ส่วนประกอบ

องค์ประกอบที่ต้องการ

ชิ้นส่วนเครื่องจักรทั้งหมดต้องใช้สารหล่อลื่นพิเศษเช่นตลับลูกปืน, ชุดเกียร์, โซ่, วาล์ว, สกรู และลิเนียร์ กายดิ้ง สารหล่อลื่นที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการเฉพาะของแต่ละชิ้นส่วนและของการใช้งานที่หลากหลาย

น้ำมันหล่อลื่นตลับลูกปืน จะมีความต้องการใช้งานอย่างหลากหลายและแตกต่างกันมาก ในการใช้งานต้องเข้ากันได้กับวัสดุที่ผลิตแบริ่งที่แตกต่างกัน เช่น เหล็กกล้า เซรามิค หรือพลาสติก ซึ่งอาจจะต้องทนต่อน้ำ หรืออุณหภูมิสูงหรือ อุณหภูมิต่ำ หรือเหมาะสำหรับความเร็วสูง หรือการรับโหลด คุณสมบัติเหล่านี้รวมเข้ากับสภาพแวดล้อมในการใช้งานที่พบได้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร หรือ สิ่งทอ

คุณจะสามารถบรรลุความต้องการของคุณได้โดยสารหล่อลื่นพิเศษจากKlüber