Nyheter

Vidhäftande smörjmedel med bra miljöegenskaper för friktionspunkter som utsätts för hög belastning

26. September 2016

Vidhäftande smörjmedel med bra miljöegenskaper för friktionspunkter som utsätts för hög belastning

Nya, komplett biologiskt nedbrytbara smörjmedel har stora fördelar för rederier

Särskilt för smörjning av öppna kuggväxlar på stora ankarvinschar och kuggarna på jack-up-plattformar har Klüber Lubrication tagit fram de vidhäftande smörjmedlen Klüberbio LG 39-700 N och Klüberbio LG 39-701 N. Smörjningen av de här tungt belastade delarna kräver ett kraftfullt specialsmörjmedel som skyddar växlarna tillförlitligt mot slitage och korrosion, och som också gör sitt jobb i salthaltig atmosfär vid extrem kyla. Samtidigt krävs att smörjmedlen blir allt mer miljövänliga för att reducera påverkan på de ömtåliga ekosystemen i världens hav. Klüberbio LG 39-700 N och Klüberbio LG 39-701 N uppfyller de här kraven.

 

”För fartygsoperatörer och rederier ger de här två vidhäftande smörjmedlen stora fördelar”, säger Dirk Fabry, Business Development Manager för marina smörjmedel på Klüber Lubrication. ”Tack vare Klüberbio LG 39-700 N och Klüberbio LG 39-701 N kan de uppfylla lagstadgade krav på vattenskydd, bidra aktivt till skydd av havsmiljön samtidigt som smörjningen av friktionspunkter med hög belastning under krävande förhållanden förbättras.”

 

De här EAL-smörjmedlen uppfyller kraven som tagits fram av Environmental Protection Agency (EPA) i 2013 Vessel General Permit och dessutom alla OSPAR-krav, inklusive Norway Yellow 1. Klüberbio LG 39-700 N och Klüberbio LG 39-701 N har mycket goda egenskaper i fråga om antislitage och antikorrosion, också i kontakt med saltvatten. Den goda vidhäftningen reducerar smörjmedelsförbrukningen för öppna kuggväxlar på stora ankarvinschar och kuggarna på jack-up-plattformar. De här två vidhäftande smörjmedlen är också optimala för glidytor som utsätts för tung belastning och som måste fungera tillförlitligt i kalla klimat och ekologiskt känsliga områden: De har mycket goda egenskaper vid låg temperatur och kan pumpas och sprayas med hjälp av automatiska smörjsystem även vid mycket låga omgivningstemperaturer. Klüberbio LG 39-700 N och 701 N används för smörjning av öppna kuggväxlar på AHTS- och konstruktionsfartyg för vindkraftverk. Sedan introduktionen av Klüberbio LG 39-701 har det använts för smörjning av roderlager och tätningar för roderpropellrar.