Klüber Lubrication Nordic A/S

Välkommen

Klüber Lubrication Nordic A/S är sedan 1969 det självklara valet när det gäller specialsmörjmedel och tjänster inom smörjteknik.

Klüber Lubrication

Vår drivkraft är att i ett nära samarbete med våra kunder ta fram just de smörjmedelslösningar de behöver. Med vår innovationskraft och kunskap kan vi möta och överträffa de ständigt ökande kraven på smörjmedlen och därmed skapa mervärden i våra kunders verksamheter.

Din partner i Sverige

Vårt mål är att utveckla produkter och tjänster som uppfyller och överträffar de höga krav som ställs inom många av de branscher där vi är verksamma.

Klüber Lubrications innovativa smörjmedelsprogram är framtaget för att skydda din och dina kunders utrustning och förenkla din verksamhet genom att förse er med rätt smörjmedel som förbättrar tillförlitligheten och minskar underhållskostnaderna.

Kontakter
Klüber Lubrication
Nordic A/S Filial Sverige
Vasagatan 36,
111 20 Stockholm
Tel.: +46 8 59098600
Fax: +46 8 59098601
Direction