Nyheter

Rullningslager: effektivt skydd mot elektroerosion

21. June 2016

Rullningslager: effektivt skydd mot elektroerosion

Innovativ smörjmedelsdesign ger bättre ledningsförmåga

Okontrollerat flöde av elektrisk ström och spontan urladdning kan leda till svåra skador på rullningslagren i elmotorer. Med den här typen av användning i fokus har Klüber Lubrication utvecklat den nya elektriskt ledande Klüberlectric BQ 72-72. Tack vare innovativ smörjmedelsdesign med lösta kemiska additiv går lagren jämnt och fettets ledningsförmåga ökar kraftigt för att uppnå en specifik karaktäristik som liknar halvledares i fråga om elektriskt motstånd. Dessutom skyddar Klüberlectric BQ 72-72 tillförlitligt lagren mot slitage vilket leder till längre underhållsintervall och livslängd.

 

”Det är särskilt den ökade användningen av frekvensomriktare för kontinuerlig hastighetsjustering som leder till att lagren utsätts för skadliga högfrekventa strömmar som kan skada lagren och minska livslängden betydligt”, förklarar Karl Dieter Schuster, Manager Application Engineering på Klüber Lubrication. ”Tack vare de elektriskt ledande additiven kan Klüberlectric BQ 72-72 eliminera lagerströmmar vid olika hastigheter och temperaturer. Detta förlänger lagrets livslängd.”

 

Strömmar som flödar genom rullningslagren kan orsaka stora skador på inner- och ytterringen samt rullkropparna. Dessutom finns det en risk för att smörjmedlet skadas och dess effekt försämras av påverkan från energin. De innovativa smörjmedelsadditiven som används i Klüberlectric BQ 72-72 förbättrar inte bara ledningsförmågan utan skyddar också delarna mot slitage, vilket ger lagren en längre livslängd. Det har bevisats i positiva resultat från bänkprovningar och efterföljande analyser av tribologiska komponenter och använda smörjmedel.