Nyheter

Hållbarhet som del av företagets ansvar

27. June 2019

Hållbarhet som del av företagets ansvar

Med sin nya hållbarhetsrapport 2018 dokumenterar Klüber Lubrication den fortsatta framgångsrika utvecklingen av sitt hållbarhetsprogram.

Till detta hör bland annat en förstärkt orientering mot Förenta Nationernas Sustainable Development Goals.

Den tredje rapporten visar hur Klüber Lubrication ansvarsfullt utformar affärsprocesser med hänsyn till samhällets och miljöns behov och krav. Strategins mål längs med värdekedjan är att tillhandahålla innovativa lösningar som hjälper företagets kunder att uppnå sina mål och samtidigt bibehålla en effektiv resursanvändning.

Som expert på smörjning av olikartade, tekniskt komplexa system vårdar Klüber Lubrication en kultur som vid sidan av teknologiska aspekter inom tillverkningen även betraktar sammanhängande långtidseffekter för människa, samhälle och jordens ekosystem.

Läs mer på vår hållbarhetssida.