บริษัท คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายสารหล่อลื่นชนิดพิเศษ ได้แก่ จาระบีทนความร้อนสูง น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมเกรดพิเศษ จาระบีและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (จาระบีฟู้ดเกรด) และให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเสียดทานในเครื่องจักร ตั้งแต่ปี 2007

บริษัท คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น

การสร้างสรรนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเสียดทานเป็นเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ เราให้คำปรึกษา และส่งบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถไปช่วยแก้ปัญหา เพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ และความรู้ด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ ทำให้พนักงานของเรามีความรู้ ความชำนาญ และเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตสารหล่อลื่นคุณภาพสูง

พันธมิตรของท่านในประเทศไทย

เป้าหมายของบริษัทฯ คือการพัฒนาสินค้า และบริการตามความต้องการของลูกค้า หรือเหนือกว่าความต้องการของลูกค้า ในอุตสาหกรรมหลายๆ ประเภท ที่เราให้บริการ

ผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องอุปกรณ์ และเครื่องจักรของท่าน ทำให้ชีวิตของท่านง่ายขึ้นด้วยสารหล่อลื่นที่ช่วยให้เครื่องจักรมีสมรรถนะที่ดีขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลดลง

ติดต่อ

บริษัท คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

5 อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ ชั้น 12 ซอยกรุงเทพกรีฑา 4 (บี-กริม) ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โทร. +66 (0) 2 792 2888

แฟกซ์. +66 (0) 2 792 2800

e-mail: sales@th.klueber.com

ติดต่อ
Klüber Lubrication (Thailand) co., Ltd.
5 Dr. Gerhard Link Building 12th Floor,
Soi Krungthepkreetha 4 (B-Grimm),
Krungthepkreetha Road,
Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240

Tel.: +66 (0) 2 792 2888
Fax: +66 (0) 2 792 2800
วางแผนเส้นทาง
Direction