Spoločnosť Klüber Lubrication spolupracuje s dodávateľmi originálneho vybavenia (OEM) v textilnom priemysle, pričom pracuje na samej hranici technických možností. Vďaka tejto spolupráci sme dosiahli významné pokroky v oblasti životnosti a účinnosti strojov a zariadení na výrobu textilu spolu s významným znížením potreby údržby. Výsledok: vyššia produktivita a nižšia spotreba cenných zdrojov. Ako váš kompetentný partner pre textilný priemysel pomáhajú naši technici Technickej podpory podporovať vašu konkurencieschopnosť výrobcu textilu.

V skratke: podpora mazania pre textilný priemysel od spoločnosti Klüber Lubrication

 • Špeciálne mazivá šité na mieru vašim požiadavkám: od spriadania až po povrchovú úpravu – ponúkame vám riešenia, ktoré najlepšie zodpovedajú konkrétnym potrebám mazania každého komponentu. Vaše požiadavky tvoria základ pre výber správneho maziva.
 • Neustála snaha o zabezpečenie optimálnych výsledkov: špecifické požiadavky textilného priemyslu sú pre nás meradlom pre vývoj a testovanie špeciálnych mazív. Naši odborníci majú k dispozícii viac ako 100 skúšobných zariadení. Takéto možnosti sú vo svete priemyselného mazania úplne unikátne.
 • Inovatívne služby: okrem našich špeciálnych mazív vám môžeme ponúknuť aj pokročilé služby. Od merania energií na zvýšenie udržateľnosti a ziskovosti, cez automatické dávkovače maziva a mnoho ďalších.

Pred akými výzvami stojí textilný priemysel?

Zmeny vlhkosti vzduchu, kolísanie teplôt a vysoké zaťaženie sú len niektoré z problémov ovplyvňujúcich textilnú výrobu. Súčasne chce textilný priemysel konať udržateľným spôsobom, aby dodržal svoju vlastnú podnikateľskú zodpovednosť a chránil životné prostredie. Mazivá navrhnuté spoločnosťou Klüber Lubrication pre potreby textilného priemyslu prispievajú k dodržiavaniu týchto požiadaviek a prinášajú so sebou zvýšenú produktivitu, ktorá je súčasťou plánu zlepšovania udržateľného rozvoja u zákazníka.

Kde sa v textilnom priemysle používajú mazivá?

Na mazivá pozeráme ako na základný konštrukčný prvok textilných strojov. Musia zodpovedať požiadavkám na jednotlivé komponenty a zaistiť tak čo najefektívnejšie dosiahnutie optimálneho výkonu. S našimi špeciálnymi mazivami môžeme pokryť celý výrobný proces v textilnom priemysle, vrátane:

 • Spriadacích strojov: vynikajúca ochrana proti korózii pri ložiskách, spriadacích rotoroch, rozvoľňovacích valcoch, spriadacích čerpadlách a zvlákňovacích dýzach
 • Pletacích strojov: dlhá životnosť s minimálnymi požiadavkami na údržbu ihiel a platín, klzných koľajníc a vodiacich tyčí
 • Tkacích strojov: dlhšie intervaly medzi údržbami vďaka mazaniu pohonov, kliešťových tkáčskych stavov a reťazí s použitím minimálneho množstva maziva
 • Dokončovacích strojov: odolnosť proti pôsobeniu vody, pary, kyslých a zásaditých roztokov pre použitie s naparovacími strojmi, valivými ložiskami, kompenzátormi a valcami
 • Napínacích rámov: menej usadenín vďaka vysokému separačnému účinku na dopravníkové reťaze, nastavovacie vretená, ihlové tyče a spony

Zvýšenie produktivity o 150 % s mazivami pre textilný priemysel

Spoločnosť Klüber Lubrication vyvinula syntetický prevodový olej s vlastnosťami zodpovedajúcimi požiadavkám textilných strojov s cieľom významne prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju v textilnej výrobe. Náš syntetický prevodový olej zvýšil produktivitu o 150 % a v dôsledku toho došlo k predĺženiu intervalov údržby z 8 000 na 20 000 hodín. Výsledok:

 • výrazne nižšia spotreba prírodných zdrojov
 • efektívne a úsporné využívanie surovín
 • menší objem odpadu
 • zvýšená bezpečnosť práce vďaka nižšej spotrebe maziva
 • vyššia efektivita nákladov prevádzkovateľa

Udržateľnosť a výkonnosť môžu ísť ruka v ruke vďaka používaniu optimálneho maziva.

Zlepšite udržateľnosť v textilnej výrobe v spolupráci so spoločnosťou Klüber Lubrication

Zlepšenie efektivity a predĺženie životnosti strojov – to všetko prispieva k cieľom udržateľnosti textilného priemyslu. Už viac ako 90 rokov skúmame a vyvíjame účinné a spoľahlivé mazivá pre priemyselné aplikácie, ktoré pomáhajú našim zákazníkom splniť ich požiadavky na udržateľnosť..

Bez ohľadu na výzvy, ktorým vo svojej textilnej prevádzke čelíte, sa snažíme nájsť optimálne riešenia pre všetky vaše potreby. Na to využívame program KlüberEfficiencySupport, čo je servisná koncepcia, ktorá vám pomôže znížiť náklady, spotrebu a výrobné straty vo vašich výrobných prevádzkach. Výsledkom môže byť odporúčanie vhodných štandardných produktov alebo alternatívne produktov pripravených podľa vašich individuálnych požiadaviek. Ak máte akékoľvek otázky ohľadne toho, ako by vám naše mazivo mohlo pomôcť, radi vám kedykoľvek osobne poradíme.

Vaše výhody:

 • Dlhšie servisné intervaly
 • Znížené prestoje a vyššia produktivita
 • Nižšie riziko kontaktu medzi priadzou alebo tkaninou a mazivom
 • Podpora našich odborníkov z celého sveta

Tu nájdete výber výrobkov všetky čiastkové segmenty pre textilný priemysel

Buďte v kontakte

Tešíme sa na vašu správu!

Ďalšie informácie o spracovaní vašich údajov zadaných pomocou kontaktného formulára nájdete v našich ochrane osobných údajov.