Nyheter

Släppmedel för strängpressar

19. January 2017

Släppmedel för strängpressar

Utveckling och alternativ till bornitrid

av Stefan Ott, Market Manager Metal Industry på Klüber Lubrication München

De som tillverkar aluminiumsektioner förlitar sig på ett antal tekniska ämnen i sina tillverkningsanläggningar. För att uppfylla denna efterfrågan erbjuder Klüber Lubrication ett brett utbud av släppmedel och smörjmedel som ständigt anpassas efter de föränderliga krav som strängpressoperatörer har.

 

En avgörande tillämpning är smörjning av strängpressens stöt där den kommer i kontakt med det förvärmda valsämnet. Fokus ligger på släppeffekten, eftersom en smörjeffekt endast krävs för mikrorörelserna i kontaktzonen.

 

Från grafitbaserade fetter till bornitrid

Under många årtionden användes grafitbaserade fetter som en rudimentär lösning. I vissa fall stämmer det fortfarande. Nackdelen är att de kräver höga förbrukningsvolymer, vilket resulterar i ett starkt nedsmutsat område runt maskinen.

Aningen mer avancerat är att använda så kallade grafitljus, dvs. fasta smörjstift på vaxbas som innehåller olja och grafit, som smälts för applicering på valsämnet. På liknande sätt kan kontaktytan besprutas med grafitsuspensioner.

 

Bornitrid, ett ämne som ger väsentligt mycket lägre förbrukningsvolymer, har varit väl etablerat på marknaden i ungefär 20 år. Det levereras i form av ett pulver som kräver elektrostatisk laddning för att enhetligt fästa vid ytan. Nyare strängpressar är ofta utrustade med en enhet för elektrostatisk applicering av pulver, antingen som standard eller som tillval. Under de senaste åren har vi dessutom sett en trend mot, och specifika kundförfrågningar om, ljusa, vattenhaltiga släppmedel. De flesta sådana produkter som är tillgängliga på marknaden i dag är baserade på tekniska salter eller bornitrid som aktiva ingredienser.

 

Bornitrid är inte det enda alternativet

Klüber Lubrication har en rejäl produktportfölj med de konventionella produkter som beskrivs ovan. Men under flera år har vi istället fokuserat på en pulverprodukt vars kemiska sammansättning på ett grundläggande sätt skiljer sig från dem. Denna produkt är en specialblandning av fosfater och silikater. Detta pulver möjliggör en lägre förbrukning, och det kan användas som ett alternativ till bornitridprodukter. Det kan även appliceras med en elektrostatisk process och är tillgänglig till ett konkurrenskraftigt pris.

 

Klüber Lubrication utvecklar för närvarande en vattenhaltig version av detta pulver. Vi genomför gärna tillämpningsstudier i samarbete med intresserade strängpressoperatörer. Skicka intresseanmälan via e-post till: Alu-extrusion@klueber.com,

 

Strängsprutning: en process med bred användning

Strängsprutning är en process som är mycket vanlig inom massiv formning. Det omfattar att ett valsämne i aluminium hettas upp till en temperatur mellan 450 ° och 500 °C, beroende på den specifika legering som används, för att göra metallen tillräckligt formbar. Valsämnet pressas in i verktyget med en hydrauldriven stöt (de största pressarna utövar ett tryck på 150 MN) som forcerar metallen genom kokillen på andra sidan för att ge den önskad form. Ett släppmedel krävs för att förhindra att aluminiumvalsämnet svetsas fast i stöten.