Högre produktivitet (KlüberMonitor)

Hur få du en god tillsyn över smörjprocesserna i anläggningen för maskinernas och installationernas säkerhet? KlüberMonitor hjälper dig att förbättra samtliga tillsynsprocesser, både regelbundna och kontinuerliga, som rör smörjningsstatus och smörjmedlets tillstånd i tribologiska system som lager, kedjor, kompressorer och växlar.

KlüberMonitor – expertråd som bygger på analys

Våra specialister analyserar smörjmedel och de komponenter som smörjs med oljor eller fetter och kan utifrån sin erfarenhet svara på om det nuvarande smörjmedlet klarar av fortsatt användning eller om nedsmutsning har påverkat smörjningen negativt. Resultaten ger en överblicksbild i form av informativa testrapporter som baseras på våra experters analyser och observationer vid smörjpunkterna.

Våra tribologiexperter utför även trendanalyser av dina smörjpunkter genom att simulera smörjmedlets beteende vid smörjpunkten med hjälp av bänktest. Genom våra omfattande tester kan vi undersöka hur smörjmedlet beter sig under extrema förhållanden utan att riskera skador på maskinerna. Så erbjuder vi sakkunnigt utförda material- och ytanalyser samt omfattande rekommendationer för optimering av tribologiska system.

KlüberMonitor – dina besparingar

Vi utvecklade programmet EfficiencyManager för att kunna visa potentiella kostnadsbesparingar och för att underlätta införandet av nya bästa metoder på avdelningar och externa platser. Programmet visar de genererade besparingarna och har även ett system för hantering av förebyggande underhåll.

Fördelar i korthet:

  • Effektiv produktion: optimerar produktionskapaciteter och minskar risken för oplanerade driftstopp
  • Kostnadseffektivitet: minskar underhållskostnader för maskiner och maximerar smörjmedelslivslängden
  • Anpassad: individualiserade rekommendationer för optimering av tribologiska system
  • Hållbarhet: långsiktiga produktionsvinster tack vare kontinuerlig tillsyn och rådgivning

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@se.klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.