Nyheter

Regenerativ kedjeolja för höga temperaturer ger en signifikant minskning av smörjmedelsförbrukningen

13. June 2016

Regenerativ kedjeolja för höga temperaturer ger en signifikant minskning av smörjmedelsförbrukningen

Minimering av kostnader för underhåll och reparation av transportörer och tillverkningskedjor i livsmedels- och läkemedelsindustrin

Särskilt för smörjning av transportkedjor för ugnar i exempelvis stora industribagerier har Klüber Lubrication utvecklat Klüberfood NH1 CH 2-460. Den nya syntetiska högtemperaturoljan löser upp och regenererar rester vilket bidrar till att signifikant sänka underhållskostnaderna. Den optimerade termiska stabiliteten för den här nya, regenerativa kedjeoljan leder även till lägre smörjmedelsförbrukning.

”Klüberfood NH1 CH 2-460 ger ett enastående slitageskydd så att kontinuerlig smörjning med minimala mängder avsevärt förlänger kedjans livslängd”, säger Aldemir Oliveira, Global Business Development Manager – Food Industry på Klüber Lubrication. ”Vår nya kedjeolja för höga temperaturer uppfyller därför inte bara de högsta hygienstandarderna i livsmedels- och läkemedelsindustrin utan ökar även tillförlitligheten hos tillverkningsprocesserna.”

Klüberfood NH1 CH 2-460 har utformats särskilt för transportörer och transportkedjor som kommer i kontakt med produkter och förpackningar i livsmedels- och läkemedelsindustrin. Den nya högtemperaturoljan är NSF H1-registrerad och uppfyller därmed FDA 21 CFR 178.3570.