อุตสาหกรรมเคมี

การใช้สารหล่อลื่นที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักร

สำหรับอุตสาหกรรมเคมี ซึ่งมีการทำงานภายใต้สภาวะแรงดันสูง อุณหภูมิสูง และสัมผัสกับสารเคมีที่รุนแรง ภายใต้เงื่อนไขที่ยากลำบากเช่นนี้ ย่อมต้องการทางออกที่พิเศษ เราได้ทำการพัฒนาสารหล่อลื่นแบบพิเศษ ที่จะช่วยเพิ่มความพร้อมของชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตของคุณ พร้อมทั้งยังช่วยลดต้นทุนได้ในเวลาเดียวกัน

หลายกระบวนการในอุตสาหกรรมเคมีสามารถใช้สารหล่อลื่นมาตรฐานทั่วไปได้ แต่สำหรับ แก๊สคอมเพรสเซอร์ (Gas compressors) วาล์วอุตสาหกรรม (Industrial Valve) และข้อต่อต่าง ๆ (Fitting) หรือ ตลับลูกปืนทั้งหลาย เช่น Centrifuges หรือ Drivers และอาจต้องสัมผัสกับสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง ซึ่งจาระบี หรือน้ำมันมาตรฐานปกติไม่สามารถใช้งานได้ เราได้พัฒนาสารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับงานประเภทนี้ขึ้นโดยส่วนผสมพื้นฐานคือ PFPE/PTFE ซึ่งจะรักษาสมรรถนะไว้ได้ แม้อยู่ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรง ทำให้สามารถยืดระยะเวลาที่ใช้ในการหล่อลื่นซ้ำในการซ่อมบำรุงได้ ซึ่งช่วยให้ประหยัด และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของโรงงานของคุณอีกด้วย

สารหล่อลื่นที่เหมาะสมสำหรับงานของคุณ

กระบวนการผลิตสารเคมีโดยมากแล้ว จะเกี่ยวข้องกับแก๊สที่มีหลากหลาย และมีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน ซึ่งองค์ประกอบของแก๊สนี้เป็นส่วนสำคัญต่อการเลือกใช้สารหล่อลื่นที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยา ระหว่างแก๊สกับสารหล่อลื่นนั้น การบริการ KlüberConsult จะช่วยวิเคราะห์ความต้องการอย่างเฉพาะเจาะจง และสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการทำงานของคุณ เพื่อให้คำแนะนำในการเลือกใช้สารหล่อลื่นที่เหมาะสมแก่คุณ เพียงติดต่อเราผ่านทาง contact page.

การหล่อลื่นอัตโนมัติสำหรับจุดที่หล่อลื่นได้ยาก

กระบวนการผลิตสารเคมีของคุณ ต้องการการหล่อลื่นตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งรวมไปถึงจุดที่ยากต่อการเข้าถึงในการหล่อลื่น สำหรับปัญหานี้ ระบบจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติของเรา สามารถให้ความมั่นใจได้ต่อการจ่ายสารหล่อลื่นได้อย่างเหมาะสม เพียงพอสำหรับการหล่อลื่น (Klübermatic Nova).

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ:

  • สารหล่อลื่นที่ทนต่อสารเคมี และความดัน พร้อมทั้งมีเสถียรภาพทางความร้อนสูง แม้ใช้งานต่อเนื่องยาวนาน
  • ยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนที่หล่อลื่น ลดภาระการซ่อมบำรุง และลดจำนวนการเก็บรักษาอะไหล่
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของคุณ ส่งผลให้ประหยัดต้นทุนด้านพลังงาน
การหล่อลื่น screw connections ที่เชื่อถือได้

Klüberpaste HS 91-21 ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานในโรงกลั่นน้ำมันโดยเฉพาะ ด้วยคุณสมบัติที่ง่ายต่อการทา (easy-to-spread) เป็นการผสมผสานกันของสารหล่อลื่นแบบแข็ง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ถูกกัดกร่อนได้ง่าย เช่น V2A, V4A และเหล็กกล้าอุณหภูมิสูง (high-temperature steel) และเนื่องจากมีค่าความบริสุทธิ์สูงปราศจากกำมะถัน, คลอรีน, ฟลูออรีน และโลหะหนักจึงไม่ทำปฏิกิริยากับพื้นผิวโลหะจึงช่วยป้องกันรอยต่อด้วยสกรูได้

การคำนวณทอร์คที่ใช้ในการขันยึด:

Formula for calculating the tightening torque with metric threads

mm
mm
mm
mm
kN
(1)
(1)
=
XXX.XXX
(tightening torque in Nm)
The tightening torque may vary depending on the material of the screw, the tightening speed, etc. Therefore, this formula can only be used to calculate approximate values. In any case, the specific tightening torque should either be determined by experiment according to ISO 16047 or exactly according to VDI 2230, taking into consideration all the factors. The calculation of the diameter in our formula only refers to flat contact surfaces.

(1) For the friction values of Klüberpaste HS 91-21, see the product information leaflet

Source: Dubbel and Rolof Matek