Smörjolja

Med rätt smörjolja går allt mycket lättare

Smörjolja har utmärkt penetrerings- och vätbarhet, samtidigt som den leder bort värme från friktionspunkterna. Förutom smörjningsfunktionen har smörjoljan ofta även en rengörande funktion och avlägsnar smuts, nötningspartiklar och restprodukter från friktionspunkterna.

Växellådsolja

En växellådas effektivitet och prestationsförmåga återspeglas i dess energiförbrukning: Om växellådan har en ständigt låg oljetemperatur tyder det på låg friktion och litet slitage och därmed också en lägre energiförbrukning. Rätt växellådsolja bidrar också till att cylindriska kuggväxlar, koniska kuggväxlar eller snäckväxlar får en effektivare, mjukare gång med låg friktion. Klüber Lubrications omfattande sortiment av växellådsoljor uppfyller även de strängaste kraven på livslängd, färgkompatibilitet, tätning och korrosionsskydd.

Kedjeoljor

Kedjedrift ska fungera tillförlitligt även vid tuffa driftsvillkor och i miljöer där materialet utsätts för fukt och andra medier, samt höga, låga eller fluktuerande temperaturer. Här krävs goda vidhäftnings- och penetreringsegenskaper. Kedjeoljan bör heller inte kunna slungas iväg eller tvättas av. Klüber Lubrication har en imponerande kompetens när det gäller kedjeoljor för höga temperaturer, till exempel för transportörer, filmsträckningsenheter och träpressar, torknings- och ytbehandlingsutrustning, livsmedels- eller textilindustri.

Kompressoroljor

Vid smörjning av kompressorer ska smörjoljan vara kompatibel med komprimerade medier som luft, processgas eller köldmedium. Den kan även användas vid evakuering av gaser, som till exempel evakuering av luft med vakuumpump. I Klüber Lubrications produktspektrum ingår Klüber Summit- och Klüber Tyreno-produkterna som är särskilt avsedda att användas som kompressorolja.