Kimyasalların dünya çapında tutarlı sınıflandırılması ve etiketlenmesi

1992 yılında 150’nin üzerinde ulus tehlikeli maddelerin ve karışımların sınıflandırılması ve etiketlenmesi için bir Global Uyumlulaştırılmış Sistem (GHS) üzerine anlaştılar. Bu sistemin amacı dünya çapında tehlikeli maddelerin ve karışımların taşınmasına ilişkin tutarlı bir sistem oluşturmaktır.

Kimyaalların GHS sınıflandırması

Bu sistemin temeli UN-GHS kısaltması ile anılan, üye devletler tarafından uygulanması gereken, Birleşmiş Milletler tavsiyesidir. Avrupa Komisyonu da CLP (Sınıflandırma, Etiketlendirme ve Paketleme) mevzuatı uyarınca bir GHS düzenlemesi getirmiştir.

Bu CLP mevzuatına göre, tehlikeli maddeler için 2010 yılı Aralık ayından ve karışımlar için 2015 yılı Haziran ayından bu yana sınıflandırma ve etiketlendirme şartları uygulanmaktadır. Tüm maddeler ve karışımlar için tehlike sınıfları ve tehlike kategorileri belirlenmekte ve buna uygun tehlike sembolleri ile etiketleme yapılmaktadır.

tehlikeli maddelerin etiketlenmesi

Standartlaştırılmış tanımlar ve tehlike kriterleri dünya çapında tehlikeli maddeler ve karışımlar için tutarlı bir sınıflandırma ve etiketlendirme yapılmasını sağlayacaktır.

Klüber Lubrication hammadde tedarikçileri ile yakın temas halinde güncel bilgileri almakta ve ürünlerin doğru sınıflandırmasını tam olarak gerçekleştirmektedir. GHS malzemelerin taşınmasını daha güvenli kılmak, küresel mal akışını kolaylaştırmak ve aşağıdaki iyileştirmeleri elde etmek için kimyasal tehlikelere ilişkin ortak bir anlayış sağlamaktadır:

  • Standardize edilmiş kriterlerle çevrenin ve sağlığın daha iyi korunması
  • Tüm ülkelerde uygulanacak standardize edilmiş kurallar aracılığı ile kimyasalların daha kolay yönetilmesi
  • Taşımada tehlikeli madde yönetimi ile tehlikeli malların yönetiminin artık ayrıştırılmaması
  • Etiketleme ve malzeme güvenlik bilgi formlarına ilişkin ülkelere özgü düzenlemelerin standartlaştırılması

Bize ulaşın

Mesajınızı bekliyoruz!

İletişim formunu kullanarak verilerinizin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı inceleyin.