Güvenlikle ilgili bilgilerin iletilmesi

Materyallerin insanlar veya çevre için bir tehdit oluşturup oluşturmadığı, birçok durumda doğru kullanılıp kullanılmadığına bağlıdır. Klüber Lubrication bu nedenle, kullanıcıları maddelerin REACH, CLP ve GHS gerekliliklerine göre doğru kullanımı hakkında bilgilendirmek için ayrıntılı Güvenlik Bilgi Formları sunar.

Güvenlik Bilgi Formları ve kimyasalların etiketlenmesi

Güvenlik Bilgi Formları (SDS) kimyasal hukukun önemli bir unsurudur. REACH uygunluğu ve maddelerin özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi içerirler. Ayrıca olası riskleri tanımlarlar ve maddelerin taşınması, depolanması ve taşınması ile ilgili bir yangın veya sızıntı durumunda ne yapılacağına dair ipuçları sağlarlar.

1 Haziran 2015'ten bu yana karışımların Güvenlik Bilgi Formlarındaki CLP (Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama) gerekliliklerine göre etiketlenmesi gereklidir. Bu derecelendirme sistemi, yağlayıcıların etiketlenmesi için "Global Harmonize Sistem"in (GHS) Avrupa'daki uygulamasıdır ve dünya genelinde tehlikeli maddelerin ve karışımların tutarlı bir şekilde kullanılmasını sağlamak içindir. CLP uyarınca, tüm maddeler ve karışımlar tehlike sınıfları ve tehlike kategorilerine ayrılır ve buna göre etiketlenir. CLP gerekliliklerini karşılamak için, karışımlarda bulunan maddelerin farklı bir şekilde ve bazen öncekinden daha ayrıntılı olarak tanımlanması gerekir.

Güvenlik Bilgi Formları CLP / GHS standardını karşılar

Avrupa pazarı için geçerli olan tüm Güvenlik Bilgi Formlarımız REACH ve CLP yönetmeliklerinin gerekliliklerine uygundur. Avrupa Birliği dışındaki kullanıcılar, kendi ülkelerinin GHS standardını karşılayan Güvenlik Bilgi Formları edinirler. Ayrıca, Güvenlik Bilgi Formları mevcut mevzuata uyacak şekilde düzenli olarak revize edilir. Belirli bir yağlayıcı için risk yönetimi önlemleriyle ilgili olabilecek yeni bilgiler söz konusu olduğunda kullanıcılar bilgilendirilir.

Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formları

CLP düzenlemesi (1272/2008/EC), güvenlik bilgi formlarının bir maruziyet değerlendirmesi ile desteklenmesini öngörmektedir. Bu tür "genişletişmiş Güvenlik Veri Sayfalarında" (eSDS), maddelerin tüm tanımlı kullanımları için maruziyet senaryoları açıklanmakta ve risk minimizasyonu için önlemler listelenmektedir. Şimdiye kadar, ECHA, çoğu yağlayıcı olan karışımlarla ilgili olarak genişletilmiş MSDS için kurallar yayınlamamıştır. Ancak, Malzeme Uyumluluk Yönetimi kuruluşumuz yeni yasal gereklilikleri gecikmeksizin yerine getirecektir.

Ayrıntılı bilgi ve ilgili bağlantılar

REACH kapsamındaki Güvenlik Bilgi Formları’nda yerine getirilmesi gereken gereksinimler, REACH düzenlemesinin 31. maddesinde ve ek II'de açıklanmaktadır.

Güvenlik Bilgi Formları ile ilgili sık sorulan soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

Bize ulaşın

Mesajınızı bekliyoruz!

İletişim formunu kullanarak verilerinizin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı inceleyin.