แบริ่งลูกปืน (Rolling bearings)

เพื่อปกป้องชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ยาวนานกว่าด้วยสารหล่อลื่นที่เหมาะสม

แบริ่งลูกปืนมีหน้าที่และนำไปใช้งานอย่างหลากหลาย เช่น ใช้งานสำหรับชุดล้อ และใช้งานในเครื่องจักรหรือกังหันลมโดยทำหน้าที่หลักเป็นตัวขับเคลื่อนของเครื่องจักรให้เป็นไปอย่างราบรื่น อายุการใช้งานของแบริ่งลูกปืนขึ้นอยู่กับสารหล่อลื่นที่เลือกใช้…

แบริ่งลูกปืนคือหนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของเครื่องจักรและถูกใช้งานอย่างหลากหลาย แรงกดและการขับเคลื่อนถูกส่งผ่านเม็ดลูกปืน (rolling elements) ที่วิ่งอยู่บนรางลูกปืน (raceways) การทำงานของแบริ่งลูกปืนจะมีประสิทธิภาพสูงหากพื้นผิวโลหะไม่มีการเสียดสีกัน แต่หากมีการสัมผัสกันโดยตรงจะส่งผลให้เกิดแรงเสียดทานที่ไม่พึงประสงค์และก่อให้เกิดการสึกหรอและความเสียหายตามมา ซึ่งอาจทำให้แบริ่งเกิดการติดขัดจนทำให้ไม่สามารถใช้งานได้

การเลือกใช้สารหล่อลื่นจะช่วยปกป้องแบริ่งได้อย่างดีเยี่ยมจากการใช้งานที่หนัก ความเร็วรอบสูงและอุณหภูมิที่แบริ่งลูกปืนจะต้องรับมือ ตัวอย่างเช่นในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก ฟิล์มน้ำมันหล่อลื่นจะต้องอยู่ถึงแม้จะต้องทำงานภายในแรงกดดันที่สูงมากที่ความเร็วรอบต่ำๆ ในทางกลับกันสารหล่อลื่นที่ใช้กับชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านต้องเป็นจาระบีที่มีความบริสุทธิ์คุณภาพสูง ในขณะที่สารหล่อลื่นที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์จะต้องเป็นสารหล่อลื่นที่สามารถช่วยปกป้องแบริ่งในช่วงอุณหภูมิที่กว้างมาก ตั้งแต่ -40 °C และสูงถึง 180 °C

คุณภาพที่คุณวางใจ

ช่างเทคนิคและวิศวกรมากประสบการณ์ของเราสามารถช่วยเสนอแนะการเลือกใช้สารหล่อลื่นชนิดพิเศษที่เหมาะสมให้กับคุณได้ทั่วทุกมุมโลก ทีมงานของเรามีความรู้และความเข้าใจในความต้องการของ OEMs และโรงงานมาอย่างยาวนาน นอกจากผลิตภัณฑ์ของเราจะมีความหลากหลายและเป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้ว เรายังคงพัฒนาสารหล่อลื่นชนิดใหม่ของเราอย่างต่อเนื่องโดยเราได้ทำการทดสอบสารหล่อลื่นของเรากับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

สารหล่อลื่นชนิดพิเศษของเรามีประโยชน์มากมายต่อแบริ่งลูกปืนของคุณไม่ว่าจะเป็นการยืดอายุการใช้งาน การเพิ่มความไว้วางใจที่เชื่อถือได้ การเพิ่มขีดจำกัดในด้านความเร็วรอบและการทนต่อต่อสภาพการใช้งานที่หนักได้ นี่คือเหตุผลที่บริษัทผู้ผลิตแบริ่งอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องจักรได้มอบความไว้วางใจไว้กับเราเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษ

หากคุณสนใจประโยชน์ที่จะได้รับจากประสบการณ์ของเรา Click here เพื่อติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราใกล้บ้านคุณ