Events

Propak Asia 2017 (14-17 มิ.ย.)

19. September 2017 - 31. December 2018

Propak Asia 2017 (14-17 มิ.ย.)

อุตสาหกรรมอาหาร
ProPak Asia 2017 เป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป อาหาร เครื่องดื่ม และยา รวมถึงบรรจุภัณฑ์ แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 25 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอันดับ 1 ของเอเชีย
Thailand, Bangkok
Booth no. AT31, Hall 99

Klüber Lubrication นำเสนอโซลูชั่น Tribology โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสารหล่อลื่นพิเศษ นำเสนอสารหล่อลื่นชนิดพิเศษ ที่เหมาะสมในการใช้งานอย่างเฉพาะเจาะจง ไปยังลูกค้าในเกือบทุกอุตสาหกรรมและตลาดในทุกภูมิภาค เรามีสารหล่อลื่นเกรดพิเศษที่ได้รับมาตรฐาน NSF EHEDG HALAL ฯลฯ ได้พัฒนาและผลิตขึ้นเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการผลิตอาหาร
Downloads