Smörjfett

Smörjfetter – lika skiftande som behoven

Smörjfett är det bästa alternativet om man vill att smörjmedlet ska sitta kvar på friktionspunkten så länge som möjligt. Förutom maximal smörjeffekt skyddas även friktionspunkten mot yttre påverkan från exempelvis stänkvatten, fukt, smuts, korrosion och slitage.

Vårt omfattande sortiment av smörjfett innehåller bland annat:

Smörjfett för ventiler och armaturer

Alla ventiler och armaturer måste smörjas för att en tillförlitlig drift ska kunna garanteras. Klüber Lubrication har tagit fram specialsmörjfett för alla typer av medium, vare sig det handlar om livsmedel och dricksvatten, gas eller syre.

Utvalda smörjfetter för ventiler och armaturer:

UNISILKON L 250 L

Klübersynth UH1 64-2403

 

 

Smörjfett för växellådor

När det gäller växellådskonstruktioner som inte är helt täta, måste smörjfettet även ha en tätande effekt. Flytande fett tätar, avlastar och skyddar mot slitage.

Smörjfett för rull- och glidlager

Rullager finns i många former och storlekar och kräver olika typer av smörjmedel. Det finns smörjfett för alla behov, för höga och låga temperaturer, höga hastigheter, tung drift och fett för livsmedelsindustrin.

Smörjfett för pneumatik

Pneumatisk drift kräver en tillförlitlig start och friktionsfri drift. Fettet ska även vara kompatibelt med packningarna. Klüber Lubrication har, i samarbete med penumatik- och packningstillverkare, tagit fram lämpliga specialsmörjmedel.

Smörjfett för plastmaterial

Plastkomponenter tillverkas av olika material och används i en mängd olika kombinationer. Smörjfettet ska vara kompatibelt med plasten och samtidigt skydda mot slitage.

Smörjfett för kontakter

Till elektriska kontakter, brytare och givare krävs smörjfett med låg kontaktresistens. Kontakterna ska även skyddas mot korrosion och kunna hantera otaliga in- och urkopplingar. Här är kontaktfett en bra lösning.