การใช้งาน

สารหล่อลื่นชนิดพิเศษมากกว่า 2,000 ชนิด

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกำลังก้าวไปเรื่อยๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยลูกค้าของเราและอุตสาหกรรมใหม่ ๆ กำลังเป็นที่รู้จัก ทั้งหมดเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากปราศจากสารหล่อลื่น เรา “คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น” ได้ติดตามการพัฒนาเหล่านั้นอย่างใกล้ชิด…