อุตสาหกรรมซีเมนต์

การผลิตปูนซีเมนต์ภายใต้สภาวะการทำงานที่ยาก

อุณหภูมิที่สูง การทำงานอย่างต่อเนื่อง ภาระงานหนักนับเป็นพันกิโลกรัม และฝุ่นผงของปูนซีเมนต์ เหล่านี้ ล้วนเป็นเงื่อนไขที่ยากลำบากในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ น้ำมันหล่อลื่นชนิดพิเศษที่ผลิตโดย Klüber Lubrication จึงได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งในเครื่องจักร และในกระบวนการผลิตในกลุ่มอุตสาหกหรรมนี้

ในการผลิตของคุณ กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์นั้น ต้องดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้น ชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น ตลับลูกปืน หรือเกียร์ในเตาเผาแบบโรตารี่ เครื่องบด และเครื่องย่อย แบบใช้แรงกระแทก จึงเกิดการสึกหรอได้ง่าย การเลือกน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากเลือกน้ำมันหล่อลื่นผิด อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนต่าง ๆ และทำให้อายุการใช้งานเครื่องจักรลดลง และในกรณีที่เลวร้ายคือ ต้องมีการหยุดสายการผลิต ซึ่งทำให้ต้นทุนค่าบำรุงรักษาเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้กำไรลดลง

ผู้ผลิตหลายรายต้องเผชิญกับปัญหาจากการที่มีละอองผงซีเมนต์เข้าไปในเกียร์เปิด ทำให้เกิดการเสียดสี ซึ่งทำให้เกิดการสึกหรอบนฟันเฟือง และอายุการทำงานของเฟืองลดลง น้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษแบบใสสำหรับเฟืองเกียร์เปิดของเราจะช่วยขจัดฝุ่นละอองนี้ออกจากพื้นที่การทำงานได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มการป้องกันการสึกหรอได้ดียิ่งขึ้น

น้ำมันหล่อลื่นประสิทธิภาพสูงเพื่อความพร้อมของโรงงานขั้นสูงสุด

การใช้งานน้ำมันหล่อลื่นที่ถูกต้อง เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของชิ้นส่วนที่ถูกหล่อลื่น และให้เครื่องจักรมีความพร้อมใช้งานเพิ่มมากขึ้น การลดความสิ้นเปลืองของน้ำมันหล่อลื่น และช่วยประหยัดพลังงานยังมีผลดีต่อต้นทุนการดำเนินงานของคุณอีกด้วย

การเลือกให้มีเครื่องจักรมีสมรรถนะสูง และความยั่งยืนนั้น ไม่จำเป็นที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เราพัฒนาน้ำมันหล่อลื่นพิเศษ สำหรับเฟืองเกียร์ขับเตาเผาแบบโรตารี่ - ผลิตภัณฑ์นี้ให้ทั้งประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม และย่อยสลายทางชีวภาพได้

KlüberEfficiencySupport - ประสบการณ์ของเราเพื่อโรงงานของคุณ

ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ก็เช่นเดียวกับในตลาดอุตสาหกรรมอื่นเช่นกัน การเพิ่มประสิทธิภาพทุกครั้งจะส่งผลต่อผลกำไรของคุณ เราไม่เพียงจัดหาสารหล่อลื่นตามที่ต้องการ แต่ยังดูแลการบำรุงรักษาเฟืองเกียร์เปิดของคุณ และร่วมพัฒนาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการใช้สารหล่อลื่นในระยะยาวร่วมกับคุณและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานอย่างเชื่อถือได้ ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

  • การป้องกันการสึกหรอที่เชื่อถือได้แม้ภายใต้ภาวะโหลดงานที่สูง
  • ลดการใช้น้ำมันหล่อลื่น และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
  • สารหล่อลื่นคุณภาพสูงที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้
  • โรงงานมีความพร้อมในการทำงานขั้นสูงสุด

เพียงแค่ติดต่อเรา คุณสามารถติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ของท่านได้โดยผ่านหน้าติดต่อนี้contact page.