammaddeler

Ekolojiyle uyumlu özel yağlar temin etme taahhüdümüz bunun da çok ötesine geçmektedir: İnsanları ve çevreyi korumak için sadece Freudenberg Grup tarafından tanımlanmış yüksek güvenlik standartlarına hammaddeler kullanıyoruz. Bu güvenlik kriterleri yasanın zorunlu kıldığından çok daha fazla maddeyi yasaklamaktadır.

 

ECHA tarafından yüksek önem arz eden maddeler hakkında sağlanan daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Bize ulaşın

Yağlayıcılarda bulunan maddeler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Klüber Lubrication uzmanlarına ulaşın ve detaylı bilgiye erişin.

İletişim formunu kullanarak verilerinizin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı inceleyin.